Shopify Plus kuruluşunuz için SCIM kullanıcı yönetimi

Alan adınızı doğruladıktan ve kuruluşunuz için Güvenlik Onayı Biçimlendirme Dili (SAML) kimlik doğrulamasını ayarladıktan sonra bir Alan Adları Arası Kimlik Yönetimi Sistemi (SCIM) API belirteci oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki kullanıcılar için SCIM belirteçleri oluşturma özelliği yalnızca Shopify Plus planındaki kuruluşlar tarafından kullanabilir.

Özellikler

Kimlik hizmeti sağlayıcınıza SCIM API belirteci sağlayarak kimlik sağlayıcınız aracılığıyla aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Kullanıcı oluşturma
 • Kullanıcı rollerini atama veya güncelleme
 • Kullanıcıları devre dışı bırakma

Gereklilikler

SCIM kullanıcı yönetimini ayarlamadan önce alan adınızı doğrulamanız ve SAML yapılandırması oluşturmanız gerekir. Yalnızca Shopify Plus kuruluşunuz için doğruladığınız bir alan adı ile ilişkilendirilmiş kullanıcıları yönetebilirsiniz.

SCIM kullanıcı yönetimini yapılandırma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar > Güvenlik'e tıklayın.
 3. SCIM entegrasyonu bölümünde API belirteci oluştur'a tıklayın.
 4. Oluşturulan belirteci panonuza kopyalamak için Kopyala'ya tıklayın.
 5. Belirteci, kimlik hizmeti sağlayıcınıza verin. Belirteç ekleme prosedürü, kullandığınız kimlik hizmeti sağlayıcısına bağlıdır.

Kimlik hizmeti sağlayıcınıza API belirteciniz eklendikten sonra bu hizmet üzerinden kullanıcı ekleyebilir veya kullanıcıları kaldırabilirsiniz. Shopify ve kimlik hizmeti sağlayıcınızın içinde bulunan kullanıcının durumuna bağlı olarak bu, kullanıcının Shopify'da oturum açma biçimini değiştirebilir.

Kimlik sağlayıcısında kullanıcı oluşturma işleminin etkileri
Kullanıcı durumu Shopify'daki etki
Kullanıcı kuruluşunuzda zaten mevcut Kimlik hizmeti sağlayıcınıza kullanıcı eklerseniz, aşağıdakilerin tümü doğruysa kullanıcının SAML kimlik doğrulamasını kullanarak oturum açması gerekir:

 • kullanıcı Shopify'da zaten mevcut
 • kullanıcı kuruluşunuzda zaten mevcut
 • Belirli kullanıcılar gerekli kılma özelliğini kullanıyorsunuz
Bir kullanıcının erişimini kimlik sağlayıcınız üzerinden kaldırmanın etkisi, kullanıcının durumuna bağlıdır. Kimlik hizmeti sağlayıcınızı kullanarak bir kullanıcının Shopify'a erişimini kaldırırsanız bu kullanıcı, kuruluşunuzda askıya alınır. Kimlik hizmeti sağlayıcınızı kullanarak bir kullanıcıyı kalıcı olarak silerseniz, kimlik sağlayıcısı ayarınıza bağlı olarak bu kullanıcı, kuruluşunuzdan silinebilir.
Kullanıcı Shopify'da mevcut ancak kuruluşunuzda yok Kimlik hizmeti sağlayıcınıza kullanıcı eklerseniz, kullanıcı kuruluşunuza eklenir ve aşağıdakilerin tümü doğruysa kullanıcının SAML kimlik doğrulaması kullanarak oturum açması gerekir:

 • kullanıcı Shopify'da zaten mevcut
 • kullanıcı belirli kuruluşunuzda mevcut değil
 • Gerekli veya Belirli kullanıcılar gerekli kılma özelliğini kullanıyorsunuz
Kullanıcı Shopify'da mevcut değil Kimlik hizmeti sağlayıcınıza kullanıcı eklerseniz, kullanıcı kuruluşunuza eklenir ve aşağıdakilerin tümü doğruysa kullanıcının SAML kimlik doğrulaması kullanarak oturum açması gerekir:

 • kullanıcı Shopify'da mevcut değil
 • Gerekli veya Belirli kullanıcılar gerekli kılma özelliğini kullanıyorsunuz
Kullanıcı ilk kez Shopify yöneticisinde oturum açtığında bu kullanıcının oturum açma işlemini Shopify giriş sayfası üzerinden değil, kimlik sağlayıcısı üzerinden yapması gerekir.

API belirtecini ekledikten sonra, kimlik sağlayıcınız veya Kuruluş Ayarları aracılığıyla Shopify'da daha önce mevcut olmayan yeni bir kullanıcı eklediğinizde yeni kullanıcınızın durumu beklemede olarak ayarlanır. Kullanıcınızın SAML kullanarak oturum açması gerekiyorsa bu kullanıcı, kimlik sağlayıcınızı kullanarak oturum açıncaya kadar beklemede durumunda kalır.

SCIM'de rol ataması

SCIM yapılandırmasını tamamladıktan sonra kimlik hizmeti sağlayıcınız aracılığıyla SCIM kullanıcılarına isteğe bağlı olarak roller atabilirsiniz. Bir kullanıcıya rol atamadan önce, rolün kuruluşta mevcut olduğunu doğrulayın. Rol, kuruluş için oluşturulmamışsa mevcut SCIM kullanıcıları güncellenmez.

Desteklenen kimlik hizmeti sağlayıcılarında rol atama

Rol atama; Entra, OneLogin ve Okta uygulamalarında desteklenmektedir. Rol adı oluşturma ve atama işlemi, her kimlik sağlayıcısı için farklıdır.

Desteklenmeyen kimlik hizmeti sağlayıcılarında rol atama

Kimlik hizmeti sağlayıcınızın Shopify Plus planı yoksa SCIM yapılandırmanızı manuel olarak düzenlemeniz gerekir. Başlamadan önce kimlik hizmeti sağlayıcınızın SCIM alanı olarak roller ekleyebildiğini doğrulayın.

SCIM kullanıcı rolü atamak veya güncellemek için POST, PUT ve PATCH taleplerindeki JSON gövdesi aşağıdakileri içermelidir:

{
 "name": {
  "givenName": "given_name"
  "familyName": "family_name"
 },
 "userName": "email",
 "roles": [{"value": "role_name"}]
}

SCIM JSON gövdesi, roles olarak adlandırılan bir anahtar içermelidir. roles anahtarı, rol adını depolayan karma içeren bir dizi olmalıdır. Birden fazla rol adı karması sağlanırsa rol atamak için yalnızca son rol adı karması kullanılır. Rol adı geçersizse veya SCIM JSON gövdesi yukarıdaki şablonla eşleşmiyorsa roller atanmaz ya da güncellenmez.

Rollerin atamasını kaldırma

Bir kullanıcı rolünün atamasını kaldırmak için Kuruluş Ayarları'nı kullanın. Shopify'da kullanıcı rollerinin atamasını kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

SCIM entegrasyonunu kaldırma

Artık SCIM entegrasyonunu gerekli kılmıyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Bu işlem geri alınamaz. Entegrasyonunuzu yeniden etkinleştirmeniz gerekiyorsa yeni bir API belirteci oluşturmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a tıklayın.
 2. Kuruluş bölümünde Kullanıcılar > Güvenlik bölümüne gidin.
 3. SCIM entegrasyonu bölümünde, API belirtecinin yanındaki ... seçeneğine tıklayın.
 4. Belirteci sil'e tıklayın.

Kısıtlamalar

Mağaza sahipleri ve kuruluş sahipleri, kimlik hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla kaldırılamaz. Bu kullanıcıların kaldırılabilmesi için her iki sahiplik türünün de aktarılması gerekir. Mağaza sahibini değiştirmeniz gerekiyorsa Shopify yöneticinizden bu işlemi yapabilirsiniz. Kuruluş sahibini değiştirmeniz gerekiyorsa Shopify Plus Destek ekibi ile iletişime geçin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene