Navigera dina sekretess- och dataskyddskrav

Som Shopify-handlare är det viktigt att du förstår dina skyldigheter och ser till att du konfigurerar och använder Shopify-plattformen på ett sätt som uppfyller tillämpliga sekretesslagar. Shopify tillhandahåller en uppsättning effektiva verktyg och information som hjälper dig att uppfylla dessa skyldigheter.

Förstå ditt ansvar

Shopifys handelsplattform är inte en marknadsplats. Ett försäljningskontrakt på din webbplats är mellan dig, handlaren, och din kund. Det innebär att du är ensam ansvarig för att skapa och använda din Shopify-butik, samt alla aspekter av transaktionerna mellan dig och dina kunder. Dessa aspekter inkluderar hantering av inköp, återbetalningar, returer, bedrägliga transaktioner, efterlevnad av regelverk och efterlevnad av lokala lagar i din respektive jurisdiktion.

Analysera effekten av att använda Shopifys tjänster

Som handlare är du oberoende skyldig att bedöma effekterna av att använda Shopifys tjänster i en integritets- och dataskyddskontext. För att säkerställa efterlevnad rekommenderar vi följande steg:

  • Läs tillämpliga juridiska villkor och dataskyddsvillkor i ditt kontrakt.
  • Tänk på den information vi tillhandahåller om efterlevnad av sekretess.
  • Granska tillgänglig säkerhetsdokumentation.
  • Använd våra omfattande konfigurationsalternativ.
  • Se till att vår värdlösning för Europeiska unionen (EU) anpassas till den enskilde handlarens behov.
  • Läs material som finns tillgängligt om våra underprocessorer.
  • Beakta den övergripande risken för internationella överföringar i deras respektive dokumentation för efterlevnad.

Kom ihåg att Shopify åtar sig att stödja dig i din efterlevnadsresa genom att tillhandahålla de verktyg och den information du behöver för att fatta informerade beslut.

Tillgängliga resurser

Följande resurser kan användas för att hitta mer information om sekretess och säkerhet på Shopify:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis