Tilbakestille totrinnsautentisering i Shopify Plus

Hvis du har bekreftet eierskap til domenet kan du tilbakestille totrinnsautentisering for brukere i organisasjonen som er låst ute fra kontoen sin. Totrinnsautentisering kan bare tilbakestilles for brukere som har en e-postadresse knyttet til det bekreftede domenet.

Organisasjonen din har for eksempel bekreftet domenet example.com. To av brukerne i organisasjonen, Jonathan og Leslie, er utestengt fra kontoene sine. Leslie bruker e-postadressen leslie@example.com. Fordi dette er en e-postadresse som bruker domenet du har bekreftet, kan du tilbakestille Leslies totrinnsautentisering. Jonathan bruker e-postadressen jonathan@gmail.com. Dette er en e-postadresse som bruker et offentlig domene som ikke kan bekreftes av organisasjonen din, og derfor kan du ikke tilbakestille Jonathans totrinnsautentisering. For å få tilbake tilgangen må Jonathan oppgi en gjenopprettingskode. Hvis han ikke lenger har gjenopprettingskodene, må du følge feilsøkingstrinnene for totrinnsautentisering.

Tilbakestilling av totrinnsautentisering krever tillatelsen Brukere på organisasjonsnivå.

Trinn:

  1. Fra Shopify administrator klikker du på Innstillinger.
  2. Klikk på Brukere > Sikkerhet i seksjonen Organisasjon.
  3. Klikk på brukernavnet du vil tilbakestille totrinnsautentisering for.
  4. Klikk på Tilbakestill autentisering i seksjonen Totrinnsautentisering.
  5. Bekreft påloggingsinformasjonen din.
  6. Klikk på Tilbakestill.

Etter at du har tilbakestilt brukerens totrinnsautentisering, blir brukeren bedt om å sette opp en ny metode for totrinnautentisering hvis det er påkrevd av organisasjonen din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis