Hantera dina Shopify Credit-företagskort

När du börjar använda Shopify Credit får du ett virtuellt kort som automatiskt aktiveras och är redo att användas. Du kan använda detta kort för att göra onlineköp för ditt företag. Om du behöver göra inköp för ditt företag personligen kan du beställa ett fysiskt Shopify Credit-företagskort.

Be om ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

Om du inte beställde ett fysiskt kort när du konfigurerade ditt Shopify Credit-konto kan du beställa ett från din Shopify-admin.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Beställ ett fysiskt kort i avsnittet Dina kort.
 3. Ange din leveransinformation.
 4. Klicka på Lägg order.

När du har beställt ditt fysiska kort kan du granska kortets leveransstatus och beräknat leveransdatum genom att gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin och sedan klicka på det fysiska kortet i avsnittet Dina kort.

Återbeställ ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

Om du har beställt ett fysiskt kort och det uppstår problem i kortets leverans kan du beställa ett nytt kort.

Granska kortets leveransstatus innan du återbeställer för att säkerställa att leveransdatumet inte har ändrats. Granska leveransstatus genom att gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin och klicka sedan på det fysiska kortet i avsnittet Dina kort.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det fysiska kortet i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Beställ nytt kort.
 4. Välj Kort har inte tagits emot och klicka sedan på Nästa.
 5. Ange din leveransinformation.
 6. Klicka på Bekräfta och ersätt kort.

När du klickar på Bekräfta och ersätt kort annulleras ditt ej levererade kort och ett nytt kort beställs.

Aktivera ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

När du får ditt fysiska kort måste det aktiveras innan du kan använda det. Du kan aktivera ditt kort här eller följa stegen nedan.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det fysiska kortet i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Aktivera kort.
 4. Ange de sista fyra siffrorna på ditt fysiska Shopify Credit-företagskort och klicka sedan på Nästa.
 5. Ange ett fyrsiffrigt personligt identifieringsnummer (PIN) för ditt kort.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Ange PIN-koden igen och klicka sedan på Bekräfta.

När du klickar på Bekräfta aktiveras ditt kort och kan användas för både onlinetransaktioner och personliga transaktioner.

Visa information om virtuellt kort

Du kan se information om ditt virtuella kort i din Shopify-admin.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det virtuella kortet i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Visa nummer.

Länka ditt Shopify Credit-företagskort till en virtuell plånbok

Om du inte länkade ditt kort till en plånbok såsom Apple Wallet eller Google Pay när du konfigurerade ditt Shopify Credit-konto, kan du göra det när som helst.

Steg:

 1. Se dina Shopify Credit-företagskorts nummer genom att göra något av följande:

 2. Följ anvisningarna från din plånboksapp för att lägga till ditt kort.

Ersätt ett Shopify Credit-företagskort

Du kan beställa ett nytt Shopify Credit-företagskort vid behov. En butik kan endast ha ett virtuellt kort och ett fysiskt kort. Om du beställer ett ersättande kort annulleras ditt nuvarande Shopify Credit-företagskort.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det kort du vill annullera och ersätta i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Mer och sedan på Avbryt och ersätt.
 4. Välj en orsak till att du annullerar och ersätter ditt Shopify Credit-företagskort och klicka sedan på Nästa.
 5. Ange din leveransinformation.
 6. Klicka på Bekräfta och ersätt kort.

Återställ PIN-koden för ditt Shopify Credit-företagskort

Om du glömmer bort din PIN-kod eller tror att en obehörig person har tillgång till din PIN-kod, kan du återställa PIN-koden för ditt fysiska Shopify Credit-företagskort.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det fysiska kortet i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Mer och sedan på Återställ PIN.
 4. Ange en ny 4-siffrig PIN-kod och klicka sedan på Nästa.
 5. Ange PIN-koden igen och klicka sedan på Bekräfta.

Spärra ditt Shopify Credit-företagskort

Om ditt kort har försvunnit eller utsatts för risk kan du spärra kortet för att förhindra att det används.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på det kort du vill spärra i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Lås kort.
 4. Klicka på Spärra kort för att bekräfta.

När du har fastställt kortets status gör du något av följande:

 • Om ditt kort har hittats, eller om du har fastställt att det inte har utsatts för risk, kan du låsa upp ditt kort. Klicka på kortet i avsnittet Dina kort och klicka sedan på Lås upp kort.
 • Om du inte hittar ditt kort eller har fastställt att det har utsatts för risk, kan du annullera och ersätta ditt kort.

Bestrida en avgift

Du kan bestrida en avgift på ditt Shopify Credit-företagskort av följande skäl:

 • bedrägliga
 • ej mottagen
 • duplicera
 • varor som inte är som beskrivits
 • tjänst som inte är som beskriven
 • avbruten
 • andra skäl

Skicka ett e-postmeddelande till support-credit@shopify.com för att bestrida en avgift på ditt Shopify Credit-företagskort. I ditt e-postmeddelande ska du tillhandahålla så mycket bevis och information som möjligt.

Uppdatera information om din Shopify Credit-kortinnehavare

Om information såsom faktureringsadress eller telefonnummer har ändrats kan du uppdatera kortinnehavarens uppgifter från din Shopify-admin. Du kan inte ha olika uppgifter för kortinnehavare för dina virtuella och fysiska kort. Om du ändrar dina uppgifter för kortinnehavare gäller dina ändringar för båda korten.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka antingen på ditt virtuella eller ditt fysiska kort i avsnittet Dina kort.
 3. Klicka på Visa uppgifter om kortinnehavare.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Ange din uppdaterade information.
 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis