Zarządzanie zamówieniami przedsprzedaży

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu w sklepie aplikacji do obsługi zamówień w przedsprzedaży może być konieczne wyszukanie zamówień w celu zarządzania informacjami o zamówieniach w przedsprzedaży lub o płatnościach klientów.

Zarządzaj metodami płatności klientów

Jeśli sprzedajesz produkty w przedsprzedaży i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Klienci.
 2. Kliknij nazwę/nazwisko klienta.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Więcej czynności.
 4. Jeśli chcesz, aby klient samodzielnie zaktualizował informacje o płatności, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji karty.
  2. Wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail.
  3. Kliknij opcję Wyślij e-mail.
 5. W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij opcję Wymień kartę.
  2. Wypełnij formularz Wymień kartę kredytową.
  3. Kliknij opcję Potwierdź.
 6. Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń kartę.

Klienci mogą zostać poproszeni o potwierdzenie metody płatności w celu dodatkowego zabezpieczenia. Bank Twojego klienta może zakwestionować kolejne próby rozliczenia, co oznacza, że klient będzie musiał ręcznie potwierdzić swoją metodę zakupu i płatności.

Jeśli klient musi potwierdzić swoją metodę płatności za zamówienie, wówczas Shopify wysyła klientowi wiadomość e-mail, która zawiera link do Twojego sklepu w celu potwierdzenia płatności.

Zarządzanie zamówieniami

Po otrzymaniu zamówień w przedsprzedaży może być konieczne wyszukanie zamówień w celu zarządzania informacjami o zamówieniach w przedsprzedaży lub płatnościach.

Możesz również ponownie wstrzymać realizację zamówienia, jeśli chcesz wydłużyć czas realizacji.

Przedłuż realizację

Niezrealizowane zamówienie można wstrzymać, jeśli nie jest ono gotowe do realizacji. Jeśli wstrzymasz niezrealizowane zamówienie, pamiętaj o poinformowaniu klientów o statusie ich zamówienia w przedsprzedaży.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij niezrealizowane zamówienie.
 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij menu ...
 4. Kliknij Wstrzymanie realizacji.

Możesz dowiedzieć się więcej o realizacji zamówień.

Filtrowanie i sortowanie nieopłaconych lub niezrealizowanych zamówień w przedsprzedaży

Możesz filtrować stronę Zamówienia za pomocą kart Niezrealizowane lub Nieopłacone, aby wyświetlić zamówienia w przedsprzedaży, które nie zostały zrealizowane lub opłacone w całości.

Zmiana terminu płatności

Możesz zmodyfikować termin płatności w przypadku płatności odroczonej, aby ją pobrać wcześniej.

Wcześniejsze pobranie płatności odroczonej

Jeśli Twój produkt będzie gotowy do wysyłki wcześniej niż oczekiwano, możesz pobrać pozostałą płatność wcześniej niż było to zaplanowane. Możesz wysłać fakturę do klienta lub wprowadzić dane karty kredytowej lub debetowej klienta, aby ją obciążyć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie, za które chcesz pobrać wcześniejszą płatność.
 3. W sekcji Częściowo opłacone kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij, aby obciążyć zapisaną kartę.

Rezerwowanie zapasów

Zapasy dla zamówienia w przedsprzedaży są rezerwowane w momencie sprzedaży lub realizacji. Możesz wybrać preferowaną opcję w konfiguracji niektórych aplikacji dla zamówień w przedsprzedaży. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.

Anulowanie i zwrot kosztów zamówień w przedsprzedaży

Możesz anulować częściowo opłacone zamówienie w przedsprzedaży, które nie zostało zrealizowane. Jeśli wszystkie zaplanowane pozycje zostały zrealizowane, nie możesz anulować zamówienia, ale możesz wypłacić pełne i częściowe zwroty kosztów zrealizowanych pozycji.

Jeśli klient anuluje zamówienie, nadal może być konieczne ręczne dokonanie zwrotu kosztów zamówienia. W takim przypadku w zamówieniu pojawia się wiadomość.

Po dokonaniu zwrotu kosztów zamówienia na stronie Zamówienia może być również konieczne anulowanie zamówienia w aplikacji do obsługi zamówień w przedsprzedaży.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo