Bruke Shopify til å overholde personvernforordningen

Når du bruker Shopify, finnes det verktøy og informasjon du kan bruke for å overholde EUs personvernforordning (GDPR). Selv om bruk av Shopify kan hjelpe deg med å overholde personvernforordningen, er det viktig at du forstår hvilke forpliktelser du har etter personvernforordningen. Dette for å sikre at du konfigurerer og bruker plattformen på en måte som oppfyller kravene som er angitt i personvernforordningen.

Geografiske krav i personvernforordningen for behandling eller lagring av data

Personvernforordningen krever ikke at personopplysninger behandles eller lagres i Europa. Personvernforordningen krever at overføring av europeiske innbyggeres personopplysninger til land utenfor Europa gjøres i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Finn ut mer om internasjonal dataoverføring.

Kundens personvern

Gå til Innstillinger > Kundepersonvern for å konfigurere personverninnstillinger, som personvernerklæring, informasjonskapselbanner og side for å trekke seg fra salg av data, vise installerte personvernapper og administrere noen av markedsføringsinnstillingene. Finn ut mer om administrasjon av innstillinger for kundepersonvern.

Avtale om databehandling

Shopifys databehandlingsavtale oppsummerer ansvarsområdene mellom deg og Shopify som databehandler. Shopify følger instruksjonene dine om hvordan du håndterer disse opplysningene. Denne avtalen bidrar også til å sikre at personopplysninger behandles i overensstemmelse med europeisk lovgivning om databeskyttelse.

Datatilgang og sletting

På forespørsel tilbyr Shopify verktøy som lar deg se, redigere og slette kundeopplysninger. Slik kan du oppfylle kunders rettigheter til å få tilgang til, rette på eller slette personopplysninger slik som personvernforordningen krever. Finn ut mer om behandling av forespørsler om kundeopplysninger.

Maler for personvernerklæringer

Gå til Innstillinger > Kundepersonvern fra Shopify-administrator for å konfigurere personvernerklæringen. Finn ut mer om hvordan du legger til en personvernerklæring i nettbutikken.

Alternativt kan du bruke og tilpasse forhåndsutviklede maler for erklæringer som tilbys av Shopify for å kommunisere gjeldende praksis rundt databehandling. Ved å tilpasse disse malene kan du være åpen om hvordan du innhenter, bruker og beskytter kundenes personopplysninger. Finn ut mer om å legge til retningslinjer for butikken.

Sikkerhetstiltak

Shopify iverksetter effektive sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger, inkludert kryptering, brannmurer og regelmessig sikkerhetsgjennomgang. Finn ut mer om Shopifys sikkerhetssertifiseringer og -standarder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis