Wyświetlanie użytkowników w Shopify Plus za pomocą ustawień organizacji

Sekcja Użytkownicy ustawień organizacji zawiera listę wszystkich osób powiązanych z Twoją organizacją. Listę Użytkownicy można filtrować na kilka sposobów, w tym według typu lub statusu.

Typy użytkowników w ustawieniach organizacji

W poniższej tabeli opisano różne typy użytkowników w organizacji Shopify.

Opis typów użytkowników ustawień organizacji
Typ Opis
Właściciel organizacji

Właściciel organizacji jest pierwszą osobą, która otrzymuje dostęp do ustawień organizacji.

Domyślnie właściciel organizacji ma wszystkie uprawnienia dostępu i zawsze posiada uprawnienie Użytkownicy. W rezultacie właściciel organizacji może udzielić dowolnemu pracownikowi dostępu do dowolnego sklepu oraz wszelkich uprawnień w Twojej organizacji.

Właściciela organizacji nie można usunąć, zawiesić ani wykasować. Aby zmienić właściciela organizacji, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Pracownicy Członkowie Twojej organizacji, którzy są pracownikami w Twoich sklepach lub którzy mają dostęp do ustawień organizacji.
Współpracownicy Partnerzy Shopify, którzy mają dostęp do jednego lub kilku sklepów Shopify Twojej organizacji.
Tylko aplikacja POS Członkowie Twojej organizacji, którzy są pracownikami z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS.
Poprzedni pracownicy

Członkowie Twojej organizacji, którzy mają wiele niepołączonych kont sklepu.

W aplikacji Shopify używany jest jeden login o nazwie konto Shopify. Nie możesz przyznać uprawnień do zarządzania organizacją pracownikom z oznaczeniem Poprzedni pracownicy, dopóki nie połączą oni swoich kont. Pracownicy, którzy mają dostęp do wielu sklepów i którzy połączyli swoje konta, pojawiają się jako pojedynczy użytkownicy na liście użytkowników.

Współpracownicy ani użytkownicy z dostępem tylko do aplikacji Shopify POS nie mogą łączyć swoich kont. Jeśli tacy użytkownicy mają wiele kont pracowników sklepu, mogą pojawiać się wielokrotnie na liście Użytkownicy.

Status użytkownika w ustawieniach organizacji

W poniższej tabeli opisano statusy, które mogą mieć pracownicy w Twojej organizacji.

Opis statusu użytkownika ustawień organizacji
Kategoria Opis
Aktywny Pracownik, który może zalogować się do ustawień organizacji lub do sklepu w organizacji na podstawie nadanych mu uprawnień.
Zawieszony Pracownik, który nie ma dostępu do ustawień organizacji ani do żadnego ze sklepów.
Oczekujące Pracownicy, którzy nie mają dostępu do żadnej części Twojej organizacji, dopóki nie zaakceptują zaproszenia. Tacy użytkownicy mogli zostać zaproszeni z poziomu ustawień organizacji lub bezpośrednio ze sklepu. Jeśli użytkownik został zaproszony z poziomu ustawień organizacji, możesz ponownie wysłać mu zaproszenie w razie konieczności.

Wyświetl historię logowania w ustawieniach organizacji

Możesz przejrzeć historię logowania dowolnego pracownika w dowolnym sklepie w swojej organizacji. Wyświetlanie historii logowania wymaga uprawnienia Edytuj uprawnienia. Pracownicy mogą również przeglądać swoje indywidualne historie logowania.

Należy okresowo przeglądać historię logowania pracowników, aby sprawdzić, czy nie uzyskują dostępu za pośrednictwem nieznanych dostawców usług internetowych, z nieznanych lokalizacji lub adresów IP. Mogłoby to wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa konta pracownika.

Kroki:

 1. Na panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Użytkownicy.
 3. Kliknij nazwisko pracownika.
 4. W sekcji Sklepy znajdź sklep, do którego chcesz sprawdzić dostęp, a następnie kliknij ...
 5. Kliknij opcję Edytuj.
 6. W sekcji Ostatni dostęp do sklepu przeanalizuj pięć ostatnich sesji logowania i następujące informacje o każdej sesji:
  • date
  • Adres IP
  • ISP (dostawca usług internetowych)
  • lokalizacja pracownika podczas logowania
  • przeglądarka internetowa i wersja systemu operacyjnego, którą możesz sprawdzić, ustawiając kursor nad symbolem informacji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo