Thay đổi đối với bảng tin Instagram trong Chủ đề

Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, Instagram sẽ ngừng API cũ. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhập token truy cập Instagram vào mục "Bảng tin Instagram" của trình biên tập chủ đề thì bảng tin Instagram sẽ không còn hiển thị hình ảnh sau ngày 29 tháng 6. Nếu vẫn muốn có bảng tin Instagram trong cửa hàng, bạn có thể sử dụng ứng dụng bảng tin Instagram.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các kênh bán hàng khác của bạn như Facebook và Instagram của Meta. Một số bảng tin Instagram được cài đặt qua ứng dụng bên thứ ba thay vì các mục trong trình biên tập chủ đề không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục hoạt động.

Để những thay đổi này không gây ra vấn đề hiển thị trong mục này của cửa hàng, bạn nên gỡ mục Instagram được tích hợp trong chủ đề.

Cách xóa mục Instagram

Lưu ý: Mỗi chủ đề có cài đặt và các mục riêng, cho nên mục Instagram của các chủ đề có thể khác nhau.

Bước:

Các ứng dụng hoạt động với bảng tin Instagram

Nếu vẫn muốn hiển thị bảng tin Instagram trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể dùng ứng dụng bên thứ ba. Để tìm các ứng dụng hoạt động với bảng tin Instagram, nhấp vào đây.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí