Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu. Zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu będą dotyczyć całego sklepu online.

Możesz dodać logo firmy do swojego sklepu online. Twoje logo pojawi się w poniższych miejscach:

 • nagłówek na wszystkich stronach
 • strona hasła

Maksymalna szerokość obrazów logo to 300 pikseli.

Dostosuj szerokość logo

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij logo.
 3. W obszarze Szerokość logo na komputerze ustaw suwak na żądaną szerokość w pikselach.

Ikona Favicon

Możesz dodać ikonę Ulubionych lub ikonę Favicon, co może Ci pomóc w budowaniu marki Twojego sklepu online. Favicon pojawi się w poniższych miejscach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego sklepu online, gdy jest on dodany do zakładek

Dowiedz się więcej o ikonach Favicon.

Spersonalizuj ikonę Favicon

Kolory

Możesz opracować nawet 21 różnych kolorystyk i stosować je w rozmaitych sekcjach swojego sklepu online. Dowiedz się więcej o opcjach kolorów, kolorystykach i gradientach kolorów.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz dostosować.
 3. Kliknij Ustawienia szablonu, a następnie Kolory.
 4. W sekcji Schematy kliknij istniejący schemat lub kliknij opcję Dodaj schemat, aby dodać nowy schemat kolorów.
 5. Kliknij próbkę koloru dla typu zawartości, który chcesz zmienić.
 6. Aby ustawić kolor, wprowadź szesnastkowy kod koloru lub wybierz kolor z selektora kolorów. Aby ustawić kolor na transparentny, usuń kod szesnastkowy z pola tekstowego.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w sklepie online. Możesz wybrać czcionkę systemową lub niestandardową.

Zaleca się użycie w sklepie czcionek systemowych. Czcionki systemowe to czcionki, które są już zainstalowane na komputerze użytkownika. Korzystanie z czcionek systemowych pozwala uniknąć pobierania nowych czcionek na komputer klienta, co może negatywnie wpłynąć na szybkość ładowania sklepu. Czcionka wyświetlana na komputerze klienta zależy od jego systemu operacyjnego.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

Listę dostępnych czcionek znajdziesz w bibliotece czcionek Shopify.

Dostosuj rozmiary czcionek

Możesz ustawić domyślne rozmiary czcionek dla nagłówka i tekstu podstawowego w ustawieniach szablonu Typografia.

Kroki:

Układ

Układ umożliwia ustawienie maksymalnej szerokości wyświetlania Twojego sklepu online oraz pionowego i poziomego odstępu między sekcjami.

Animacje

Animacje umożliwiają dodanie ruchu i zwiększenie atrakcyjności Twojego sklepu online. Możesz aktywować animację powodującą rozjaśnianie sekcji Twojego sklepu podczas przewijania oraz efekt obszaru aktywnego dla kart i przycisków.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Kliknij opcję Dostosuj obok szablonu, który chcesz dostosować.
 3. Kliknij Ustawienia szablonu, a następnie Animacje.
 4. Opcjonalnie: Aby aktywować animację, która wyświetla sekcje Twojego sklepu online podczas przewijania, wybierz opcję Pokaż sekcje podczas przewijania.
 5. Opcjonalnie: Aby dodać animację efektu obszaru aktywnego do swoich kart i przycisków, wybierz jedną z poniższych opcji z ustawienia Efekt obszaru aktywnego:

  • Podnoszenie w pionie: Gdy klient najedzie kursorem na kartę lub przycisk, element przesuwa się w górę.
  • Podnoszenie 3D: Gdy klient najedzie kursorem na kartę lub przycisk, element przesuwa się do przodu, nadając mu efekt 3D. Ma również subtelny połysk, który przesuwa się po elemencie, nadając mu kolejną warstwę wymiaru.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Obramowania i cienie

Możesz dostosować obramowania i cienie niektórych interaktywnych typów zawartości, takich jak szuflady, przyciski, warianty lub dane wejściowe ilości.

Konfigurowalne opcje dla obramowań to:

 • Grubość, która zmienia kontur pozycji.
 • Nieprzezroczystość, która ustawia widoczność konturu pozycji.
 • Promień narożnika, który zaokrągla narożniki pozycji.

Opcje cieni to:

 • Nieprzezroczystość zmienia widoczność cienia pozycji. Nieprzezroczystość cienia 0% całkowicie usuwa cień pozycji.
 • Suwaki zakresu przesunięcia w poziomie lub w pionie przesuwają lokalizację cienia wokół pozycji.
 • Użyj suwaka zakresu Zamazanie, aby zmienić nieprzezroczystość cienia pozycji.

Przyciski

Możesz dostosować ustawienia przycisków wezwania do działania w sklepie online, dodając cienie, zmieniając odstępy lub nieprzezroczystość i dostosowując kształt przycisków.

Przykładowy sklep online z przyciskiem wezwania do działania

Dostosowanie przycisków

Opcje wariantów z próbkami

Przykładowy sklep online z możliwymi do wyboru opcjami próbek

Próbki są wizualnym przedstawieniem wariantów produktu. Do wyświetlenia próbek wymagana jest najnowsza wersja szablonu Dawn i metapola kategorii połączone z wariantami. W przypadku szablonu Dawn opcje wariantu można wyświetlać w menu rozwijanym lub jako próbkę. Jeśli wyświetlasz opcje wariantów jako próbki, możesz wybrać sposób ich wyświetlania: koło, kwadrat lub brak. Wybór ostatniej opcji powoduje wyświetlenie wartości opcji w postaci tekstu.

Przykładowe ustawienia próbek dla szablonu Dawn

Skonfiguruj próbki z metapolami kategorii

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
 2. Kliknij produkt.
 3. W sekcji Organizacja produktu wprowadź kategorię produktu w polu Kategoria produktu, a następnie wybierz najdokładniejszy wynik z listy Kategoria produktu. Kategoria produktu musi zawierać metapole kategorii Kolor.
 4. W sekcji Warianty kliknij opcję Dodaj opcje, takie jak rozmiar lub kolor.
 5. Kliknij opcję Kolor.
 6. Kliknij pole Dodaj kolor i wybierz domyślne wpisy kolorów z menu rozwijanego.
 7. Aby dodać niestandardowy wpis koloru:

  1. Kliknij opcję Dodaj kolor, a następnie kliknij Dodaj nowy wpis.
  2. Na stronie Dodaj wpis wypełnij pola Etykieta i Kolor.
  3. Jeśli chcesz wprowadzić wzór zamiast koloru, wypełnij pole Obraz. Jeśli dodasz zarówno kolor, jak i obraz, obraz zostanie użyty dla próbki.
  4. Wybierz Kolor podstawowy i Wzór podstawowy.
  5. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać produkt.

Dostosuj próbki w szablonie Dawn

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję szablonu Dawn, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. Przejdź do produktu, do którego dodano opcje koloru.
 4. Opcjonalnie: Aby dostosować próbki, kliknij blok Selektor wariantów. Możesz zmienić wyświetlanie próbek, wybierając Koło, Kwadrat lub Brak.
 5. Kliknij Zapisz, aby zapisać szablon.

Okrągłe przełączniki wariantów

Okrągłe przełączniki wariantów pozwalają wyświetlać warianty produktu na stronie produktu lub w sekcji polecanych produktów. Klienci mogą wybrać żądany wariant, aby dodać produkt do koszyka bez konieczności zmiany stron produktu.

Przykładowy sklep online z okrągłymi przełącznikami wariantów

Dostosowanie okrągłych przełączników wariantów

Dane wejściowe

Dane wejściowe to interaktywne obszary, w których należy wprowadzić dane wejściowe klienta, na przykład selektor ilości, formularz rejestracji za pomocą e-maila lub uwagi do koszyka. Możesz dostosować wygląd swoich danych wejściowych sklepu online w ustawieniach szablonu.

Przykładowy sklep online z wejściową ilością

Dostosowanie danych wejściowych

Karty

Ustawienia kart produktów, kart kolekcji i kart bloga umożliwiają dostosowanie stylu każdego typu oddzielnego obszaru, który jest wyświetlany w sekcjach. Możesz zmienić kolor, wyrównanie, wypełnienie obrazu, obramowania i cienie tych trzech typów kart sekcji.

Dostosowanie kart

Kontenery zawartości

Kontenery są tekstową częścią sekcji zawartości, np. polem tekstowym w pokazie slajdów, banerem z obrazem lub kolumnami w sekcjach wielokolumnowych. Możesz dostosować wygląd kontenerów z zawartości dla swojego sklepu online.

Dostosowanie kontenerów zawartości

Multimedia

Multimedia są wizualnym komponentem sekcji, na przykład pliki multimedialne produktu lub obraz w sekcji Obraz z tekstem. Możesz dodawać obramowania i cienie do swoich multimediów.

Dostosowanie multimediów

Menu rozwijane i wyskakujące okienka

Dostosuj wygląd rozwijanych menu nawigacji, wyskakujących okienek modalnych i wyskakujących okienek koszyka.

Dostosuj rozwijane menu i wyskakujące okienka

Szuflady

Szuflady są ukrytymi, interaktywnymi kontenerami, które pojawiają się po naciśnięciu lub kliknięciu, np. zwijane menu nawigacji lub opcje filtrowania.

Dostosowanie szuflad

Znaczki

Znaczki Wyprzedaż oraz Wyprzedane są automatycznie dodawane do obrazów produktów, gdy spada cena lub gdy liczba zapasów osiągnie 0. Możesz dostosować pozycję, kształt i kolor swoich znaczków.

Przykładowy sklep online z znaczkami wyprzedaży i wyprzedanych

Znaczki Strona oraz Blog pojawiają się w odpowiednich wynikach wyszukiwania. Możesz dostosować położenie i kształt tych znaczków., ale wybór koloru nie jest możliwy.

Dostosowanie znaczków

Ikony

Ikony to małe obrazy, które można dodać do niektórych sekcji lub bloków. Ustaw kolorystykę dla swoich ikon w ustawieniach aplikacji.

Przykładowy sklep online z ikonami w zwijanych rzędach

Dostosowanie ikon

Informacje o marce

Możesz dodać informacje o swojej marce. Możesz dodać w stopce blok informacji o marce.

Dostosowanie informacji o marce

Media społecznościowe

Możesz dodać przyciski udostępniania za pomocą mediów społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do kont w mediach społecznościowych. Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

Dostosuj ustawienia swoich mediów społecznościowych

Zachowanie podczas wyszukiwania

Sklep online zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która wyświetla podpowiedzi, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi wyszukiwania mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania oraz zapewniają im nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również umożliwić klientom szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby przejrzeć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Możesz dostosować następujące ustawienia dla wyszukiwania:

 • Włącz podpowiedzi wyszukiwania - aktywuj lub dezaktywuj sugestie wyszukiwania.
 • Pokaż dostawcę produktu - wyświetl lub ukryj dostawców produktu w podpowiedziach wyszukiwania.
 • Pokaż cenę produktu - wyświetl lub ukryj ceny produktów w podpowiedziach wyszukiwania.

Zmień ustawienia wpisu wyszukiwania

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi wyszukiwania, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Format waluty

Możesz wprowadzić ustawienie, zgodnie z którym dla ceny produktu, koszyka i w kasie zawsze wyświetlają się kody walut.

Koszyk

Możesz zmienić styl koszyka w swoim sklepie online. Gdy klient doda produkt ze sklepu do koszyka, koszyk może wyświetlać się jako szuflada, strona lub wyskakujące powiadomienie. Aby klient pozostał na stronie produktu, użyj opcji szuflady lub wyskakującego powiadomienia. Jeśli klient ma zostać przeniesiony na stronę koszyka, użyj opcji strony. Gdy koszyk klienta jest pusty, możesz wyświetlić polecaną kolekcję w szufladzie koszyka.

Kroki:

Jeśli masz typ koszyka ustawiony na Szufladę, możesz wyświetlić kolekcję w szufladzie koszyka. Wybrana kolekcja pojawia się tylko wtedy, gdy koszyk jest pusty.

Aby dodać kolekcję do pustej szuflady koszyka, kliknij opcję Wybierz kolekcję. Po wybraniu kolekcji kliknij opcję Zmień, aby wybrać inną kolekcję lub usunąć kolekcję z szuflady koszyka. Możesz także kliknąć opcję Utwórz kolekcję, aby utworzyć nową kolekcję. Po kliknięciu tego przycisku przejdziesz z ustawień szablonu do strony Kolekcje w panelu administracyjnym Shopify.

Realizacja zakupu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie realizacji zakupu w Twoim sklepie. Zapoznaj się z zagadnieniem realizacji zakupu Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat strony realizacji zakupu Twojego sklepu.

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu. Styl ten możesz zastosować w sklepie, aby ulepszyć jego wygląd i sposób obsługi. Wszystkie szablony mają domyślny styl szablonu. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo