Bruke Shopify til å overholde personvernforordningen

Når du bruker Shopify, finnes det verktøy og informasjon du kan bruke for å overholde EUs personvernforordning (GDPR). Selv om bruk av Shopify kan hjelpe deg med å overholde personvernforordningen, er det viktig at du forstår hvilke forpliktelser du har etter personvernforordningen. Dette for å sikre at du konfigurerer og bruker plattformen på en måte som oppfyller kravene som er angitt i personvernforordningen.

Geografiske krav i personvernforordningen for behandling eller lagring av data

Personvernforordningen krever ikke at personopplysninger behandles eller lagres i Europa. Personvernforordningen krever at overføring av europeiske innbyggeres personopplysninger til land utenfor Europa gjøres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Finn ut mer om internasjonal dataoverføring.

Administrasjon av samtykke

Du kan bruke Shopifys personvern- og samsvarsapp for å få samtykke fra kunder til behandling av personopplysninger. Ved å bruke appen kan du sette opp et samtykkebanner for informasjonskapsler og et popup-vindu for informasjonskapsler.

Avtale om databehandling

Shopifys databehandlingsavtale oppsummerer ansvarsområdene mellom deg og Shopify som databehandler. Shopify følger instruksjonene dine om hvordan du håndterer disse opplysningene. Denne avtalen bidrar også til å sikre at personopplysninger behandles i overensstemmelse med europeisk lovgivning om databeskyttelse.

Datatilgang og sletting

På forespørsel tilbyr Shopify verktøy som lar deg se, redigere og slette kundeopplysninger. Slik kan du oppfylle kunders rettigheter til å få tilgang til, rette på eller slette personopplysninger slik som personvernforordningen krever. Finn ut mer om behandling av forespørsler om kundeopplysninger.

Maler for personvernerklæringer

Du kan bruke og tilpasse forhåndsbygde maler for retningslinjer, som tilbys av Shopify, for å kommunisere din praksis rundt databehandling. Ved å tilpasse disse malene kan du være åpen om hvordan du innhenter, bruker og beskytter kundenes personopplysninger. Finn ut mer om å legge til retningslinjer for butikken.

Sikkerhetstiltak

Shopify iverksetter effektive sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, inkludert kryptering, brannmurer og regelmessig sikkerhetsgjennomgang. Finn ut mer om Shopifys sikkerhetssertifiseringer og -standarder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis