Rozszerz swój szablon

Szablony Shopify oferują wiele ustawień i opcji dostosowywania. Możesz jednak chcieć jeszcze bardziej dostosować swój szablon. Na przykład, możesz chcieć wyświetlać recenzje produktów w swoim sklepie. Możesz to zrobić, instalując aplikację. Jeśli chcesz rozszerzyć funkcjonalność swojego szablonu, możesz to zrobić za pomocą niestandardowego kodu lub aplikacji.

Dodaj niestandardowy HTML lub Liquid

Niektóre szablony oferują ustawienia pozwalające na dodawanie fragmentów kodu HTML lub Liquid, które mogą być renderowane we wzorcu, w sekcji lub w bloku zawierającym dane ustawienie. Te ustawienia umożliwiają bezpieczne dodanie niestandardowego kodu do sklepu online bez bezpośredniej edycji kodu szablonu, co pomaga upewnić się, że Twój szablon kwalifikuje się do aktualizacji.

Możesz używać tych ustawień do następujących zadań:

  • Użyj sekcji Niestandardowy Liquid, aby wstawić zmienne Liquid w miejscu, w którym będą one przydatne dla Twojej firmy. Na przykład możesz zamieścić politykę wysyłki na stronie produktu.
  • Użyj sekcji Niestandardowy Liquid, aby dodać kod, który jest wymagany do zintegrowania aplikacji z Twoim szablonem.

Aby dowiedzieć się, czy Twój szablon ma opcję niestandardowego HTML lub Liquid, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Ustawienia Liquid umożliwiają dostęp tylko do ograniczonych obiektów i tagów Liquid. Aby dowiedzieć się więcej o obiektach i tagach, których można używać w ustawieniach Liquid, zapoznaj się z dokumentacją ustawień Liquid na Shopify.dev.

Dodawanie niestandardowego CSS

Kaskadowy arkusz stylów (CSS) zmienia sposób wyświetlania elementów w szablonie i może wpłynąć na wygląd kilku stron jednocześnie. Możesz dostosować szablon w sposób, którego nie oferują ustawienia wbudowane w szablonie, za pomocą funkcji niestandardowych CSS. Możesz dodać niestandardowy CSS do całego szablonu lub do konkretnej sekcji szablonu w ramach Twojego szablonu.

Dostosowanie CSS wymaga pewnej znajomości CSS i HTML. Przed dostosowaniem szablonu sprawdź dostępny poziom pomocy technicznej.

Instaluj aplikację

Możesz zainstalować aplikacje, aby dodać funkcje i integracje do swojego szablonu. Aplikacje możesz znaleźć w Shopify App Store.

Aplikacje sklepu online można zintegrować z szablonem w następujący sposób:

  • Jako blok aplikacji: Bloki aplikacji umożliwiają dodawanie funkcjonalności aplikacji dokładnie tam, gdzie chcesz jej używać w swoim szablonie. Bloki aplikacji można dodawać, usuwać i dostosowywać za pomocą edytora szablonów.

  • Jako osadzenie aplikacji: Osadzenia aplikacji to elementy dostarczane przez aplikację, które pływają lub pojawiają się jako nakładka w Twoim szablonie bądź dodają kod do sklepu online, nie będąc widocznymi dla klientów. Osadzenia aplikacji można włączać, wyłączać i dostosowywać za pomocą edytora szablonów.

  • Poprzez zmianę kodu szablonu: Niektóre aplikacje wstawiają kod bezpośrednio do kodu Twojego szablonu, aby dodać funkcjonalność do szablonu. Możesz dostosować aplikację za pomocą ustawień aplikacji lub za pomocą edytora szablonów.

Edytuj kod szablonu

Możesz edytować kod szablonu, aby wprowadzić szczegółowe zmiany w swoim sklepie online. Pliki szablonów zawierają język tworzenia szablonów Shopify Liquid, a także HTML, CSS, JSON i JavaScript. Edytuj kod szablonu tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Jeśli korzystasz z darmowego szablonu Shopify, Pomoc techniczna Shopify może pomóc Ci w dokonaniu pewnych dostosowań kodu szablonu. Listę dostępnych dostosowań znajdziesz w dokumentacji szablonu. Dowiedz się więcej o pomocy technicznej dla szablonów.

Kod szablonu można edytować w następujący sposób:

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo