Uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą monitów Shopify Mobile jako metody kopii zapasowej

Podczas logowania Shopify Mobile wyświetla wiadomość na Twoim urządzeniu mobilnym z prośbą o potwierdzenie, że próbujesz zalogować się na swoje konto.

Monity Shopify Mobile mogą być używane tylko jako rezerwowa metoda uwierzytelniania dwuetapowego. Jako metodę podstawową musisz skonfigurować jedną z następujących metod uwierzytelniania:

Aplikacja Shopify musi być zainstalowana na urządzeniu mobilnym, na którym wyświetlasz monity Shopify Mobile.

Korzyści z monitów aplikacji mobilnej Shopify

W celu zabezpieczenia konta zaleca się korzystanie z monitów mobilnej aplikacji Shopify zamiast kodów weryfikacyjnych wiadomości tekstowych (SMS) z następujących powodów:

 • Atakujący mogą próbować wykraść kody uwierzytelniające wysyłane za pomocą SMS-ów. Monity aplikacji mobilnej Shopify pomagają chronić Cię przed atakującymi, wysyłając je w bezpieczniejszy sposób tylko do urządzeń, na których jesteś zalogowany(-a).
 • Monity aplikacji Mobilnej Shopify zapewniają więcej informacji o wszelkich próbach zalogowania się na Twoje konto. Informacje te dotyczą urządzenia, lokalizacji i czasu.
 • Za pomocą monitów aplikacji mobilnej Shopify możesz szybko zablokować podejrzaną aktywność. Jeśli nie próbowałeś(-aś) zalogować się na swoje konto, naciśnij opcję Nie w powiadomieniu, aby zabezpieczyć swoje konto.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem monitów Shopify Mobile koniecznie wykonaj następujące czynności:

 • Skonfiguruj podstawową metodę uwierzytelniania.

 • Zainstaluj aplikację Shopify na urządzeniu mobilnym, na którym wyświetlasz monity Shopify Mobile. Jeśli masz już aplikację Shopify zainstalowaną na urządzeniu mobilnym, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji.

 • Zaloguj się do aplikacji Shopify na tym urządzeniu.

Skonfiguruj monity aplikacji Shopify Mobile

 1. Zaloguj się do aplikacji Shopify na urządzeniu mobilnym, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia push.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę swojego sklepu w prawym górnym rogu.

 3. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

 4. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Dodaj inną metodę.

 5. Wpisz hasło i kliknij opcję Dalej.

 6. Z listy Metody uwierzytelniania wybierz Monity Shopify Mobile.

 7. Wybierz urządzenie mobilne, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia push. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście dostępnych urządzeń, upewnij się, że:

  • Masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Shopify na urządzeniu mobilnym.
  • Zalogowano Cię do aplikacji Shopify na tym urządzeniu.
 8. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście dostępnych, po zalogowaniu się do aplikacji Shopify na tym urządzeniu musisz ponownie wykonać następujące kroki:

  1. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Dodaj inną metodę.
  2. Wpisz hasło i kliknij opcję Dalej.
  3. Z listy Metody uwierzytelniania wybierz Monity Shopify Mobile.
  4. Wybierz urządzenie mobilne, na którym chcesz otrzymywać powiadomienia push.
 9. Kliknij opcję Wyślij monit aplikacji mobilnej. Na wybranym urządzeniu wyświetlany jest komunikat testowy.

 10. Na urządzeniu mobilnym naciśnij przycisk Zatwierdź. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że aktywowano monit aplikacji Shopify Mobile jako metodę rezerwową.

 11. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Zakończ.

 12. Zapisz kody odzyskiwania na wypadek utraty dostępu do urządzenia mobilnego. Przechowuj je w trybie offline w bezpiecznym miejscu, do którego możesz uzyskać dostęp na wiele sposobów, np. z urządzenia mobilnego, komputera lub wydrukowanego dokumentu.

Gdy zalogujesz się teraz, możesz użyć swojego urządzenia mobilnego do uwierzytelniania dwuetapowego.

Aktywuj powiadomienia w ramach uwierzytelnienia dwuetapowego

Jeśli nie będziesz otrzymywać powiadomień po skonfigurowaniu monitów w aplikacji Shopify Mobile, może być konieczne zweryfikowanie, czy na urządzeniu mobilnym aktywowano aktualizacje zabezpieczeń oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla aplikacji Shopify.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo