Zarządzanie użytkownikami SCIM dla Twojej organizacji

Po zweryfikowaniu domeny i skonfigurowaniu uwierzytelniania SAML (Security Assertion Markup Language) dla swojej organizacji możesz wygenerować token API SCIM (System for Cross-domain Identity Management).

Funkcje

Dostarczenie tokena API SCIM do dostawcy usług tożsamości pozwala podjąć następujące działania za pośrednictwem dostawcy tożsamości:

 • Tworzenie użytkowników
 • Przypisz lub zaktualizuj role użytkownika
 • Dezaktywacja użytkowników

Wymagania

Zanim skonfigurujesz zarządzanie użytkownikami SCIM, musisz zweryfikować swoją domenę i utworzyć konfigurację SAML. Możesz zarządzać tylko użytkownikami, którzy są związani ze zweryfikowaną domeną.

Konfiguracja zarządzania użytkownikami SCIM

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcje: Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Integracja SCIM kliknij Generuj token API.
 4. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wygenerowany token do schowka.
 5. Podaj token dostawcy usług tożsamości. Procedura dodawania tokenu zależy od tego, z usług którego dostawcy usług tożsamości korzystasz.

Po dodaniu tokena API do dostawcy usług tożsamości możesz dodawać lub usuwać użytkowników za pośrednictwem tej usługi. W zależności od statusu tego użytkownika w Shopify i Twojego dostawcy usług tożsamości, może to zmienić sposób logowania do Shopify.

Wyniki utworzenia użytkownika w dostawcy tożsamości
Status użytkownika Wynik w Shopify
Użytkownik już istnieje w Twojej organizacji Jeśli dodasz użytkownika w swoim dostawcy usług tożsamości, użytkownik jest zobowiązany do zalogowania się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Użytkownik już istnieje w Shopify
 • użytkownik już istnieje w Twojej organizacji
 • korzystasz z egzekwowania określonych użytkowników
Efekt usunięcia dostępu użytkownika za pośrednictwem dostawcy tożsamości zależy od jego statusu użytkownika. Jeśli trwale usuniesz dostęp aktywnego użytkownika do Shopify za pomocą dostawcy usług tożsamości, zostaje on zawieszony w Twojej organizacji. Jeśli trwale usuniesz użytkownika za pomocą dostawcy usług tożsamości, może on zostać usunięty z Twojej organizacji, w zależności od konfiguracji dostawcy tożsamości.
Użytkownik istnieje w Shopify, ale nie w Twojej organizacji Jeśli dodasz użytkownika do dostawcy usług tożsamości, zostanie on dodany do Twojej organizacji i będzie musiał zalogować się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Użytkownik już istnieje w Shopify
 • Użytkownik nie istnieje w określonej organizacji
 • Korzystasz z egzekwowania wymaganych lub określonych użytkowników
Użytkownik nie istnieje w Shopify Jeśli dodasz użytkownika do dostawcy usług tożsamości, zostanie on dodany do Twojej organizacji i będzie musiał zalogować się przy użyciu uwierzytelniania SAML, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • użytkownik nie istnieje w Shopify
 • Korzystasz z egzekwowania wymaganych lub określonych użytkowników
Gdy użytkownik zaloguje się do panelu administracyjnego Shopify po raz pierwszy, ten użytkownik musi to zrobić za pośrednictwem dostawcy tożsamości, a nie za pośrednictwem strony logowania Shopify.

Po dodaniu tokena API dla nowego użytkownika (który nie istniał dotąd w Shopify) za pośrednictwem dostawcy tożsamości lub ustawień organizacji, nowy użytkownik uzyskuje status Oczekujący. Jeśli od Twojego użytkownika wymaga się logowania za pomocą protokołu SAML, będzie on mieć status Oczekujący, dopóki nie zaloguje się za pośrednictwem Twojego dostawcy tożsamości.

Przypisywanie ról w SCIM

Po zakończeniu konfiguracji SCIM możesz przypisać role do użytkowników SCIM za pośrednictwem dostawcy usług tożsamości. Zanim przypiszesz daną rolę do użytkownika, sprawdź, czy istnieje ona w Twojej organizacji. Istniejący użytkownicy SCIM nie aktualizowani, jeśli danej roli nie utworzono dla Twojej organizacji.

Przypisywanie ról w obsługiwanych dostawcach usług tożsamości

Obsługa przypisywania ról została dodana w aplikacji Entra, OneLogin i Okta.Tworzenie i przypisywanie nazw ról różni się w zależności od dostawcy tożsamości.

Przypisywanie ról w przypadku nieobsługiwanych dostawców usług tożsamości

Jeśli Twój dostawca usług tożsamości nie ma aplikacji Shopify Plus, musisz ręcznie edytować konfigurację SCIM. Zanim zaczniesz, sprawdź, czy Twój dostawca usług tożsamości może dodawać role jako pole SCIM.

Aby przypisać lub zaktualizować rolę użytkownika SCIM, treść JSON w żądaniach POST, PUT i PATCH musi zawierać następujące elementy:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

Treść JSON SCIM musi zawierać klucz o nazwie roles. Klucz roles musi być tablicą zawierającą skrót, który przechowuje nazwę roli. Jeśli podano wiele skrótów nazw ról, do przypisania roli używany jest tylko skrót nazwy ostatniej roli. Jeśli nazwa roli jest nieprawidłowa lub treść JSON SCIM nie pasuje do powyższego szablonu, role nie są przypisywane ani aktualizowane.

Anulowanie przypisania ról

Aby anulować przypisanie roli użytkownika, użyj ustawień organizacji. Dowiedz się więcej o anulowaniu przypisania ról użytkowników w Shopify.

Usuń integrację SCIM

Jeśli nie potrzebujesz już integracji SCIM, możesz ją usunąć. Tej czynności nie można cofnąć. Jeśli musisz ponownie aktywować integrację, musisz wygenerować nowy token API.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja przejdź do menu Użytkownicy > Zabezpieczenia.
 3. W sekcji Integracja SCIM kliknij ... obok tokena API.
 4. Kliknij Usuń token.

Ograniczenia

Właściciele sklepów i organizacji nie mogą zostać usunięci za pośrednictwem dostawcy usług tożsamości. Aby użytkownik mógł zostać usunięty, konieczne jest przeniesienie obu rodzajów własności. Jeśli musisz zmienić właściciela sklepu, możesz to zrobić z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Jeśli musisz zmienić właściciela organizacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo