Överväganden för internationell leverans

Vissa länder och regioner har särskilda krav på internationell leverans. Granska följande länder för att avgöra vad du kan behöva ändra så att du kan leverera till dessa områden. Den här sidan är inte en fullständig lista över platser med specifika regler om internationell leverans. Kontrollera alltid leveranslagarna i de länder och regioner som du vill leverera till innan du accepterar ordrar från kunder i dessa regioner.

Överväganden vid leverans internationellt

Om du säljer produkter internationellt kan du påverkas av ändrade regler till följd av budföretagsbegränsningar och gränsstängningar. Se till att dina leveransinställningar är aktuella och stämmer överens med de tjänster som finns tillgängliga.

Du kan behöva ändra dina leveransinställningar för att säkerställa att de leveransalternativ som du erbjuder kunderna verkligen är möjliga. Om du behöver ändra leveransinställningarna bör du informera dina kunder om det.

Kontrollera dina leveransbegränsningar

Begränsningar gällande nationsgränser och leverans kan ändras och påverka din förmåga att distribuera dina kunders ordrar. Kontrollera gränsstatusen och lokal information från budföretag för att se till att du fortfarande kan skicka leveranser till dina kunder för varje land som du levererar till.

Om du inte kan skicka till ett land måste du uppdatera och redigera dina fraktzoner så att de återspeglar de platser som du kan skicka ordrar till.

Om du är beroende av en tredje part för att distribuera några av dina ordrar måste du även kontrollera att de kan distribuera ordrarna. Du kan behöva uppdatera och ändra produkterna som du erbjuder i din butik beroende på din tredje parts kapacitet att distribuera ordrar.

Informera dina kunder vid ändringar gällande leverans

Om din förmåga att distribuera ordrar ändras till följd av stängda nationsgränser eller begränsningar för budföretag måste du informera dina kunder om detta.

Du kan skicka e-postmeddelanden till dina kunder för att berätta att ordrar kan vara försenade. Kommunikation med kunder visar att du har läget under kontroll och att du är mån om att deras ordrar ska levereras. Att låta kunderna veta att deras order kan påverkas av situationer utanför din kontroll hjälper dig också att hantera kundernas förväntningar.

Leverans till Brasilien

För handlare som säljer till kunder i Brasilien finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Det här fältet visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Den visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder som mottar leveranser från både utanför och i Brasilien anger sina nummer för Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) eller Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) i det här fältet. När en kund lägger en order kan du hitta dennes CPF/CNPJ-nummer på dennes orderinformationssida. Om din kund är en utländsk medborgare utan ett CPF- eller CNPJ-nummer kan denne ange sitt passnummer i det här fältet.

Om du befinner dig i Brasilien måste du använda CPF-/CNPJ-numret när du utfärdar regeringens faktura för kunden. Om du befinner dig utanför Brasilien måste du lägga till kundens CPF-/CNPJ-nummer på fraktsedeln. Paket utan ett CPF-/CNPJ-nummer på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. CPF/CNPJ-nummer läggs till automatiskt på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till CPF-/CNPJ-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till CPF/CNPJ-nummer på fraktsedlarna.

Leverans till Sydkorea

För handlare som säljer till kunder i Sydkorea och skickar sina produkter från utanför Sydkorea finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Det här fältet visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Den visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder som mottar leveranser från utanför Sydkorea anger sin Personliga tullklareringskod (PCCC) i det här fältet. När en kund lägger en order kan du hitta dennes PCCC-nummer på dennes orderinformationssida. Om din kund är en utländsk medborgare utan PCCC-nummer kan denne ange sitt passnummer i det här fältet.

Om du befinner dig utanför Sydkorea måste du lägga till kundens PCCC-nummer på fraktsedeln. Paket utan ett PCCC-nummer på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. PCCC-nummer läggs till automatiskt på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till PCCC-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till PCCC-numret på fraktsedlarna.

Leverans till Italien

För handlare i Italien som säljer till kunder i Italien finns det två fält som är märkta med Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Dessa fält visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. De visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder i Italien anger sina Codice Fiscale (CF) och deras Posta Elettronica Certificata (PEC) i dessa fält. När en kund lägger en order kan du hitta deras CF-nummer och PEC på deras orderinformationssida.

Fälten för Ytterligare information är inte obligatoriska eftersom alla transaktioner inte kräver en faktura. Om du befinner dig i Italien och din kund anger information i dessa fält måste du utfärda en faktura till din kund för skatteregler och kontroll. En banner visas på orderinformationssidan om fälten har blivit ifyllda i kassan.

Leverans till Kina

För handlare som säljer till kunder i Kina finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Detta fält visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Det visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder som tar emot leveranser från utanför Kina anger sina Identitetskort för hemvist i folkrepubliken Kina (invånare-ID) i det här fältet. Om din kund är en utländsk medborgare utan ett invånare-ID-nummer kan de ange sitt passnummer i detta fält. När en kund lägger en order kan du hitta deras invånare-ID eller passnummer på deras orderinformationssida.

Om du befinner dig utanför Kina måste du lägga till kundens invånare-ID på fraktsedeln. Paket utan ett invånar-ID på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. Invånar-ID-nummer läggs till automatiskt på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till invånare-ID-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till invånare-ID-nummer på fraktsedlarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis