Konfigurowanie ustawień prywatności klienta

Możesz konfigurować ustawienia prywatności klienta i zarządzać nimi w panelu administracyjnym Shopify, aby łatwiej zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Dostosowując swoją politykę prywatności, dodając baner plików cookie i tworząc stronę z rezygnacją ze sprzedaży danych, możesz zwiększyć przejrzystość i zapewnić klientom większą kontrolę nad ich danymi.

Należy koniecznie przejrzeć i zweryfikować domyślną zawartość w sekcji Prywatność klienta w panelu administracyjnym Shopify, aby upewnić się, że ma ona zastosowanie do Twojej firmy i ewentualnych rozwiązań firm zewnętrznych zainstalowanych w Twoim sklepie. Ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi obowiązków związanych z prowadzeniem działalności i ochrony prywatności należy zwrócić się do zewnętrznego radcy prawnego.

Sekcja Prywatność klienta zarządza narzędziami do śledzenia specyficznymi dla Shopify, takimi jak pliki cookie, piksele Shopify i Shopify Audiences. Jest to szczególnie przydatne, jeśli nie masz zainstalowanych ręcznie zewnętrznych narzędzi do śledzenia lub nie są one zintegrowane za pośrednictwem aplikacji.

Dodawanie polityki prywatności

Polityka prywatności to dokument prawny, który opisuje sposób, w jaki firma gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane osobowe swoich klientów lub osób odwiedzających stronę internetową.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność klienta.
 2. Kliknij opcję Polityka prywatności.
 3. Utwórz swoją politykę prywatności, pisząc ją samodzielnie lub klikając opcję Utwórz na podstawie szablonu, aby użyć wstępnie zaprojektowanego szablonu jako podstawy, którą można odpowiednio dostosować.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Dowiedz się więcej o dodawaniu polityki sklepu.

Dodaj baner plików cookie

Baner plików cookie to powiadomienie wyświetlane na stronie internetowej z informacją, że strona wykorzystuje pliki cookie, i prośbą o wyrażenie zgody na gromadzenie danych i śledzenie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność klienta.
 2. Kliknij opcję Baner plików cookie.
 3. W sekcji Widoczność regionu kliknij opcję Aktywuj baner cookie.
 4. Wybierz regiony, w których ma być wyświetlany baner plików cookie, a następnie kliknij opcję Aktywuj.
 5. W sekcji Wygląd kliknij opcjęDostosuj.
 6. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany dotyczące kolorów, banera plików cookie lub preferencjach dotyczących plików cookie, a następnie kliknij Zapisz.
 7. W sekcji Pozycja wybierz miejsce, w którym baner cookie ma być wyświetlany w Twoim sklepie online.
 8. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl, aby wyświetlić podgląd banera plików cookie w Twoim sklepie online.

Skonfiguruj baner plików cookie za pomocą zewnętrznej aplikacji obsługującej baner plików cookie

Możesz skonfigurować baner plików cookie za pomocą zewnętrznej aplikacji obsługującej baner plików cookie lub platformy do zarządzania zgodą.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność klienta.
 2. Kliknij opcję Baner plików cookie.
 3. Kliknij opcję Więcej czynności > Użyj niestandardowego banera plików cookie
 4. W sekcji Widoczność regionu wybierz regiony, w których ma być wyświetlany baner plików cookie, a następnie kliknij Aktywuj.
 5. W kategorii Prywatność w Shopify App Store zainstaluj preferowaną aplikację, aby uzyskać zgodę odwiedzających na pliki cookie.

Gdy wyłączysz domyślny baner plików cookie klienta, a wybrane regiony zostaną aktywowane, zyskasz pewność, że pliki cookie i narzędzia do śledzenia Shopify nie zostaną umieszczone, dopóki odwiedzający nie wyrażą odpowiedniej zgody.

Konsekwencje gromadzenia i analizy danych klientów za pomocą plików cookie

Gdy baner plików cookie jest aktywny w określonych regionach, dane odwiedzających z tych regionów są gromadzone tylko w przypadku uzyskania stosownej zgody. W związku z tym może dojść do ograniczenia ilości danych dostępnych na potrzeby analiz, marketingu i personalizacji. Przejawem takiej sytuacji może być zmniejszenie liczby sesji i innych wskaźników opierających się na danych sesji, w tym współczynników konwersji.

Gdy aktywujesz baner plików cookie dla odwiedzających z regionów, w których wymagane jest uzyskanie zgody na gromadzenie danych i śledzenie, dane do analiz są gromadzone dopiero po tym, jak odwiedzający wyraził zgodę na śledzenie do celów analizy. W związku z tym możesz zaobserwować spadek liczby sesji i potencjalne zmiany w innych wskaźnikach, które opierają się na danych sesji, takich jak współczynniki konwersji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konsekwencji gromadzenia i analizy danych klientów za pomocą plików cookie , zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą rozbieżności w analizach oraz polityki plików cookie Shopify.

Dodaj stronę rezygnacji ze sprzedaży danych

Strona rezygnacji z sprzedaży danych to dedykowana strona w Twoim sklepie online, która umożliwia odwiedzającym rezygnację ze sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych stronom zewnętrznym, zapewniając im kontrolę nad korzystaniem i dystrybucją ich informacji. Jeśli istnieje nagłówek Global Privacy Control (GPC), aktywuje on opcję rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych.

Aby dodać stronę rezygnacji ze sprzedaży danych, potrzebujesz następujących uprawnień pracowników:

 • Ustawienia sklepu: Zarządzaj ustawieniami
 • Sklep online: Posty na blogu i strony
 • Sklep online: Nawigacja

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność klienta.
 2. Kliknij opcję Strona rezygnacji ze sprzedaży danych.
 3. W sekcji Widoczność kliknij opcję Aktywuj stronę.
 4. Wybierz regiony, w których klienci mogą zrezygnować ze sprzedaży danych, a następnie kliknij opcję Aktywuj w regionach.
 5. W sekcji Dostosuj stronę kliknij opcję Edytuj.
 6. Dokonaj wymaganych zmian w domyślnym szablonie, a następnie kliknij opcję Zapisz.
 7. W sekcji Nawigacja wybierz miejsce, w którym dostępny będzie link do strony rezygnacji.
 8. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl, aby wyświetlić podgląd banera plików cookie w Twoim sklepie online.

Lokalizowanie funkcji prywatności

Po zlokalizowaniu funkcji prywatności, takich jak baner dotyczący plików cookie, strona rezygnacji ze sprzedaży danych i strona z polityką prywatności, klienci będą mogli korzystać z tych stron w preferowanym przez siebie języku. Możesz skonfigurować, wyświetlić podgląd i ustawić domyślną zawartość tych stron w językach, które są zgodne z Twoimi rynkami docelowymi.

Dokonaj lokalizacji funkcji prywatności z sekcji Prywatność klienta

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Prywatność klienta.
 2. W sekcji Ustawienia prywatności wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Polityka prywatności.
  • Kliknij opcję Baner plików cookie.
  • Kliknij opcję Strona rezygnacji ze sprzedaży danych.
 3. Kliknij opcje: Więcej czynności > Lokalizuj, aby otworzyć aplikację Translate & Adapt. Alternatywnie możesz wybrać inną kompatybilną aplikację tłumaczeniową firmy zewnętrznej.

Użyj aplikacji Translate and Adapt w celu lokalizacji funkcji prywatności

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Aplikacje > Aplikacja Translate & Adapt.
 2. W sekcji Sklep online wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Baner plików cookie.
  • Kliknij Polityki.
  • Kliknij opcje: Strony > Tytuł strony rezygnacji.
 3. Użyj aplikacji Translate & Adapt,, aby ręcznie lub automatycznie przetłumaczyć treść dotyczącą tych funkcji prywatności.

Zarządzanie językami

Po dodaniu nowego języka automatycznie pojawiają się profesjonalne tłumaczenia treści strony realizacji zakupu, banera plików cookie i domyślnej treści szablonów utworzonych przez Shopify. Dowiedz się więcej o zarządzaniu językami.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo