การตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้า

หลังจากตั้งค่าการสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ลูกค้าของคุณจะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าและชำระค่าสินค้าก่อนที่สินค้าจะพร้อมจัดส่ง หากคุณต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณต้องใช้แอปการสั่งซื้อล่วงหน้า หากคุณได้ติดตั้งแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้าในส่วนต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้:

ข้อกำหนดและข้อจำกัด

หากต้องการใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าในร้านค้าของคุณ โปรดตรวจสอบข้อจํากัดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • คุณต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อระบุว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
 • หากไม่มีการระบุวันที่อย่างชัดเจน คุณต้องมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินค้าจะได้รับการจัดส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากคุณไม่สามารถจัดส่งได้ภายในเวลาที่ระบุไว้ คุณต้องแจ้งวันจัดส่งใหม่ และแจ้งสิทธิ์ของลูกค้าในการยกเลิกหรือขอคืนเงิน
 • ร้านค้าที่มีขั้นตอนการชำระเงินแบบปรับแต่งเองจะไม่สามารถใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าได้
 • ลูกค้าไม่สามารถซื้อแบบสั่งซื้อล่วงหน้าโดยใช้การชำระเงินแบบเร่งด่วนต่อไปนี้ได้: Shop Pay, Apple Pay, Google Pay หรือ Meta Pay
 • ลูกค้าไม่สามารถใช้วิธีการชำระเงินในประเทศ เช่น Klarna, mollie iDEAL และ Sofort ในการสั่งซื้อล่วงหน้าได้
 • สินค้าแบบสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับเฉพาะช่องทางการขายทางร้านค้าออนไลน์และหน้าร้านแบบกำหนดเองเท่านั้น
 • คุณสามารถตั้งค่าตัวให้สินค้ามีตัวเลือกการซื้อหลายรายการ แต่ลูกค้าจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกการซื้อที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันในการชำระเงินครั้งเดียวได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานล่วงหน้าได้ เสื้อยืดลายตารางแบบสั่งซื้อล่วงหน้าไม่สามารถซื้อเป็นลองใช้ได้ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ
 • การสั่งซื้อล่วงหน้าไม่รองรับส่วนลดซื้อ X รับ Y

การใช้การสั่งซื้อล่วงหน้าในส่วนผู้ดูแล Shopify

ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจนเสร็จสิ้น คุณต้องทำการตั้งค่าใน แอปการสั่งซื้อล่วงหน้า ที่คุณติดตั้งไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify จาก Shopify App Store ให้เสร็จสิ้นก่อน

หากคุณตั้งค่าในแอปการสั่งซื้อล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบส่วนต่อไปนี้เพื่อดูว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

สินค้าแบบสั่งซื้อล่วงหน้า

หากสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใดๆ มีการตั้งค่าตัวเลือกการซื้อล่วงหน้าเอาไว้ แอปสั่งซื้อล่วงหน้าจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อล่วงหน้าในคำอธิบายบนหน้าเพจของสินค้า

คุณสามารถเลือกจํากัดสินค้าให้มีเพียงตัวเลือกการซื้อ หรือจะเปิดใช้งานทั้งตัวเลือกการซื้อและการซื้อแบบครั้งเดียวก็ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่สินค้า
 2. คลิกที่สินค้าที่คุณต้องการจัดการตัวเลือกการซื้อ
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการขายสินค้าโดยใช้ตัวเลือกการซื้อเท่านั้น ให้เลือก “แสดงเฉพาะตัวเลือกการซื้อเหล่านี้สำหรับสำหรับสินค้าชิ้นนี้
  • หากต้องการขายสินค้าผ่านตัวเลือกการซื้อแบบครั้งเดียวและตัวเลือกการซื้อ ให้ยกเลิกการเลือกแสดงสินค้านี้พร้อมกับตัวเลือกการซื้อเหล่านี้เท่านั้น

ประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้า

ในขั้นตอนการชำระเงิน แอปการสั่งซื้อล่วงหน้าจะแสดงข้อมูลการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ลูกค้าเห็น ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเก็บเงินฝากบางส่วนเพื่อสั่งซื้อล่วงหน้า จํานวนเงินฝากที่ถึงกําหนดในขั้นตอนการชำระเงินจะแสดงอยู่ในข้อมูลสรุปการสั่งซื้อ รวมถึงจํานวนเงินที่ค้างส่งในภายหลัง

ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินในหน้าชำระเงิน ลูกค้าของคุณจำเป็นต้องยืนยันว่าตนเข้าใจว่ากำลังซื้อสินค้าแบบมีตัวเลือกการซื้อ ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้หากไม่ยอมรับการดำเนินการนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี