Logowanie przy użyciu uwierzytelniania dwuetapowego

Po skonfigurowaniu uwierzytelniania dwuetapowego, aby zalogować się do panelu administracyjnego Shopify, oprócz adresu e-mail i hasła musisz użyć metody uwierzytelniania. Jeśli skonfigurowano rezerwowe metody uwierzytelniania, możesz wybrać metodę, której chcesz użyć podczas logowania.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo