Administrer egendefinerte piksler

Du kan administrere egendefinerte piksler i området Kundehendelser i Shopify-administrator. Før du legger til en piksel i Shopify-butikken, må du opprette kode for den egendefinerte pikselen.

Legg til en egendefinert piksel

Når du har opprettet koden for den egendefinerte pikselen kan du legge den til i Shopify-butikken.

Før du legger til en egendefinert piksel, må du fjerne eller endre eksisterende piksler for å sikre at kundehendelser ikke telles to ganger. Eksisterende pikselkode må fjernes manuelt der det eksisterer, som for eksempel i theme.liquid, checkout.liquid (kun Plus-forhandlere) og under Ytterligere skript i kasseinnstillingene.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundehendelser fra Shopify-administrator.
 2. Gi pikselen et unikt navn. Hvis du angir navnet på en egendefinert piksel som allerede finnes, blir du bedt om å gi pikselen et annet navn.
 3. Klikk Legg til piksel for å åpne redigeringsprogrammet for hendelser.
 4. Valgfritt: Velg tillatelsen og innstillingene for datasalg som du ønsker å justere i seksjonen Kundepersonvern. Finn ut mer om å administrere kundepersonvern for app-piksler.
 5. Lim inn den egendefinerte javascript-pikselkoden i vinduet Kode.
 6. Klikk på Lagre. Hvis du er klar til å koble til den egendefinerte pikselen kan du klikke Koble til piksel for å begynne å spore hendelsene.

Koble til en egendefinert piksel

Når en egendefinert piksel er lagt til må du koble pikselen til butikken slik at den kan begynne å spore kundehendelser.

Trinn:

 1. Klikk på Egendefinerte piksler fra Kundehendelser-siden fra Shopify-administratoren.
 2. Egendefinerte piksler som ikke er koblet til for øyeblikket vises under overskriften Frakoblede piksler. Klikk Koble til i linjen for den aktuelle egendefinerte pikselen.
 3. Når du har bekreftet at pikselen oppfyller tjenestekravene i Shopifys vilkår for bruk, klikker du på Koble til.

Koble fra en egendefinert piksel

Hvis du vil slutte å spore hendelser du har lagt til en egendefinert piksel for, må du manuelt koble pikselen fra nettbutikken. Pikselen slettes ikke ved å koble den fra.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundehendelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Egendefinerte piksler.
 3. Klikk på Koble fra ved den egendefinerte pikselen du vil koble fra.

Slett en egendefinert piksel

Du kan slette egendefinerte piksler du ikke lenger har behov for. Du kan ikke angre sletting av en egendefinert piksel, så du må sikre at du sletter den riktige pikselen.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundehendelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Egendefinerte piksler.
 3. Klikk på knappen på linjen for den egendefinerte pikselen du vil slette.
 4. Klikk på Slett, og klikk deretter på Slett i dialogboksen.

Administrer innstillinger for kundepersonvern

Du kan administrere innstillinger for kundepersonvern for hver av de egendefinerte pikslene i butikken. Innstillingene for kundepersonvern avgjør når Pixels innhenter data, og for hvilke formål. Kundeopplysningene du samler inn kan bidra til å gi innsikt i kundeadferden på nettstedet. Finn ut mer om effekten av informasjonskapselbasert datainnsamling og -analyse.

Følgende innstillinger for kundepersonvern gjelder for egendefinerte piksler:

 • Ved hjelp av innstillingen Tillatelse kan du avgjøre hvorvidt kundetillatelse kreves under gjeldende lovgivning for at den egendefinerte pikselen skal samle inn data for markedsførings-, analyse- og innstillingsformål. For å be om kundesamtykke til å samle inn data basert på innstillingen Tillatelse, må du legge til et informasjonskapselbanner i butikken.
 • Ved hjelp av innstillingen Datasalg kan du administrere hvordan den egendefinerte pikselen samler inn data i tilfeller der kunden har valgt bort at dataene deres kan selges, som det er tilrettelagt for i enkelte jurisdiksjoner. Finn ut mer om å velge bort datasalg.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Kundehendelser fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på fanen Egendefinerte piksler.
 3. Klikk på den egendefinerte pikselen du ønsker å administrere.
 4. Valgfritt: Klikk på Tillatelse i seksjonen Kundepersonvern, og gjør en av følgende:

  • Velg Påkrevd for å kreve kundens tillatelse til at den egendefinerte pikselen skal samle inn data, og velg deretter dataformålene du ønsker å kreve kundetillatelse for.
  • Hvis du ikke ønsker å kreve kundetillatelse til at den egendefinerte pikselen samler inn data, velger du Ikke påkrevd.
 5. Valgfritt: Klikk på Datasalg i seksjonen Kundepersonvern, og velg tillatelsene for innsamling for datasalg som du ønsker å angi for den egendefinerte pikselen.

 6. Klikk på Lagre.

Test en egendefinert piksel

Hver tredjepartstjeneste har sin egen måte å teste om en piksel er riktig konfigurert på. Listen nedenfor inneholder noen vanlige Google Chrome-utvidelser for test av piksler:

Disse utvidelsene støttes ikke av Shopify. Kontakt leverandøren direkte for å få hjelp med en tredjepartsutvidelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis