การจัดการการสั่งซื้อล่วงหน้า

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าและตั้งค่าในร้านค้าของคุณแล้ว คุณอาจต้องค้นหาข้อมูลในการสั่งซื้อเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือข้อมูลการธนาคารของลูกค้า

จัดการวิธีการชำระเงินของลูกค้า

หากคุณขายสินค้าแบบสมัครใช้งานและต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณก็สามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “ลูกค้า
 2. คลิกที่ชื่อลูกค้า
 3. ในส่วนวิธีการรับเงินให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม
 4. หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการธนาคารของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. คลิก “ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตบัตร
  2. เลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
  3. คลิก “ส่งอีเมล
 5. หากต้องการอัปเดตวิธีการรับเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ในส่วนของวิธีการชำระเงินให้ใช้วิธีการต่อไปนี้:

  1. คลิกเปลี่ยนบัตร
  2. กรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนบัตรเครดิตให้สมบูรณ์
  3. คลิกยืนยัน
 6. หากคุณต้องการลบวิธีการชำระเงินของลูกค้าคุณ ให้คลิกที่ “ลบบัตร

ระบบอาจขอให้ลูกค้ายืนยันวิธีการชำระเงินของตนเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม และธนาคารของลูกค้าคุณอาจลองเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าลูกค้าต้องยืนยันการซื้อและวิธีชำระเงินด้วยตนเอง

หากลูกค้าต้องการยืนยันวิธีการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตน Shopify จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้า ซึ่งจะมีลิงก์ไปยังร้านค้าของคุณเพื่อให้ยืนยันการชำระเงิน

การจัดการคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณได้รับการสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว คุณอาจต้องค้นหาคำสั่งซื้อของคุณเพื่อจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือข้อมูลการชำระเงิน

คุณสามารถระงับการจัดการคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวได้หากคุณต้องการเพิ่มเวลาในการจัดการคำสั่งซื้อ

ขยายการจัดการคำสั่งซื้อ

คุณสามารถระงับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการไว้ชั่วคราวได้หากยังไม่พร้อมที่จะจัดการ หากคุณระงับการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการไว้ชั่วคราว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณทราบสถานะคำสั่งซื้อล่วงหน้าของพวกเขา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก คำสั่งซื้อ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดการ
 3. ในส่วน ยังไม่จัดการ ให้คลิกเมนู ...
 4. คลิก “ระงับการจัดการสินค้า

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการคำสั่งซื้อ

การกรองและการจัดเรียงรายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จัดการหรือยังไม่มีการชำระเงิน

คุณสามารถกรองหน้า คำสั่งซื้อ ด้วยแท็บ ที่ยังไม่ได้จัดการ หรือ ยังไม่มีการชําระเงินเพื่อดูการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ยังไม่ได้จัดการหรือยังชำระเงินไม่ครบ

เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระเงิน

คุณสามารถแก้ไขวันครบกําหนดชำระเงินในการชำระเงินที่รอการตัดบัญชีเพื่อเก็บเงินให้เร็วขึ้น

เรียกเก็บเงินรายการชำระเงินที่รอการตัดบัญชีก่อนกำหนด

หากสินค้าของคุณพร้อมจัดส่งเร็วกว่าที่คาดไว้ คุณสามารถเรียกเก็บยอดค้างชำระที่เหลือได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า หรือคุณสามารถป้อนรายละเอียดบัตรเครดิตหรือเดบิตของลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงินได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิก “คำสั่งซื้อ
 2. คลิกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเก็บเงินเร็วกว่ากำหนด
 3. ในส่วนที่ ชําระเงินแล้วบางส่วน ให้คลิก เรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกเพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรที่เก็บข้อมูลไว้

การจองสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าจะจองได้ในช่วงการขายหรือการจัดการคำสั่งซื้อ โดยคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการได้ในการตั้งค่าแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าบางรายการ หากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน โปรดติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

การยกเลิกและการคืนเงินการสั่งซื้อล่วงหน้า

คุณสามารถ ยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าชําระเงินไปแล้วบางส่วน ที่ยังไม่ได้รับการจัดการ หากจัดการสินค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับสินค้าที่จัดการไปแล้วได้

หากลูกค้าของคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณอาจยังต้องคืนเงินคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ข้อความจะปรากฏบนคำสั่งซื้อเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

หลังจากคุณคืนเงินให้คำสั่งซื้อจากหน้าคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องยกเลิกการสั่งซื้อในแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าเช่นกัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี