Analyser af organisation

Hvis du har adgang til Organisationsindstillinger, kan du gennemgå de samlede oplysninger på organisationsniveau om performancen i alle dine butikker. Brugere skal have mindst én organisationstilladelse for at få adgang til analyser på organisationsniveau. Analyser af organisationer vises i din Shopify-administrator på siden Analyser i alle de butikker, du har adgang til.

På denne side

Oversigt over parametre

Over de standardoplysninger, der tilbydes på siden Analyser, er afsnittet Oversigt, der viser sammenlagte analyseparametre på tværs af butikkerne i din organisation.

Beskrivelse af parametrene for analyser på organisationsniveau.
Analyseparameter Beskrivelse
Ordrer i alt Det samlede antal ordrer fra butikken eller på tværs af organisationen. Ordrerne i dette afsnit omfatter ikke ordrer, der kun indeholder gavekort.
Salg i alt

Det samlede salg for butikken eller på tværs af organisationen. Denne værdi beregnes ved hjælp af følgende formel: Salg i alt = bruttosalg - gavekortsalg - rabatter - kontante returneringer + skatter + leveringsgebyrer.

Da negative værdier, som f.eks. rabatter og returneringer, er inkluderet i denne beregning, kan der forekomme en negativ værdi. Hvis du f.eks. har flere returneringer end salg i det viste tidsinterval, vil beløbet for Salg i alt for dette tidsinterval være en negativ værdi.

Hvis butikkerne i din organisation bruger forskellige valutaer, kan du vælge, hvilken valuta der skal bruges, når du gennemgår dataene. Du kan kun vælge at vise de valutaer, der bruges i din organisation. Hvis alle de valgte butikker bruger den samme valuta, vises valutavælgeren ikke.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis