Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu. Zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu będą dotyczyć całego sklepu online.

Możesz dodać logo firmy do swojego sklepu online. Twoje logo pojawi się w następujących miejscach:

 • nagłówek na wszystkich stronach
 • strona hasła

Maksymalna szerokość obrazów logo to 300 pikseli.

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij logo.
 3. W obszarze Logo kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij obraz, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
  • Aby użyć obrazu z komputera lokalnego, kliknij opcję Załaduj. Wybierz obraz z komputera i kliknij opcję Otwórz, aby rozpocząć ładowanie. Zostanie ona automatycznie wybrana po zakończeniu ładowania. Kliknij opcję Wybierz.
  • Aby wybrać darmowy obraz, kliknij Darmowe obrazy i wyszukaj lub kliknij obraz, aby go wybrać.
 4. Dodaj tekst alternatywny do obrazu logo:

  1. Kliknij Edytuj tekst alternatywny.
  2. W oknie Edytuj obraz wprowadź krótki opis obrazu.
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj szerokość logo

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij logo.
 3. W obszarze Szerokość logo na komputerze ustaw suwak na żądaną szerokość w pikselach.

Ikona Favicon

Możesz dodać ikonę Ulubionych lub ikonę Favicon, co może pomóc w budowaniu marki Twojego sklepu online. Favicon pojawia się w następujących miejscach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego klepu online w przypadku dodania zakładki

Dowiedz się więcej o ikonach Favicon.

Spersonalizuj ikonę Favicon

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij logo.
 3. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z czynności:

  • Aby użyć obrazu, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij obraz, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
  • Aby użyć obrazu z komputera lokalnego, kliknij opcję Załaduj. Wybierz obraz z komputera i kliknij opcję Otwórz, aby rozpocząć ładowanie. Zostanie ona automatycznie wybrana po zakończeniu ładowania. Kliknij opcję Wybierz.
  • Aby wybrać darmowy obraz, kliknij Darmowe obrazy i wyszukaj lub kliknij obraz, aby go wybrać.
 4. Dodaj tekst alternatywny do obrazu ikony Favicon:

  1. Kliknij Edytuj tekst alternatywny.
  2. W oknie Edytuj obraz wprowadź krótki opis obrazu.
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Informacje o marce

Możesz dodać informacje o swojej marce. Możesz dodać w stopce blok informacji o marce.

Dostosowanie informacji o marce

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Informacje o marce.
 3. Wprowadź nagłówek.
 4. Wprowadź opis.
 5. Kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć obrazu, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij obraz, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
  • Aby użyć obrazu z komputera lokalnego, kliknij opcję Załaduj. Wybierz obraz z komputera i kliknij opcję Otwórz, aby rozpocząć ładowanie. Zostanie ona automatycznie wybrana po zakończeniu ładowania. Kliknij opcję Wybierz.
  • Aby wybrać darmowy obraz, kliknij Darmowe obrazy i wyszukaj lub kliknij obraz, aby go wybrać.
 6. W obszarze Szerokość obrazu ustaw suwak na żądaną szerokość w pikselach.

Kolory

Możesz ustawić podstawowe i dodatkowe kolorystyki dla swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Kolory.
 3. Aby otworzyć próbnik kolorów, kliknij próbkę koloru dla typu zawartości, który chcesz zmienić.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Więcej informacji o opcjach kolorów, w tym o sposobie ustawiania gradientów kolorów, można znaleźć w sekcji Kolorystyki.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w sklepie online. Możesz wybrać czcionkę systemową lub niestandardową.

Zaleca się użycie w sklepie czcionek systemowych. Korzystanie z czcionek systemowych pozwala uniknąć pobierania nowych czcionek na komputer klienta, co może negatywnie wpłynąć na szybkość ładowania sklepu. Czcionka wyświetlana na komputerze klienta zależy od jego systemu operacyjnego.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij przycisk Typografia.
 3. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek.
 4. Przeglądaj dostępne czcionki za pomocą pola wyszukiwania lub klikając Załaduj więcej.
 5. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj rozmiary czcionek

Możesz ustawić domyślne rozmiary czcionek dla nagłówka i tekstu podstawowego w ustawieniach szablonu Typografia.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Typografia.
 2. Aby zmienić domyślny rozmiar czcionki dla nagłówków, użyj skali rozmiaru czcionki w celu wybrania domyślnego rozmiaru czcionki. Minimalny rozmiar czcionki to 100%, a maksymalny to 150%. Każdy stopień na skali zwiększa rozmiar czcionki o 5%. Domyślnym ustawieniem jest 100%.
 3. Aby zmienić domyślny rozmiar czcionki dla tekstu, użyj opcji Skala rozmiaru czcionki w celu wybrania domyślnego rozmiaru czcionki. Minimalny rozmiar czcionki to 100%, a maksymalny to 130%. Każdy przyrost skali zwiększa rozmiar czcionki o 5%. Domyślnym ustawieniem jest 100%.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Układ

Układ umożliwia ustawienie maksymalnej szerokości wyświetlania Twojego sklepu online.

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Układ.
 2. Użyj suwaka zakresu, aby wybrać pomiędzy szerokością strony 1000 lub 1600 pikseli. Domyślnym ustawieniem jest 1600 pikseli.
 3. [Opcjonalnie] Dodaj pionowe odstępy między sekcjami za pomocą suwaka zakresu. Możesz dodać maksymalnie 100 pikseli między sekcjami.
 4. [Opcjonalnie] Jeśli masz układ Siatka, użyj suwaka zakresu Przestrzeń pozioma oraz Przestrzeń pionowa, aby dodać odstęp między zawartością siatki. Dodanie przestrzeni poziomej spowoduje dodanie maksymalnie 40 pikseli odstępu do rzędów, natomiast dodanie przestrzeni pionowej spowoduje dodanie maksymalnie 40 pikseli odstępu do kolumn.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Obramowania i cienie

Możesz dostosować obramowania i cienie niektórych interaktywnych typów zawartości, takich jak szuflady, przyciski, warianty lub dane wejściowe ilości.

Konfigurowalne opcje dla obramowań to:

 • Grubość, która zmienia kontur pozycji.
 • Nieprzezroczystość, która ustawia widoczność konturu pozycji.
 • Promień narożnika, który zaokrągla narożniki pozycji.

Opcje cieni to:

 • Nieprzezroczystość zmienia widoczność cienia pozycji. Nieprzezroczystość cienia 0% całkowicie usuwa cień pozycji.
 • Suwaki zakresu przesunięcia w poziomie lub w pionie przesuwają lokalizację cienia wokół pozycji.
 • Użyj suwaka zakresu Zamazanie, aby zmienić nieprzezroczystość cienia pozycji.

Przyciski

Możesz dostosować ustawienia przycisków wezwania do działania w sklepie online, dodając cienie, zmieniając odstępy lub nieprzezroczystość i dostosowując kształt przycisków.

Przykładowy sklep online z przyciskiem wezwania do działania

Dostosowanie przycisków

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Przyciski.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania przycisku.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień przycisku. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Okrągłe przełączniki wariantów

Okrągłe przełączniki wariantów pozwalają wyświetlać warianty produktu na stronie produktu lub w sekcji polecanych produktów. Klienci mogą wybrać żądany wariant, aby dodać produkt do koszyka bez konieczności zmiany stron produktu.

Przykładowy sklep online z okrągłymi przełącznikami wariantów

Dostosowanie okrągłych przełączników wariantów

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Okrągłe przełączniki wariantów.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania okrągłych przełączników wariantów.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień okrągłych przełączników wariantów. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dane wejściowe

Dane wejściowe to interaktywne obszary, w których należy wprowadzić dane wejściowe klienta, na przykład selektor ilości, formularz rejestracji za pomocą e-maila lub uwagi do koszyka. Możesz dostosować wygląd swoich danych wejściowych sklepu online w ustawieniach szablonu.

Przykładowy sklep online z wejściową ilością

Dostosowanie danych wejściowych

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Dane wejściowe.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania danych wejściowych.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień danych wejściowych. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Karty

Karty są obszarami w sekcjach, które umożliwiają wyświetlanie wielu pozycji, na przykład kart produktów, kart blogu, kart kolekcji lub kart kolaży. Możesz dostosować kształt, styl, kolor, wyrównanie i wypełnienie obrazu kart sekcji.

Dostosowanie kart

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Karty.
 3. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać styl karty.
 4. Dodaj Wypełnienie obrazu za pomocą skal przesuwania. Spowoduje to dodanie odstępu wokół obrazów karty.
 5. Użyj menu rozwijanego, aby ustawić wyrównanie tekstu dla swoich kart. Dostępne opcje to: do lewej, wyśrodkowany (ustawienie domyślne) lub do prawej.
 6. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kolorystykę dla swoich kart.
 7. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania karty.
 8. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień karty. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Kontenery zawartości

Kontenery są tekstową częścią sekcji zawartości, np. polem tekstowym w pokazie slajdów, banerem z obrazem lub kolumnami w sekcjach wielokolumnowych. Możesz dostosować wygląd kontenerów z zawartości dla swojego sklepu online.

Dostosowanie kontenerów zawartości

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Kontenery zawartości.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania kontenera zawartości.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień kontenera zawartości. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Multimedia

Multimedia są wizualnym komponentem sekcji, na przykład pliki multimedialne produktu lub obraz w sekcji Obraz z tekstem. Możesz dodawać obramowania i cienie do swoich multimediów.

Dostosowanie multimediów

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Multimedia.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd obramowania multimediów.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień multimediów. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Listy rozwijane i wyskakujące okienka

Dostosuj wygląd rozwijanych menu nawigacji, wyskakujących okienek modalnych i wyskakujących okienek koszyka.

Dostosuj listy rozwijane i wyskakujące okienka

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Listy rozwijane i wyskakujące okienka.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd swojego obramowania.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Szuflady

Szuflady są ukrytymi, interaktywnymi kontenerami, które pojawiają się i znikają po dotknięciu lub kliknięciu, np. zwijanego menu nawigacji lub opcji filtrowania.

Dostosowanie szuflad

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Szuflady.
 3. Użyj skal przesuwania, aby zmienić wygląd swojego obramowania.
 4. Użyj skal przesuwania, aby zmienić cień. Ustawienie nieprzezroczystości na 0% powoduje usunięcie cienia.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Znaczki

Znaczki Wyprzedaż oraz Wyprzedane są automatycznie dodawane do obrazów produktów, gdy spada cena lub gdy liczba zapasów osiągnie 0. Możesz dostosować pozycję, kształt i kolor swoich znaczków.

Przykładowy sklep online z znaczkami wyprzedaży i wyprzedanych

Znaczki Strona oraz Blog pojawiają się w odpowiednich wynikach wyszukiwania. Możesz dostosować położenie i kształt tych znaczków., ale wybór koloru nie jest możliwy.

Dostosowanie znaczków

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Znaczki.
 3. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać pozycję znaczka na kartach produktów. Dostępne pozycje to lewy górny róg, prawy górny róg, lewy dolny róg (domyślnie) lub prawy dolny róg.
 4. Dodaj zaokrąglone rogi za pomocą skali przesuwania Promień narożnika. Ustawienie promienia narożnika na 0 pikseli powoduje, że znaczek ma kształt zbliżony do kwadrata, a zwiększenie promienia powoduje zaokrąglenie narożników.
 5. Wybierz kolorystykę dla swoich znaczków. Dla sprzedanych przedmiotów możesz ustawić alternatywną kolorystykę.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Ikony

Ikony to małe obrazy, które można dodać do niektórych sekcji lub bloków. Ustaw kolorystykę dla swoich ikon w ustawieniach aplikacji.

Przykładowy sklep online z ikonami w zwijanych rzędach

Dostosowanie ikon

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Ikony
 3. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać domyślny kolor dla swoich ikon. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, przycisk Obrys lub kolor tekstu dla ikon sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych. Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

Dostosuj ustawienia swoich mediów społecznościowych

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Media społecznościowe
 3. Aby dodać linki do swoich kont w mediach społecznościowych, wprowadź linki do kont w polach podanych w obszarze Konta. Wstaw pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zachowanie podczas wyszukiwania

Sklep online zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która pokazuje podpowiedzi, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi wyszukiwania mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania oraz udostępnić nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również pozwolić klientom na szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby zobaczyć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Możesz dostosować następujące ustawienia dla wyszukiwania:

 • Włącz podpowiedzi wyszukiwania - włącz lub wyłącz podpowiedzi wyszukiwania.
 • Pokaż dostawcę produktu - pokaż lub ukryj dostawców produktu w podpowiedziach wyszukiwania.
 • Pokaż cenę produktu - pokaż lub ukryj ceny produktów w podpowiedziach wyszukiwania.

Zmień ustawienia wpisu wyszukiwania

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Wpis wyszukiwania
 3. Użyj ustawień, aby dostosować zachowanie wyszukiwania dla sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi wyszukiwania, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Format waluty

Możesz wprowadzić ustawienie, zgodnie z którym dla ceny produktu, koszyka i w kasie zawsze wyświetlają się kody walut.

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Format waluty.
 3. Aby włączyć kody walut, kliknij pole wyboru Pokaż kody walut.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Koszyk

Możesz zmienić styl koszyka w swoim sklepie online. Gdy klient doda produkt ze sklepu do koszyka, koszyk może wyświetlać się jako szuflada, strona lub wyskakujące powiadomienie. Gdy koszyk klienta jest pusty, możesz wyświetlić polecaną kolekcję w szufladzie koszyka.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Koszyk.
 2. Z menu rozwijanego wybierz styl koszyka: szufladę, stronę lub wyskakujące powiadomienie.
 3. Opcjonalnie: aby wyświetlić dostawcę pozycji w koszyku klienta, kliknij opcję Pokaż dostawcę.
 4. Opcjonalnie: aby udostępnić klientom obszar, w którym mogą określić szczególne wymagania lub podać dodatkowe informacje o zamówieniu, wybierz opcję Włącz uwagę dotyczącą koszyka.

Jeśli masz typ koszyka ustawiony na Szufladę, możesz wyświetlić kolekcję w szufladzie koszyka. Wybrana kolekcja pojawia się tylko wtedy, gdy koszyk jest pusty.

Aby dodać kolekcję do pustej szuflady koszyka, kliknij opcję Wybierz kolekcję. Po wybraniu kolekcji kliknij opcję Zmień, aby wybrać inną kolekcję lub usunąć kolekcję z szuflady koszyka. Możesz także kliknąć Opcję Utwórz kolekcję, aby utworzyć nową kolekcję. Ten przycisk przenosi Cię z ustawień szablonu do obszaru Kolekcje w panelu administracyjnym Shopify.

Realizacja zakupu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie realizacji zakupu w Twoim sklepie. Zapoznaj się z zagadnieniem realizacji zakupu Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat strony realizacji zakupu Twojego sklepu.

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu. Styl ten możesz zastosować w sklepie, aby ulepszyć jego wygląd i sposób obsługi. Wszystkie szablony mają domyślny styl szablonu. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Style.

 2. Korzystając z rozwijanych menu, wybierz opcje stylu szablonu. Dostępne opcje zależą od tego, którego szablonu używasz.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo