Overvejelser i forbindelse med international levering

Nogle lande og områder har specifikke krav i forbindelse med international levering. Gennemgå følgende lande for at afgøre, hvad du muligvis skal ændre for at kunne sende til disse områder. Denne side er ikke en udtømmende liste over steder med specifikke regler for international levering. Du bør altid undersøge leveringsreglerne for de lande og områder, du vil sende til, før du begynder at acceptere ordrer fra kunder i disse områder.

Overvejelser ved international levering

Hvis du sælger dine produkter internationalt, kan du blive påvirket af ændrede bestemmelser på grund af begrænsninger hos fragtfirmaerne og lukning af grænser. Sørg for, at dine leveringsindstillinger er opdaterede med de tjenester, der er tilgængelige.

Du skal muligvis også foretage ændringer i dine indstillinger for levering for at sikre, at de leveringsmuligheder, du tilbyder kunderne, faktisk er mulige. Hvis du vil foretage ændringer i dine indstillinger for levering, skal du informere kunderne om, at der er foretaget ændringer.

Tjek dine leveringsbegrænsninger

Grænse- og leveringsbegrænsninger kan ændre sig, og de kan påvirke din mulighed for at klargøre dine kunders ordrer. For hvert land, som du leverer til, skal du tjekke grænsestatus og oplysninger fra de lokale fragtfirmaer for at sikre, at du stadig kan levere til dine kunder.

Hvis du ikke kan levere til et land, skal du opdatere og redigere dine leveringszoner, så de afspejler, hvor du kan levere ordrer til.

Hvis du bruger en tredjepart til at klargøre nogle af dine ordrer, skal du tjekke, om de også er i stand til at klargøre ordrer. Du skal muligvis opdatere og redigere de produkter, som du tilbyder i din butik, afhængigt af tredjepartens mulighed for at klargøre ordrer.

Opdater dine kunder om ændringer i forhold til levering

Hvis din mulighed for at klargøre ordrer ændres på grund af lukning af grænser eller begrænsninger hos fragtfirmaer, skal du informere dine kunder om, at der er sket ændringer.

Du kan sende en mail til dine kunder for at informere dem om, at der kan være forsinkelser i leveringen af deres ordrer. Når du kommunikerer med dine kunder, forsikrer det dem om, at du holder øje med situationen og interesserer dig for, om ordren leveres. Hvis du informerer kunderne om, at deres ordrer kan være berørt af situationer, som du ikke er herre over, kan det også hjælpe dig med at afstemme kundernes forventninger.

Yderligere adressefelter i betalingsprocessen

Afhængigt af landet foretages følgende ændringer af formularen til leverings- og faktureringsadresse i betalingsprocessen:

  • Adressefeltet i betalingsprocessen erstattes af yderligere felter til Gadenavn og Bygningsnummer. Disse felter kan være obligatoriske afhængigt af land eller område.
  • Der tilføjes et ekstra felt i nabolaget. Dette felt kan være påkrævet afhængigt af land eller område.

Yderligere adressefelter gælder kun for følgende lande og områder:

Lande og områder med yderligere adressefelter
Felter Obligatorisk for land eller område Valgfrit for land eller område
Gadenavn Belgien, Brasilien, Chile, Israel, Mexico, Nederlandene og Spanien
Bygningsnummer Belgien, Brasilien, Israel, Mexico, Holland og Spanien Chile
Bydel Costa Rica, De Forenede Arabiske Emirater, Filippinerne, Kuwait, Panama, Peru, Saudi-Arabien, Taiwan, Tyrkiet og Vietnam Brasilien, Chile, Colombia, Indonesien og Mexico

Få mere at vide om, hvordan yderligere feltdata kan udtrækkes og anvendes i dine tredjepartsapplikationer.

Yderligere skattefelter ved betaling

Der er yderligere felter ved betalingsprocessen for shopejere, der sælger til kunder i bestemte lande og områder. Disse felter vises efter afsnittet med betalingsoplysninger på betalingssiden i webshoppen. Kunder i disse lande og områder skal angive yderligere oplysninger i disse felter. Når en kunde har afgivet en ordre, kan du finde kundens yderligere oplysninger på siden med ordreoplysninger. Hvis din kunde er udenlandsk statsborger, men ikke har de specifikke oplysninger for personer bosiddende i et specifikt land eller område, kan kunden i de fleste tilfælde angive sit pasnummer i disse felter.

Overvejelser i forbindelse med yderligere skattefelter

  • Yderligere skattefelter vises kun i webshoppen. De vises ikke i Shopify POS eller i mobilappen.
  • Du kan ikke redigere yderligere oplysninger fra disse felter for en ordre. Hvis din kunde angiver de forkerte oplysninger, skal du annullere ordren og bede kunden om at bestille ordren igen.
  • Hvis du sender til lande eller områder, der bruger yderligere skattefelter, skal du muligvis føje kundens oplysninger til fragtlabelen. Pakker uden yderligere oplysninger på fragtlabelen kan blive destrueret eller returneret.
  • Der føjes automatisk oplysninger til fragtlabels, som købes via Shopify Shipping. Hvis du køber fragtlabels via et tredjepartsfragtfirma, eller en leverandør køber labels på dine vegne, skal du kontakte din tjeneste for at sikre dig, at denne føjer yderligere oplysninger til fragtlabels.
  • Yderligere skattefelter er i tidlig adgang for nogle lande og områder. Hvis et land eller område i nedenstående tabel er angivet som tidlig adgang, kan du kontakte Shopify Support for at aktivere funktionen for det pågældende land eller område.

Lande og områder med yderligere skattefelter

Lande og områder med yderligere skattefelter
Land/område Forsendelsesoprindelse/destination Påkrævede oplysninger
Brasilien Destinationen er Brasilien

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) eller Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Hvis du befinder dig i Brasilien, skal du bruge dette CPF-/CNPJ-nummer, når du udsteder den offentlige faktura til kunden. Hvis du befinder dig uden for Brasilien, skal du føje kundens CPF-/CNPJ-nummer til fragtlabelen.

Chile

(Tidlig adgang)

Destinationen er Chile Rol Único Tributario (RUT)
Kina Destination er Kina. Forsendelse er blevet klargjort uden for Kina People's Republic of China Resident Identity Card (opholds-ID)
Colombia

(Tidlig adgang)

Destinationen er Colombia Cédula (identifikationsnummer) og Tipo Cédula (typen af identifikation)
Costa Rica

(Tidlig adgang)

Destinationen er Costa Rica Identificación (identifikationsnummer)
Ecuador

(Tidlig adgang)

Destinationen er Ecuador Cédula de Identidad (CI) eller Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Guatemala

(Tidlig adgang)

Destinationen er Guatemala Número de Identificación Tributaria (NIT)
Indonesien

(Tidlig adgang)

Destination er Indonesien Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Italien Oprindelse og destination er Italien

Codice Fiscale (CF) og Posta Elettronica Certificata (PEC)

Disse felter er ikke obligatoriske, da det ikke er alle transaktioner, der kræver en faktura. Hvis du befinder dig i Italien, og din kunde angive sine oplysninger i disse felter, skal du udstede en faktura til din kunde i henhold til skattereglerne. Der vises et banner på siden med ordreoplysninger, hvis disse felter er blevet udfyldt under betalingsprocessen.

Malaysia

(Tidlig adgang)

Destinationen er Malaysia Skatteyder-id (TIN) eller registreringsnummer
Mexico

(Tidlig adgang)

Oprindelse og destination er Mexico

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Régimen Fiscal (typen af identifikation) og Uso de CFDI (anvendt skat).

Disse felter er ikke obligatoriske, da det ikke er alle transaktioner, der kræver en faktura. Hvis du befinder dig i Mexico, og din kunde angiver sine oplysninger i disse felter, skal du udstede en faktura til din kunde i henhold til skattereglerne. Der vises et banner på siden med ordreoplysninger, hvis disse felter er blevet udfyldt under betalingsprocessen.

Paraguay

(Tidlig adgang)

Destinationen er Paraguay Cédula de Identidad Civil (CI) eller Registro Único del Contribuyente (RUC)
Peru

(Tidlig adgang)

Destinationen er Peru Documento Nacional de Identidad (DNI), Registro Único del Contribuyente (RUC) eller Carné de Extranjería (CE)
Portugal

(Tidlig adgang)

Uden for Portugal Número de Identificação Fiscal (NIF)
Sydkorea Destinationen er Sydkorea. Forsendelse er blevet klargjort uden for Sydkorea Personlig toldbehandlingskode (PCCC)
Spanien

(Tidlig adgang)

Destinationen er Spanien Número de Identificación Fiscal (NIF) eller Documento Nacional de Identidad (DNI)
Taiwan

(Tidlig adgang)

Destinationen er Taiwan. Forsendelse er blevet klargjort uden for Taiwan Nationalt id-nummer
Tyrkiet

(Tidlig adgang)

Destination er Tyrkiet Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.)

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis