Forstå innstillinger for kundepersonvern i Shopify-administrator

Når du selger produkter gjennom Shopify, er det avgjørende at du overholder lovgivning og forskrifter knyttet til personvern og databeskyttelse som gjelder for din virksomhet. Personvern og databeskyttelse er kritiske faktorer for e-handel, og viktig for kundene. Disse kravene fokuserer på minimering av data, gjennomsiktighet, kontroll og sikkerhet.

Forstå innstillingene for kundepersonvern i Shopify-administrator

Når du logger på Shopify-administrator, kan du administrere personverninnstillinger per region, konfigurere en personvernerklæring, legge til et informasjonskapselbanner, la de besøkende trekke seg fra salg eller deling av sine data samt se informasjon om den geografiske lagringsplasseringen for dine data.

Regionvelgerkortene, som inneholder en dialogboks som viser alle tilgjengelige land og stater, brukes til å konfigurere hvor samtykkebanneret og siden for å trekke seg vises i nettbutikken. Disse kortene viser regionene som er valgt for øyeblikket, basert på markedene du har konfigurert.

Tredjepartsapper for personvern

Hvis du foretrekker å bruke en tredjepartsapp for personvern i stedet, kan du besøke kategorien Personvern i Shopify App Store. Disse personvernappene kan brukes som et alternativ til Shopifys innstillinger for Kundepersonvern. Du kan utforske tilgjengelige alternativer i denne kategorien ved å besøke seksjonen Butikkadministrasjon > Personvern og sikkerhet > Personvern i Shopify App Store.

I tillegg kan du i innstillingene Kundepersonvern > Installerte personvernapper vise og åpne eventuelle tredjepartsapper for personvern som du allerede har installert, hvis det er aktuelt for butikkoppsettet.

Google Consent Mode v2 er en funksjon som fungerer sammen med Google-tagger for å håndtere brukersamtykker. Hendelsesdata som sendes til Google fra kunder, som de som er lokalisert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), brukes ikke til personalisert annonsering, med mindre Google Consent Mode v2 er aktivert og gyldig samtykke er innhentet.

Du må konfigurere innstillinger for kundepersonvern på riktig måte for å sikre at samtykke overføres riktig til Google, og at dataene kan brukes til personalisert annonsering.

Du kan bruke et informasjonskapselbanner for å innhente samtykke. Hvis du velger et tredjepartsinformasjonskapselbanner, må det integreres med Shopifys innstillinger for kundepersonvern.

Hvis du bruker en egendefinert nettpiksel, må du manuelt sette inn en kodebit for å aktivere Google Consent Mode v2. Se Opprett en egendefinert Google Tag Manager-piksel for å få mer informasjon.

Se Googles støtteside for mer informasjon om Google Consent Mode.

Påvirkning av informasjonskapselbasert innhenting av kundeopplysninger og analyse

Når et informasjonskapselbanner er aktivt i bestemte regioner, innhentes data fra besøkende i disse regionene først etter at samtykke er gitt. Derfor kan det være en reduksjon i tilgjengelige data for analyse-, markedsførings- og personaliseringsformål. Dette kan sees gjennom et redusert antall økter og andre beregninger som er avhengige av øktdata, inkludert konverteringsrater.

For å finne ut mer om effekten av informasjonskapselbasert innhenting av kundeopplysninger og analyse, kan du se dokumentasjonen for analyseavvik og Shopifys informasjonskapselbetingelser.

Konfigurere markedsføringsinnstillinger

I seksjonen Markedsføringsinnstillinger finner du koblinger til følgende sider eller innstillinger som er relevante for personvern:

  • E-post- og SMS-markedsføring i kassen: Med denne funksjonen kan du bekrefte kundens preferanser for markedsføring i betalingsprosessen, og sikre samsvar med personvernbestemmelser.
  • Dobbelt registrering for markedsføring: Ved å aktivere denne innstillingen kan du bekrefte kundens kontaktopplysninger for markedsføringsformål, og dermed skape et ekstra lag av samtykke og personvernbeskyttelse.

Lagringssteder for kundedata

I seksjonen Lagringssted for kundedata finner du primærstedet Shopify lagrer butikkdata, bestillingsdata og kundenes personopplysninger. For å finne ut mer om lagringssteder for data, kan du se dokumentasjonen om lagringssteder for data.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis