Ochrana prodejce na PayPal

Pokud vaši zákazníci používají jako platební metodu PayPal, může se na vás vztahovat Ochrana prodejce PayPal. Ochrana prodejce vás u způsobilých plateb chrání před chargebacky, vráceními plateb a vznesenými nároky na celou částku platby z důvodu neautorizovaných transakcí nebo nepřijatých položek. Objednávky zakoupené prostřednictvím služby PayPal budou mít jedno z následujících tří hodnocení ochrany prodejce:

  • Způsobilá: Objednávka je chráněna ochranou prodejce PayPal před neautorizovanými platbami a nepřijatými položkami.
  • Částečně způsobilá: Objednávka je chráněna ochranou prodejce před nepřijatou položkou.
  • Nezpůsobilá: Na objednávku se ochrana prodejce nevztahuje.

Na této stránce

Kritéria způsobilosti

K získání způsobilosti pro ochranu prodejce před neoprávněnými transakcemi a nepřijatými položkami musíte splnit všechny základní i rozšířené požadavky.

Základní požadavky

  • Položka musí být fyzickým zbožím, které lze zaslat.
  • Položka musí být zaslána na stejnou adresu, která je uvedena na transakci a na stránkách objednávky v sekci Adresa doručení.
  • Musíte neprodleně reagovat na žádost PayPal o zaslání dokumentů nebo dalších informací.
  • Váš obchod se musí nacházet ve Spojených státech.

Rozšířené požadavky pro nepřijaté položky

  • Na stránce transakcí týkající se chargebacků musí být platba vyhodnocena jako Způsobilá nebo Částečně způsobilá.
  • Musíte poskytnout důkaz o doručení.

Rozšířené požadavky pro neoprávněné transakce

Položky nekryté ochranou prodejce PayPal

PayPal uvádí podrobný seznam položek a transakcí, na které se ochrana prodejce nevztahuje. Seznam platí pro Spojené státy. Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, pak seznam položek nekrytých ochranou prodejce naleznete ve Smlouvě s uživatelem PayPal platné pro vaši lokalitu.

Pozor: Pokud máte potíže s transakcí ve službě PayPal, musíte se obrátit na PayPal. Shopify nemá k vašemu účtu PayPal přístup. Než kontaktujete PayPal, přečtěte si Smlouvu s uživatelem PayPal platnou pro svou lokalitu.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma