การตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า

หลังจากที่คุณตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าและจ่ายค่าสินค้าก่อนที่สินค้าจะพร้อมจัดส่ง หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณ คุณต้องใช้ แอปการสั่งซื้อล่วงหน้า หากคุณได้ติดตั้งแอปการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้าในส่วนต่อไปนี้ใน Shopify admin ของคุณ:

ข้อกำหนดและข้อจำกัด

หากต้องการใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าในร้านค้าของคุณ โปรดตรวจสอบข้อจํากัดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • คุณต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อระบุว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
 • หากไม่มีการระบุวันที่อย่างชัดเจนคุณต้องมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากคุณไม่สามารถจัดส่งได้ภายในเวลาที่ระบุไว้ คุณต้องแจ้งวันจัดส่งใหม่ และแจ้งสิทธิ์ของลูกค้าในการยกเลิกหรือขอคืนเงิน
 • ร้านค้าที่มีขั้นตอนการชำระเงินแบบปรับแต่งเองจะไม่สามารถใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าได้
 • ลูกค้าไม่สามารถซื้อแบบสั่งซื้อล่วงหน้าโดยใช้การชำระเงินแบบเร่งด่วนต่อไปนี้ได้: Shop Pay, Apple Pay, Google Pay หรือ Meta Pay
 • ลูกค้าไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินในประเทศ เช่น Klarna, mollie iDEAL และ Sofort ในการสั่งซื้อล่วงหน้าได้
 • สินค้าแบบสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับเฉพาะช่องทางการขายทางร้านค้าออนไลน์และหน้าร้านแบบกำหนดเองเท่านั้น
 • คุณสามารถตั้งค่าตัวให้สินค้ามีตัวเลือกการซื้อหลายรายการ แต่ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการซื้อที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันในการชำระเงินครั้งเดียวได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานล่วงหน้าได้ เสื้อยืดลายตารางแบบสั่งซื้อล่วงหน้าไม่สามารถซื้อเป็นลองใช้ได้ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ
 • การสั่งซื้อล่วงหน้าไม่รองรับส่วนลดซื้อ X รับ Y

การใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าใน Shopify admin

ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าใน Shopify admin ของคุณจนเสร็จสิ้น คุณต้องทำการตั้งค่าใน แอปการสั่งซื้อล่วงหน้า ที่คุณติดตั้งไว้ใน Shopify admin จาก Shopify App Store ให้เสร็จสิ้นก่อน

หากคุณตั้งค่าในแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบส่วนต่อไปนี้เพื่อดูว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใดๆ มีการตั้งค่าตัวเลือกการซื้อล่วงหน้าเอาไว้ แอปสั่งซื้อล่วงหน้าจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อล่วงหน้าในคำอธิบายบนหน้าเพจของสินค้า

คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดให้สินค้ามีตัวเลือกการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือเปิดใช้งานทั้งตัวเลือกการซื้อและตัวเลือกการซื้อแบบครั้งเดียวก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่สินค้า
 2. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการจัดการตัวเลือกการซื้อ
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการขายสินค้าผ่านตัวเลือกการซื้อเท่านั้น ให้เลือกแสดงสินค้านี้พร้อมกับตัวเลือกการซื้อเหล่านี้เท่านั้น
  • หากต้องการขายสินค้าผ่านตัวเลือกการซื้อแบบครั้งเดียวและตัวเลือกการซื้อ ให้ยกเลิกการเลือกแสดงสินค้านี้พร้อมกับตัวเลือกการซื้อเหล่านี้เท่านั้น

ประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า

ในขั้นตอนการชำระเงิน แอปสั่งซื้อล่วงหน้าจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ลูกค้าเห็น ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเก็บเงินฝากบางส่วนเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า จํานวนเงินฝากที่ถึงกําหนดในขั้นตอนการหักเงินจะแสดงอยู่ในข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมถึงจํานวนเงินที่ค้างค้างส่งในภายหลัง

ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินของหน้าชำระเงิน ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องยืนยันว่าตนเข้าใจว่ากำลังซื้อสินค้าแบบมีตัวเลือกการซื้อ ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้หากไม่ยอมรับการดำเนินการนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี