Tilbakebetalinger

Refusjoner blir alltid utstedt til kunden i valutaen som de brukte da de betalte for bestillingen.

Når du utsteder refusjoner, gjelder følgende regler:

  • Refusjonene bruker samme betalingsmåte som ble brukt til å betale for bestillingen. Du kan ikke utstede en refusjon til et annet kort eller bankkonto.
  • Refusjoner utstedet i samme valuta som kunden brukte til å betale for bestillingen. Hvis kunden betalte i euro, mottar de en refusjon i euro.
  • Hvis valutaen må veksles for refusjonen, blir den gjeldende valutakursen, og ikke valutakursen ved bestillingstidspunktet, brukt til konverteringen. Du blir belastet med et valutakonverteringsgebyr når betalingen veksles, men ikke når refusjonen utstedes. Valutakonverteringsgebyrer og kredittkortavgifter returneres ikke til deg når du utsteder en refusjon.
  • Hvis du bruker en manuell vekslingskurs blir refusjoner beregnet mot gjeldende vekslingskurs.

På denne siden

Valutarisiko

Ettersom valutakurser varierer, vil raten ved betalingstidspunktet ofte være ulik raten ved refusjonstidspunktet. Et resultat av dette er at det konverterte beløpet du mottar fra bestillingen vanligvis ikke tilsvarer det konverterte beløpet som du gir tilbake som refusjon. Du kan tjene eller tape penger med refusjoner som følge av valutakonverteringer.

Eksempel

Du eier en butikk som selger i USD og EUR, og utbetalingsvalutaen din er amerikanske dollar. En kunde som har euro som foretrukket valuta bestiller en skjorte til € 85. Ved betalingstidspunktet tilsvarer 1 euro 1,18 amerikanske dollar. Etter kunden betaler for skjorten blir EUR-beløpet konvertert til 100 USD for utbetalingen.

Eksempel på transaksjon med valutakurs
Produkt Beløpet som blir mottatt i kundens lokale (presentasjons-) valuta Mottatt beløp konvertert til utbetalingsvalutaen din
Skjorte 85 EUR 100 USD

Et par uker senere velger kunden å returnere skjorten. Du gir kunden en refusjon på den originale prisen kunden betalte (85 EUR). Valutaen har nå endret seg, og 1 euro tilsvarer 1,29 USD. Resultatet av dette blir at du må konvertere 110 USD, som er 10 dollar mer enn beløpet (100 USD) som du opprinnelig mottok fra kunden:

Eksempel på en retur med valutakursforskjell
Produkt Beløp refundert til kunden i kundens valuta Beløp refundert som du måtte veksle fra utbetalingsvalutaen
Skjorte 85 EUR 110 USD

I dette eksempelet tapte du penger som følge av endringer i valutakursen. Hvis vekslingskursen flyttet seg i motsatt retning (for eksempel hvis 1 EUR tilsvarte 1,05 USD), ville du ha tjent penger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis