Uwierzytelnianie dwuetapowe za pomocą zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania

Możesz użyć zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania zgodnego ze standardem WebAuthn jako drugiego składnika przy logowaniu się do konta. Zintegrowane narzędzia do uwierzytelniania są wbudowane w urządzenie, którego używasz w ramach uwierzytelniania. Możesz na przykład skonfigurować swoje urządzenie w taki sposób, aby wykorzystywało dane biometryczne (np. czytnik linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy). Przykładem zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania może być Windows Hello oraz Apple Touch ID lub Face ID. Możesz również skonfigurować swoje urządzenia, tak aby wykorzystywały hasło lub kod PIN. Niezależnie od tego, jakiej metody używasz do logowania się do urządzenia, staje się ona częścią uwierzytelniania dwuetapowego.

Zintegrowane narzędzia do uwierzytelniania działają tylko na jednym urządzeniu. Jeśli nie chcesz korzystać z urządzenia mobilnego przy uwierzytelnianiu dwuetapowym, możesz wybrać zintegrowane narzędzie do uwierzytelniania na laptopie lub komputerze stacjonarnym.Jeśli korzystasz ze zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania jako głównej metody uwierzytelniania, aby zalogować się do swojego konta, musisz dodać rezerwową metodę uwierzytelniania, w przypadku której nie jest używane takie zintegrowane narzędzie do uwierzytelniania. Dodanie rezerwowej metody uwierzytelniania innej niż zintegrowane urządzenie do uwierzytelniania umożliwi Ci zalogowanie się na swoje konto na innych urządzeniach.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę swojego sklepu w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

  3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Włącz dwa etapy.

  4. Wpisz hasło i kliknij opcję Dalej.

  5. Z listy Metoda uwierzytelniania wybierz opcję Zintegrowane narzędzie do uwierzytelniania.

  6. Wprowadź nazwę dla urządzenia uwierzytelniającego. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń do uwierzytelniania, wprowadź opisową nazwę, która ułatwi identyfikację wymaganego urządzenia. Na przykład: iPhone PIN lub Laptop fingerprint.

  7. Kliknij opcję Włącz.

  8. Aby aktywować narzędzie do uwierzytelniania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  9. Zapisz kody odzyskiwania na wypadek utraty dostępu do urządzenia mobilnego. Przechowuj je w trybie offline w bezpiecznym miejscu, do którego możesz uzyskać dostęp na wiele sposobów, np. z urządzenia mobilnego, komputera lub wydrukowanego dokumentu.

Obecnie, gdy próbujesz się zalogować, musisz użyć zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania w ramach uwierzytelniania dwuetapowego dla tego urządzenia.

Na tej stronie

Jak postępować dalej

Rozważ skonfigurowanie co najmniej jednej alternatywnej metody uwierzytelniania, która nie wymaga użycia zintegrowanego narzędzia do uwierzytelniania. Dzięki temu możesz logować się na swoje konto z innego urządzenia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo