Administrer Shopify Credit-bedriftskort

Når du begynner å bruke Shopify Credit får du et virtuelt kort, som automatisk er aktivert og klart til bruk. Du kan bruke dette kortet til å gjøre nettkjøp for bedriften. Hvis du har behov for å gjøre fysiske kjøp for bedriften, kan du bestille et fysisk Shopify Credit-bedriftskort.

Den primære kortholderen kan legge til sekundære kortholdere i Shopify Credit-kontoen. Sekundære kortholdere har tilgang til kredittlinjen, og får tildelt sitt eget kort de kan gjøre kjøp med. Hver enkelt kortholder kan bare ha ett virtuelt kort og ett fysisk kort.

Be om et fysisk Shopify Credit-bedriftskort

Hvis du ikke bestilte et fysisk kort da du konfigurerte Shopify Credit-kontoen, kan du bestille et fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på Bestill et fysisk kort.
 4. Angi fraktinformasjonen.
 5. Klikk på Legg inn bestilling.

Når du har bestilt et fysisk kort, kan du se kortets leveringsstatus og estimerte leveringsdato ved å gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator og klikke på Administrer kort.

Bestill et fysisk Shopify Credit-bedriftskort på nytt

Hvis du har bestilt et fysisk kort og det er et problem med leveransen av kortet, kan du bestille et nytt kort.

Før du bestiller på nytt, må du sjekke kortets leveringsstatus for å sikre at leveringsdatoen ikke er endret. Se leveringsstatusen ved å gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator og klikke på Administrer kort.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på det fysiske kortet.
 4. Klikk på Bestill nytt kort.
 5. Velg Kortet er ikke mottatt, og klikk deretter på Neste.
 6. Angi fraktinformasjonen.
 7. Klikk på Bekreft og erstatt kort.

Når du klikker på Bekreft og erstatt kort kanselleres det uleverte kortet, og et nytt kort bestilles.

Aktiver et fysisk Shopify Credit-bedriftskort

Når du mottar det fysiske kortet må det aktiveres før du kan bruke det. Du kan aktivere kortet her, eller følge trinnene nedenfor.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på det fysiske kortet.
 4. Klikk på Aktiver kort.
 5. Skriv inn de fire siste sifrene på det fysiske Shopify Credit-firmakortet, og klikk deretter på Bekreft.

Når du klikker på Bekreft aktiveres kortet, og du kan bruke det for både nettbaserte og fysiske transaksjoner.

Se virtuelle kortopplysninger

Du kan se informasjonen om det virtuelle kortet ditt i Shopify-administrator. Hver enkelt kortholder kan bare se opplysninger for sitt eget virtuelle kort. Den primære kortholderen kan ikke se det virtuelle kortnummeret til en sekundær kortholder.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på det virtuelle kortet.
 4. Klikk på Vis tall.

Koble Shopify Credit-bedriftskortet til en virtuell lommebok

Hvis du ikke koblet kortet til en lommebok som Apple Wallet eller Google Pay når du konfigurerte Shopify Credit-kontoen kan du gjøre det når som helst.

Trinn:

 1. Se Shopify Credit-bedriftskortnumrene dine ved å gjøre en av følgende:

 2. Følg instruksjonene fra lommebokappen for å legge til kortet.

Erstatt et Shopify Credit-bedriftskort

Du kan bestille et nytt Shopify Credit-bedriftskort om nødvendig. Hver enkelt kortholder kan bare ha ett virtuelt kort og ett fysisk kort. Ved å bestille et erstatningskort kansellerer du det gjeldende Shopify Credit-bedriftskortet. Den primære kortholderen kan bestille erstatningskort til seg selv, eller til en sekundær kortholder.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på kortet du vil kansellere og erstatte.
 4. Klikk på Mer, og klikk deretter på Avbryt og erstatt.
 5. Velg årsaken til at du kansellerer og erstatter Shopify Credit-bedriftskortet, og klikk deretter på Neste.
 6. Angi fraktinformasjonen.
 7. Klikk på Bekreft og erstatt kort.

Lås Shopify Credit-bedriftskortet

Hvis kortet ditt går tapt eller er kompromittert, kan du låse kortet for å hindre bruk. Den primære kortholderen kan låse et kort som tilhører en sekundær kortholder. Sekundære kortholdere kan bare låse og låse opp sine egne kort. En sekundær bruker kan låse opp sitt eget kort selv om den primære kortholderen låser kortet.

For å fjerne tilgangen til et kort permanent, kan du fjerne en sekundær kortholder, eller endre den månedlige forbruksgrensen til 0 USD.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på kortet du vil låse.
 4. Klikk på Lås kort.
 5. Klikk på Lås kort for å bekrefte.

Når du har avgjort kortets status gjør du en av følgende:

 • Hvis du har funnet kortet, eller avdekket at det ikke er kompromittert, kan du låse opp kortet. Klikk på kortet på siden Administrer kort, og klikk deretter på Lås opp kort.
 • Hvis du ikke finner kortet, eller har avdekket at det er kompromittert, kan du kansellere og erstatte kortet.

Bestride en belastning

Hvis du er primær kortholder, kan du bestride en belastning til Shopify Credit-kontoen av følgende årsaker:

 • falsk
 • ikke mottatt
 • dupliser
 • varen er ikke som beskrevet
 • tjenesten er ikke som beskrevet
 • kansellert
 • andre årsaker

Finn ut hvordan du bestrider en belastning på Shopify Credit-kontoen.

Oppdater kortholderinformasjonen for Shopify Credit

Hvis opplysninger som fakturaadresse eller telefonnummer endrer seg, kan du oppdatere kortholderinformasjonen fra Shopify-administrator. Du kan ikke ha ulik kortholderinformasjon for et virtuelt og et fysisk kort. Hvis du endrer kortholderinformasjonen, gjelder endringene for begge kort. Hver kortholder kan bare endre sine egne kortholderopplysninger.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Administrer kort.
 3. Klikk på enten det virtuelle eller det fysiske kortet.
 4. Klikk på Vis opplysninger om kortholder.
 5. Klikk på Rediger.
 6. Skriv inn de oppdaterte opplysningene.
 7. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis