Sådan ser du brugere i Shopify Plus med Organisationsindstillinger

Afsnittet Brugere i Organisationsindstillinger angiver alle de personer, der er knyttet til din organisation. Du kan filtrere listen Brugere på flere forskellige måder, herunder efter type eller efter status.

Brugertyper i Organisationsindstillinger

Nedenstående tabel beskriver de forskellige brugertyper i din Shopify-organisation.

Beskrivelse af brugertyper i organisationsindstillingerne
Type Beskrivelse
Organisationsejer

Organisationsejeren er den første person, der får adgang til Organisationsindstillinger.

Organisationsejeren har som standard alle adgange og altid tilladelsen Brugere . Det betyder, at organisationsejeren kan give alle medarbejdere adgang til en butik og eventuelle tilladelser i din organisation.

Organisationsejeren kan ikke fjernes, suspenderes eller slettes. Kontakt Shopify Plus-support, hvis du vil ændre organisationsejeren.

Medarbejdere Medlemmer i din organisation, som er medarbejdere i dine butikker, eller som har adgang til organisationsindstillingerne.
Samarbejdspartnere Shopify-partnere, som har adgang til én eller flere af din organisations Shopify-butikker.
Kun POS-app Medlemmer af din organisation, som har medarbejdere, der udelukkende har adgang til Shopify POS-appen.
Ældre medarbejdere

Medlemmer af din organisation, som har flere separate butikskonti.

Shopify bruger et enkeltlogin, der hedder Shopify-konto. Du kan ikke give adgang til organisationsadministration til medarbejdere, der er markeret med Ældre medarbejdere, før medarbejderne kombinerer deres konti. Medarbejdere, der har adgang til flere butikker, og som har kombineret deres konti, vises som én enkelt bruger på listen over brugere.

Samarbejdspartnere og brugere, der udelukkende har adgang til Shopify POS-appen, kan ikke kombinere deres konti. Hvis disse brugere har flere medarbejdere i butikker, vises disse flere gange på listen Brugere.

Brugerstatus i Organisationsindstillinger

Nedenstående tabel beskriver de statusser, som medarbejderne i din organisation kan have.

Beskrivelse af brugerstatusser for Organisationsindstillinger
Kategori Beskrivelse
Aktiv Medarbejdere, der kan logge ind på Organisationsindstillinger eller til en butik i din organisation, i henhold til de tilladelser, de har fået.
Suspenderet Medarbejdere, der ikke har adgang til Organisationsindstillinger eller nogen af dine butikker.
Afventer Medarbejdere, der ikke har adgang til nogen dele af din organisation, før de har accepteret deres invitationer. Disse brugere kan være blevet inviteret fra organisationsindstillingerne eller direkte fra en butik. Hvis en bruger blev inviteret fra organisationsindstillingerne, kan du sende invitationen igen, hvis det er nødvendigt.

Se loginhistorik i Indstillinger for organisation

Du kan gennemgå loginhistorikken for alle medarbejdere i en hvilken som helst butik i din organisation. Visning af loginhistorik kræver tilladelsen Rediger tilladelser. Medarbejdere kan også gennemgå deres egen loginhistorik.

Du bør gennemgå loginhistorikken for medarbejderkonti jævnligt for at verificere, at der ikke har været adgang fra ukendte internetudbydere, lokationer eller IP-adresser. Dette kan være en indikation på, at medarbejderens konto er blevet kompromitteret.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Brugere i afsnittet Organisation.
 3. Klik på medarbejderens navn.
 4. Find den butik, du vil gennemgå adgang til, i afsnittet Butikker, og klik derefter på ....
 5. Klik på Rediger.
 6. Gennemgå de seneste fem loginsessioner og følgende oplysninger om hver session i afsnittet seneste adgang til butikken:
  • dato
  • IP-adresse
  • Internetudbyder
  • medarbejderens lokation ved login
  • webbrowser- og operativsystemversion. Du kan gennemgå dette ved at holde markøren over informationssymbolet

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis