Sådan får du adgang til Shopify Plus-organisationsindstillingerne

Du kan få adgang til Organisationsindstillinger ved at logge ind på en butik i din organisation og derefter gå til Indstillinger i din Shopify-administrator. Hvis du har Shopify Plus-abonnementet, vises afsnittet Organisation oven over indstillingerne på butiksniveau. Afsnittet Organisation giver dig adgang til og administrerer dele af din organisation, som f.eks. brugere og butikker. De menupunkter, der er tilgængelige for hver enkelt bruger, afhænger af, hvilke organisationstilladelser der er givet til brugeren.

På denne side

Butikker

Menupunktet Butikker viser en liste over butikker i din organisation sammen med et butiks-id og et butiks-id på to bogstaver eller tre bogstaver. Du kan filtrere listen efter status eller formål for butikken. Få mere at vide om administration af butikker med Organisationsindstillinger.

Butiks-id'er

Butiks-id'er bruges af partnere, brugere og butiksmedarbejdere, når de skal identificere butikker i din organisation. Sørg for, at butiks-id'et er så relevant, at brugerne nemt kan vælge butikker. Disse identifikatorer vises som forkortelse på to eller tre bogstaver i den globale navigationsmenu. Butiks-id'erne er som standard baseret på de første bogstaver i butikkens navn. For eksempel:

  • Svensskjorter – Sve
  • Svens skjorter – SvS
  • Svens skjortelager – SSD

Du kan ændre butikkens interne navn og standard-id, når du opretter enbutik, eller redigere den senere. Det interne butiksnavn og -id påvirker ikke, hvad der vises i din butik eller i kommunikationen med dine kunder.

Opdater en butiks-id

Hvis du ændrer det interne butiksnavn eller butiks-id'et, skal den nye værdi være unik. Butikker med identiske navne eller identifikatorer gør det vanskeligt for brugere at identificere butikker.

Trin:

  1. Klik på Indstillinger i din Shopify-administrator.
  2. I afsnittet Organisation skal du klikke på Butikker.
  3. Klik på den butik, du vil ændre id'et for.
  4. Rediger oplysningerne i feltet Butiksinitialer i afsnittet Internt butiksnavn og -ikon.
  5. Klik på Gem.

Det nye id vises i den globale navigationsmenu.

Brugere

Menupunktet Brugere viser en liste over brugere i din organisation. Du kan filtrere listen efter brugerstatus, brugertype, butiksadgang, rolle eller sikkerhedsindstillinger. Få mere at vide om administrering af brugere med Organisationsindstillinger.

Menupunktet Brugere i organisationsafsnittet indeholder også undermenupunkterne Roller og Sikkerhed.

Roller

Undermenuen Roller viser en liste over roller, der er oprettet i din organisation. Få mere at vide om administrering af roller med Organisationsindstillinger.

Sikkerhed

Undermenuen Sikkerhed viser sikkerhedsindstillinger for din organisation. Få mere at vide om administration af sikkerhedsindstillinger med Organisationsindstillinger.

Fakturering

Menupunktet Fakturering viser faktureringsoplysningerne for din organisation. Få mere at vide om administration af fakturering med organisationsindstillingerne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis