Shopify gebruiken om te voldoen aan de AVG

Bij het gebruik van Shopify zijn er tools en informatie die je kunt gebruiken om te voldoen aan de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hoewel het gebruik van Shopify je kan helpen voldoen aan de AVG, is het belangrijk dat je begrijpt wat je eigen verplichtingen zijn onder de AVG en dat je het platform configureert en gebruikt op een manier die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Geografische AVG-vereisten voor het verwerken of opslaan van gegevens

De AVG vereist niet dat persoonsgegevens in Europa worden verwerkt of opgeslagen. De AVG vereist dat persoonsgegevens van Europese inwoners buiten Europa worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hier vind je meer informatie over internationale gegevensoverdrachten.

Klantenprivacy

Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantprivacy om je privacyinstellingen te configureren, zoals het privacybeleid, de cookiebanner en de afmeldpagina voor gegevensverkoop, geïnstalleerde privacy-apps te bekijken en enkele marketinginstellingen te beheren. Hier vind je meer informatie over het beheer van je instellingen voor klantprivacy.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

In het Shopify-addendum over gegevensverwerking worden de verantwoordelijkheden tussen jou en Shopify als verwerker beschreven. Shopify volgt je instructies voor het omgaan met die gegevens. Deze overeenkomst draagt er ook aan bij dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbeveiliging.

Toegang tot en verwijdering van gegevens

Op aanvraag biedt Shopify tools aan waarmee je klantgegevens kunt inzien, bewerken en verwijderen. Dit helpt je om de rechten van een klant op het inzien, verbeteren of wissen van de persoonsgegevens af te handelen zoals vereist door de AVG. Hier vind je meer informatie over het verwerken van klantgegevensaanvragen.

Templates voor privacybeleid

Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Klantprivacy om je privacybeleid te configureren. Hier vind je meer informatie over het toevoegen van een privacybeleid aan je webshop.

Als alternatief kun je vooraf gebouwde beleidstemplates die door Shopify worden aangeboden aanpassen en gebruiken om gegevensverwerkingspraktijken te communiceren. Door deze templates aan te passen, kun je helder zijn over hoe je de persoonsgegevens van klanten verzamelt, gebruikt en beschermt. Hier vind je meer informatie over het toevoegen van een winkelbeleid.

Veiligheidsmaatregelen

Shopify implementeert robuuste beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder versleuteling, firewalls en gewone beveiligingsaudits. Hier vind je meer informatie over de beveiligingscertificaties en normen van Shopify.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis