การกำหนดลักษณะการเรียกเก็บเงิน Shopify Plus ในการตั้งค่าองค์กร

หากต้องการดูโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินและรับอีเมลการเรียกเก็บเงินขององค์กรที่ใช้แผน Shopify Plus คุณจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการดูใบเรียกเก็บเงินและการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการชำระเงิน หากต้องการแก้ไขการกำหนดลักษณะ คุณต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการชำระใบเรียกเก็บเงินและแก้ไขการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการรับเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการจ่ายเงินแบบเดี่ยวจะใช้เพื่อเรียกชำระค่าบริการทั้งหมดที่สร้างโดยร้านค้าในองค์กรของคุณ เมื่อคุณเพิ่มร้านค้าใหม่ไปยังองค์กรของคุณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านั้นจะถูกเพิ่มไปยังใบเรียกเก็บเงินขององค์กรคุณ

เพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

ในการอัปเดตบัญชีธนาคารของคุณ คุณต้องได้รับสิทธิ์อนุญาตในการชำระใบเรียกเก็บเงินและแก้ไขการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการชำระรับเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 4. ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงิน
  • หากต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ให้คลิกที่ปุ่ม “...” จากนั้นคลิก “แทนที่
 5. ป้อนหมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลข Routing ของบัญชีธนาคาร

 6. ป้อนชื่อของเจ้าของร้านค้าและเลือกว่าประเภทบัญชีเป็นส่วนตัวหรือธุรกิจ

 7. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

ในอีกหนึ่งถึงสามวันทำการ Shopify จะฝากเงินจํานวนน้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐสองรายการไปยังบัญชีธนาคารขององค์กรคุณเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลของคุณ หลังจากมีการฝากเงินเหล่านี้แล้ว คุณต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารขององค์กรคุณ

ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคาร

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
 2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “การเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก “โปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน
 4. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้คลิกยืนยันการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
 5. คลิกตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อการตรวจสอบยืนยันเสร็จสิ้น บัญชีธนาคารจะแสดงอยู่ในส่วนวิธีการชำระเงิน

ระบบจะแสดงข้อความหากการตรวจสอบยืนยันไม่สาเร็จ ตรวจสอบยืนยันกับธนาคารของคุณว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องก่อนลองอีกครั้ง

ที่อยู่และสกุลเงิน

ที่อยู่และสกุลเงินขององค์กรคุณจะถูกระบุ Shopify Plus สัญญาของคุณ หากคุณต้องแก้ไขข้อมูลนี้ โปรดติดต่อฝ่าย Shopify Plus ของคุณ

ภาษี

หากที่อยู่องค์กรของคุณอยู่ในภูมิภาคที่กฎหมายว่าด้วย Shopify จะเรียกเก็บภาษีจากค่าบริการในบัญชีของคุณ ค่าบริการดังกล่าวจะแสดงในใบเรียกเก็บเงินขององค์กรคุณนอกจากนี้ หากที่อยู่องค์กรของคุณอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อนุญาตให้หรือต้องใช้หมายเลขบัตรผู้เสียภาษี คุณสามารถเพิ่มหมายเลขบัตรผู้เสียภาษีของคุณในการตั้งค่าองค์กรได้ที่การเรียกเก็บเงิน > โปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี