Shopify Plus faktureringspreferenser i Organisationsinställningar

Du måste ha behörighet att Visa fakturor och inställningar, inklusive betalningsmetoder för att kunna se faktureringsprofilen och ta emot faktureringsmejl för din organisation. Du måste ha behörighet att Betala fakturor och redigera preferenser, inklusive betalningsmetoder för att redigera dina preferenser.

Betalningsmetoder

En enda betalningsmetod används för att betala för alla avgifter som skapats av en butik i din organisation. När du lägger till en ny butik i din organisation läggs alla avgifter relaterade till den butiken till i din organisationsräkning.

Lägg till eller ersätt ett bankkonto

För att uppdatera ditt bankkonto behöver du behörighet för att Betala räkningar och redigera inställningar, inklusive betalningsmetoder.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Fakturering i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Redigera faktureringsprofil.
 4. Gör något av det följande i avsnittet Betalningsmetoder:

  • Klicka på Lägg till betalningsmetod för att lägga till ett nytt bankkonto.
  • För att ersätta ett bankkonto klickar du på ...-knappen och klickar sedan på Ersätt.
 5. Ange bankkontonumret och clearingnumret för bankkontot.

 6. Ange butiksägarens namn och välj om kontotypen är Privat eller Företag.

 7. Klicka på Starta verifiering.

Under de närmaste en till tre arbetsdagarna sätter Shopify in två små belopp på mindre än 1 USD till organisationens bankkonto för att verifiera din information. När insättningarna har gjorts måste du verifiera organisationens bankkonto.

Verifiera ett bankkonto

 1. Från din Shopify-admin, gå till Inställningar.
 2. Klicka på Fakturering i avsnittet Organisation.
 3. Klicka på Faktureringsprofil.
 4. Klicka på Slutför verifiering i avsnittet Betalningsmetoder.
 5. Klicka på Slutför verifieringen.

När verifikationen är klar listas bankkontot i avsnittet Betalningsmetoder.

Ett meddelande visas om verifikationen inte genomfördes. Verifiera med din bank att dina kontouppgifter är korrekta innan du försöker igen.

Adress och valuta

Organisationens adress och valuta anges av ditt Shopify Plus-kontrakt. Om du behöver redigera den här informationen kontaktar du din Shopify Plus-support.

Skatter

Om din organisationsadress ligger inom en region där Shopify enligt lag måste debitera skatt på dina kontoavgifter visas avgifterna i din organisations faktura.Dessutom, om din organisationsadress ligger i en jurisdiktion som tillåter eller kräver att du tillhandahåller ett skatte-ID-nummer, kan du lägga till ditt skatte-ID-nummer i Organisationsinställningar under Fakturering > Faktureringsprofil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis