Administrer Shopify Credit-bedriftskort

Når du begynner å bruke Shopify Credit får du et virtuelt kort, som automatisk er aktivert og klart til bruk. Du kan bruke dette kortet til å gjøre nettkjøp for bedriften. Hvis du har behov for å gjøre fysiske kjøp for bedriften, kan du bestille et fysisk Shopify Credit-bedriftskort.

Be om et fysisk Shopify Credit-bedriftskort

Hvis du ikke bestilte et fysisk kort da du konfigurerte Shopify Credit-kontoen, kan du bestille et fra Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Bestill et fysisk kort i seksjonen Dine kort.
 3. Angi fraktinformasjonen.
 4. Klikk på Legg inn bestilling.

Når du har bestilt det fysiske kortet kan du se leveringsstatus og estimert leveringsdato for kortet ved å gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator og deretter klikke på det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.

Bestill et fysisk Shopify Credit-bedriftskort på nytt

Hvis du har bestilt et fysisk kort og det er et problem med leveransen av kortet, kan du bestille et nytt kort.

Før du bestiller på nytt må du kontrollere leveringsstatus for kortet for å sikre at leveringsdatoen ikke er endret. Se leveringsstatusen ved å gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator og deretter klikke på det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Bestill nytt kort.
 4. Velg Kortet er ikke mottatt, og klikk deretter på Neste.
 5. Angi fraktinformasjonen.
 6. Klikk på Bekreft og erstatt kort.

Når du klikker på Bekreft og erstatt kort kanselleres det uleverte kortet, og et nytt kort bestilles.

Aktiver et fysisk Shopify Credit-bedriftskort

Når du mottar det fysiske kortet må det aktiveres før du kan bruke det. Du kan aktivere kortet her, eller følge trinnene nedenfor.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Aktiver kort.
 4. Angi de fire siste sifrene på det fysiske Shopify Credit-bedriftskortet, og klikk deretter på Neste.
 5. Angi en firesifret PIN-kode for kortet.
 6. Klikk på Neste.
 7. Angi PIN-koden på nytt, og klikk på Bekreft.

Når du klikker på Bekreft er kortet aktivert, og kan brukes til både nettbaserte og fysiske transaksjoner.

Vis informasjon om et virtuelt kort

Du kan se informasjon om det virtuelle kortet ditt i Shopify-administrator.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på det virtuelle kortet i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Vis tall.

Koble Shopify Credit-bedriftskortet til en virtuell lommebok

Hvis du ikke koblet kortet til en lommebok som Apple Wallet eller Google Pay når du konfigurerte Shopify Credit-kontoen kan du gjøre det når som helst.

Trinn:

 1. Se Shopify Credit-bedriftskortnumrene dine ved å gjøre en av følgende:

 2. Følg instruksjonene fra lommebokappen for å legge til kortet.

Erstatt et Shopify Credit-bedriftskort

Du kan bestille et nytt Shopify Credit-bedriftskort hvis det er nødvendig. Hver butikk kan bare ha ett virtuelt kort og ett fysisk kort. Ved å bestille et erstatningskort vil det eksisterende Shopify Credit-bedriftskortet bli kansellert.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på kortet du vil kansellere og erstatte i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Mer, og klikk deretter på Avbryt og erstatt.
 4. Velg årsaken til at du kansellerer og erstatter Shopify Credit-bedriftskortet, og klikk deretter på Neste.
 5. Angi fraktinformasjonen.
 6. Klikk på Bekreft og erstatt kort.

Tilbakestill PIN-koden til Shopify Credit-bedriftskortet

Hvis du glemmer PIN-koden eller tror uvedkommende har tilgang til PIN-koden, kan du tilbakestille PIN-koden til det fysiske Shopify Credit-bedriftskortet.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Mer, og klikk deretter på Tilbakestill PIN-kode.
 4. Skriv inn en ny firesifret PIN-kode, og klikk deretter på Neste.
 5. Angi PIN-koden på nytt, og klikk på Bekreft.

Lås Shopify Credit-bedriftskortet

Hvis kortet går tapt eller er kompromittert kan du låse kortet for å forhindre bruk.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på kortet du vil låse i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Lås kort.
 4. Klikk på Lås kort for å bekrefte.

Når du har avgjort kortets status gjør du en av følgende:

 • Hvis du har funnet kortet, eller avdekket at det ikke er kompromittert, kan du låse opp kortet. Klikk på kortet i seksjonen Dine kort, og klikk deretter på Lås opp kort.
 • Hvis du ikke finner kortet, eller har avdekket at det er kompromittert, kan du kansellere og erstatte kortet.

Bestride en belastning

Du kan bestride en belastning på Shopify Credit-bedriftskortet av følgende årsaker:

 • falsk
 • ikke mottatt
 • dupliser
 • varen er ikke som beskrevet
 • tjenesten er ikke som beskrevet
 • kansellert
 • andre årsaker

Send en e-post til support-credit@shopify.com for å bestride en belastning på Shopify Credit-bedriftskortet. Oppgi så mye dokumentasjon og informasjon som mulig i e-postmeldingen.

Oppdater kortholderinformasjonen for Shopify Credit

Hvis opplysninger som fakturaadresse eller telefonnummer endrer seg, kan du oppdatere kortholderinformasjonen fra Shopify-administrator. Du kan ikke ha ulik kortholderinformasjon for et virtuelt og et fysisk kort. Hvis du endrer kortholderinformasjonen gjelder endringene for begge kort.

Av sikkerhetsårsaker kan det hende du må autentisere kontoen før du fortsetter.

Trinn:

 1. Gå til Økonomi > Credit i Shopify-administrator.
 2. Klikk på enten det virtuelle eller det fysiske kortet i seksjonen Dine kort.
 3. Klikk på Vis opplysninger om kortholder.
 4. Klikk på Rediger.
 5. Skriv inn de oppdaterte opplysningene.
 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis