Preferencje rozliczeniowe Shopify Plus w ustawieniach organizacji

Aby wyświetlić profil rozliczeniowy i otrzymywać e-maile na temat rozliczenia dotyczące organizacji Shopify Plus, musisz posiadać uprawnienie Wyświetlanie rachunków i preferencji, w tym metod płatności. Aby edytować swoje preferencje, musisz posiadać uprawnienie Opłacanie rachunków i edytowanie preferencji, w tym metod płatności.

Metody płatności

Metoda płatności służy do regulowania wszystkich opłat utworzonych przez dowolny sklep w organizacji. Po dodaniu nowego sklepu do organizacji wszystkie opłaty związane z tym sklepem są dodawane do rachunku organizacji.

Dodaj lub zastąp konto bankowe

Aby zaktualizować swoje konto bankowe, musisz posiadać uprawnienie Opłacanie rachunków i edytowanie preferencji, w tym metod płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.
 3. Kliknij opcję Edytuj profil rozliczeniowy.
 4. W sekcji Metody płatności wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Aby dodać nowe konto bankowe, kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
  • Aby zastąpić konto bankowe, kliknij przycisk ..., a następnie opcję Zastąp.
 5. Wprowadź numer konta bankowego i kod banku konta bankowego.

 6. Wprowadź nazwisko właściciela sklepu i wybierz typ konta Prywatne lub Firmowe.

 7. Kliknij opcję Rozpocznij weryfikację.

W ciągu jednego do trzech dni roboczych Shopify wpłaci dwie niewielkie kwoty poniżej 1 USD na konto bankowe Twojej organizacji, aby zweryfikować Twoje dane. Po dokonaniu tych wpłat musisz zweryfikować konto bankowe swojej organizacji.

Zweryfikuj konto bankowe

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
 2. W sekcji Organizacja kliknij opcję Rozliczenie.
 3. Kliknij opcję Profil rozliczeniowy.
 4. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.
 5. Kliknij opcję Dokonaj weryfikacji.

Po zakończeniu weryfikacji konto bankowe pojawi się w sekcji Metody płatności.

Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, wyświetli się komunikat. Przed kolejną próbą sprawdź w swoim banku, czy dane Twojego konta są poprawne.

Adres i waluta

Adres i waluta Twojej organizacji są określone w umowie dotyczącej Shopify Plus. Aby edytować te informacje, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Podatki

Jeśli adres Twojej organizacji znajduje się w regionie, w którym firma Shopify jest zobowiązana prawnie do naliczania podatków od opłat za Twoje konto, opłaty te pojawią się na rachunku Twojej organizacji. Ponadto, jeśli adres Twojej organizacji znajduje się w jurysdykcji, która umożliwia lub wymaga podania numeru identyfikacji podatkowej, możesz dodać swój numer identyfikacji podatkowej w ustawieniach organizacji w opcjach: Rozliczenie > Profil rozliczeniowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo