Ustawienia szablonu

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu.

Możesz użyć ustawień szablonu, aby wprowadzić zmiany w typografii sklepu online, kolorach, linkach do mediów społecznościowych i ustawieniach realizacji zakupu. Zmiany wprowadzone w ustawieniach szablonu będą dotyczyć całego sklepu online.

Kolory

Możesz wybrać kolory dla różnych części swojego sklepu online.

Dostosuj ustawienia kolorów

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Kolory.
 3. Aby otworzyć próbnik kolorów, kliknij próbkę koloru dla typu zawartości, który chcesz zmienić. W sekcji Obecnie używane wyświetlają są kolory, których używasz obecnie w innych częściach swojego szablonu.

  Aby ustawić konkretny szesnastkowy kod koloru, kliknij pole tekstowe i wprowadź kolor.

  Aby ustawić kolor na transparentny, usuń z pola tekstowego wartość szesnastkowego kodu.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Więcej informacji o opcjach kolorów, w tym o sposobie ustawiania gradientów kolorów, można znaleźć w sekcji Kolorystyki.

Typografia

Możesz ustawić styl i rozmiar czcionki dla tekstu w sklepie online. Możesz wybrać czcionkę systemową lub niestandardową.

Zaleca się użycie w sklepie czcionek systemowych. Korzystanie z czcionek systemowych pozwala uniknąć pobierania nowych czcionek na komputer klienta, co może negatywnie wpłynąć na szybkość ładowania sklepu. Czcionka wyświetlana na komputerze klienta zależy od jego systemu operacyjnego.

Dostosuj swoje ustawienia typografii

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij przycisk Typografia.
 3. Dla każdego typu tekstu kliknij opcję Zmień, aby użyć selektora czcionek.
 4. Przeglądaj dostępne czcionki za pomocą pola wyszukiwania lub klikając Załaduj więcej.
 5. Kliknij nazwę czcionki, której chcesz używać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj rozmiary czcionek

Możesz ustawić domyślne rozmiary czcionek dla nagłówka i tekstu podstawowego w ustawieniach szablonu Typografia.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Typografia.
 2. Aby zmienić domyślny rozmiar czcionki dla nagłówków, użyj skali rozmiaru czcionki w celu wybrania domyślnego rozmiaru czcionki. Minimalny rozmiar czcionki to 100%, a maksymalny to 150%. Każdy stopień na skali zwiększa rozmiar czcionki o 5%. Domyślnym ustawieniem jest 100%.
 3. Aby zmienić domyślny rozmiar czcionki dla tekstu, użyj opcji Skala rozmiaru czcionki w celu wybrania domyślnego rozmiaru czcionki. Minimalny rozmiar czcionki to 100%, a maksymalny to 130%. Każdy przyrost skali zwiększa rozmiar czcionki o 5%. Domyślnym ustawieniem jest 100%.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Układ

Układ umożliwia ustawienie maksymalnej szerokości wyświetlania Twojego sklepu online.

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Układ.
 2. W menu rozwijanym możesz wybrać układ 1200 pikseli lub 1600 pikseli. Domyślnym ustawieniem jest 1600 pikseli.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Media społecznościowe

Możesz dodawać przyciski udostępniania w mediach społecznościowych dla swoich produktów i postów na blogu oraz linki do swoich kont w mediach społecznościowych. Linki do Twoich kont w mediach społecznościowych są wyświetlane w stopce sklepu online.

Dostosuj ustawienia swoich mediów społecznościowych

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Media społecznościowe
 3. Aby dodać linki do swoich kont w mediach społecznościowych, wprowadź linki do kont w polach podanych w obszarze Konta. Wstaw pełne linki, np. https://instagram.com/shopify lub https://twitter.com/shopify.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Wpis wyszukiwania

Online Store zawiera funkcję wyszukiwania z podpowiedziami (wyszukiwanie predykcyjne), która pokazuje podpowiedzi produktów, gdy klienci zaczynają pisać w polu wyszukiwania. Podpowiedzi produktów mogą pomóc klientom wyrazić i uściślić ich zapytania oraz udostępnić nowe sposoby odkrywania sklepu online. Mogą również pozwolić klientom na szybkie przeglądanie dopasowań bez konieczności opuszczania bieżącej strony, aby zobaczyć oddzielną listę wyników wyszukiwania.

Możesz dostosować następujące ustawienia dla wyszukiwania:

 • Włącz podpowiedzi produktów - włącz lub wyłącz podpowiedzi produktów.
 • Pokaż dostawcę -pokaż lub ukryj dostawców w podpowiedziach produktu.
 • Pokaż cenę - pokaż lub ukryj ceny w podpowiedziach produktów.

Zmień ustawienia wpisu wyszukiwania

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Wpis wyszukiwania
 3. Użyj ustawień, aby dostosować zachowanie wyszukiwania dla sklepu.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu podpowiedzi produktów, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie z podpowiedziami.

Ikona Favicon

Możesz dodać ikonę Ulubionych lub ikonę Favicon, co może pomóc w budowaniu marki Twojego sklepu online. Favicon pojawia się w następujących miejscach:

 • karta Twojej przeglądarki internetowej
 • historia Twojej przeglądarki internetowej
 • ikony na Twoim pulpicie
 • obok nazwy Twojego klepu online w przypadku dodania zakładki

Dowiedz się więcej o ikonach Favicon.

Spersonalizuj ikonę Favicon

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij opcję Ikona Favicon
 3. W obszarze Obraz ikony Favicon kliknij opcję Wybierz obraz, a następnie wykonaj jedną z czynności:

  • Aby użyć obrazu, który został już przesłany do panelu administracyjnego Shopify, kliknij obraz, aby go wybrać, a następnie kliknij opcję Wybierz.
  • Aby użyć obrazu z komputera lokalnego, kliknij opcję Załaduj. Wybierz obraz z komputera i kliknij opcję Otwórz, aby rozpocząć ładowanie. Zostanie ona automatycznie wybrana po zakończeniu ładowania. Kliknij opcję Wybierz.
  • Aby wybrać darmowy obraz, kliknij Darmowe obrazy i wyszukaj lub kliknij obraz, aby go wybrać.
 4. Dodaj tekst alternatywny do obrazu ikony Favicon:

  1. Kliknij Edytuj tekst alternatywny.
  2. W oknie Edytuj obraz wprowadź krótki opis obrazu.
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Format waluty

Możesz wprowadzić ustawienie, zgodnie z którym dla ceny produktu, koszyka i w kasie zawsze wyświetlają się kody walut.

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu.
 2. Kliknij Format waluty.
 3. Aby włączyć kody walut, kliknij pole wyboru Pokaż kody walut.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Realizacja zakupu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie realizacji zakupu w Twoim sklepie. Zapoznaj się z zagadnieniem realizacji zakupu Shopify, aby uzyskać więcej informacji na temat strony realizacji zakupu Twojego sklepu.

Zmień style szablonu

Styl szablonu to zbiór ustawień wybranych przez projektanta szablonu. Styl ten możesz zastosować w sklepie, aby ulepszyć jego wygląd i sposób obsługi. Wszystkie szablony mają domyślny styl szablonu. Podczas dostosowywania szablonu ustawienia stylu szablonu zastępuje się własnymi. Jeśli zastosujesz styl szablonu do swojego szablonu, Twoje bieżące ustawienia, takie jak kolory i typografia, ulegną zmianie.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Ustawienia szablonu > Style.

 2. Korzystając z rozwijanych menu, wybierz opcje stylu szablonu. Dostępne opcje zależą od tego, którego szablonu używasz.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij i ponów zmiany

Przycisk Cofnij powoduje cofnięcie ostatniej zmiany, a przycisk Ponów powoduje jej przywrócenie. Kliknięcie przycisku Cofnij więcej niż jeden raz spowoduje kontynuację cofania pracy, jednej zmiany na raz. Przyciski Cofnij i Ponów znajdują się na pasku narzędzi edytora szablonów.

Przyciski Cofnij i Ponów na pasku narzędzi edytora szablonów

Kliknij przycisk Cofnij, aby cofnąć następujące zmiany:

 • dodawanie, zmiana kolejności i usuwanie sekcji
 • zastosowanie kolorów, czcionek i innych ustawień na karcie Ustawienia szablonu
 • ponowne ustawianie stylu szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo