Henkilötietojen siirtojen turvallisuus

Shopify ylläpitää kattavaa tietoturvaohjelmaa, joka sisältää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä asiakkaidesi henkilötietojen suojaamista ja turvaamista varten. Se myös tarkastaa turvatoimenpiteet säännöllisin väliajoin, ja se voi oman harkintansa mukaan päivittää tällaiset toimenpiteet.

Tällä sivulla on yhteenveto joistakin Shopifyn tietoturvaohjelmaan sisältyvistä suojatoimista. Saat lisätietoja tutustumalla kohtaan Shopifyn turvallisuus.

Pääsyn hallinta

Shopify antaa asiakkaidesi henkilötiedot vain valtuutetun henkilöstön käyttöön ja vain välttämättömien palvelujen ylläpitoa ja tarjoamista varten. Shopify valvoo käyttöä ja noudattaa käytäntöjä, jotka on suunniteltu käytön valtuutuksen hallinnoimista varten, kuten palomuureja, muuta teknologiaa ja todentamisen valvontaa.

Turvallisuusarvioinnit

Shopify ylläpitää haavoittuvuusarviointeja ja penetraatiotestejä suorittavaa ohjelmaan, jonka avulla se tutkii ja seuraa palveluissaan havaittuja ongelmia ja ratkaisee ne tarvittaessa.

Sovellusten turvallisuus

Shopify ylläpitää sovellusten suojausohjelmaa, joka suojaa sen palveluja sovellusten turvallisuuteen kohdistuvilta vaaroilta.

Muutosten hallinta

Shopify ylläpitää hallintatoimenpiteitä, jotka on suunniteltu nykyisten palveluresurssien muutosten kirjaamista, testaamista ja hyväksymistä ja muutosten tietojen dokumentoimista varten muutosten ja käyttöönoton hallintatyökaluissa. Shopify testaa muutoksia omien muutostenhallintastandardiensa mukaisesti ennen käyttöönottoa.

Tietojen eheys

Tarvittaessa Shopify ylläpitää hallintatoimia, jotka on suunniteltu tietojen eheyden varmistamiseksi sen palveluissa siirron, varastoinnin ja käsittelyn aikana.

Saatavuus

Shopify toteuttaa tarvittaessa hajautusta, jotta vikojen vaikutus sen palveluihin voidaan minimoida, se suunnittelee palvelunsa ennakoimaan ja sietämään häiriöitä sekä toteuttaa asianmukaisia prosesseja, joiden avulla asiakastietoliikenne voidaan tarvittaessa siirtää pois häiriöiden vaikutusalueelta.

Liiketoiminnan jatkuvuus ja vakavista häiriöistä toipuminen

Shopify ylläpitää riskienhallintaohjelmaa, joka on suunniteltu tukemaan sen kriittisten liiketoimintatoimintojen jatkuvuutta, mukaan lukien prosessit ja menettelytavat sellaisten tapahtumien tunnistamiseksi, niihin vastaamiseksi ja niistä toipumiseksi, jotka voisivat estää tai olennaisesti haitata Shopifyn tarjoamia palveluja kauppiaille.

Häiriöiden hallinta

Shopify tarjoaa kauppiaiden käyttöön ohjeita, joiden avulla he voivat raportoida turvallisuus- tai saatavuushäiriöitä, esittää turvallisuuteen tai saatavuuteen liittyviä kysymyksiä ja toimittaa tietoja, jotka liittyvät turvallisuuteen tai saatavuuteen liittyviin ongelmiin.

Shopify ylläpitää häiriösuunnitelmia, jotka on suunniteltu havaitsemaan, lieventämään, tutkimaan sen palveluihin mahdollisesti kohdistuvia turvallisuusuhkia ja vastaamaan niihin.

Fyysinen turvallisuus

Suojatakseen palvelujaan Shopify voi:

  • toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet, jotka on suunniteltu estämään luvaton fyysinen pääsy, vahingot tai häiriöt sen palveluille;
  • käyttää asianmukaisia valvontalaitteita, jotka on suunniteltu rajoittamaan fyysinen pääsy sen palveluihin vain valtuutetulle henkilöstölle, joilla on asianmukainen liiketoiminnallinen tarve tällaiseen pääsyyn; ja
  • suorittaa säännöllisesti tarkastuksia vahvistaakseen näiden standardien noudattamisen.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi