Hantera dina Shopify Credit-företagskort

När du börjar använda Shopify Credit får du ett virtuellt kort som automatiskt aktiveras och är redo att användas. Du kan använda detta kort för att göra onlineköp för ditt företag. Om du behöver göra inköp för ditt företag personligen kan du beställa ett fysiskt Shopify Credit-företagskort.

Den primära kortinnehavaren kan lägga till sekundära kortinnehavare till sitt Shopify Credit-konto. Sekundära kortinnehavare har tillgång till krediten och får egna kort för att göra inköp med. Varje kortinnehavare kan bara ha ett virtuellt kort och ett fysiskt kort.

Be om ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

Om du inte beställde ett fysiskt kort när du konfigurerade ditt Shopify Credit-konto kan du beställa ett från din Shopify-admin.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på Beställ ett fysiskt kort.
 4. Ange din leveransinformation.
 5. Klicka på Lägg order.

När du har beställt ditt fysiska kort kan du granska kortets leveransstatus och beräknat leveransdatum genom att gå till din Shopify-administratör, Ekonomi > Kredit och sedan klicka på Hantera kort.

Återbeställ ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

Om du har beställt ett fysiskt kort och det uppstår problem i kortets leverans kan du beställa ett nytt kort.

Kontrollera kortets leveransstatus innan du beställer ett nytt, för att säkerställa att leveransdatumet inte har ändrats.Granska leveransstatus genom att i din Shopify-administratör gå till Ekonomi> Kredit och klicka sedan på Hantera kort.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på det fysiska kortet.
 4. Klicka på Beställ nytt kort.
 5. Välj Kort som inte tagits emot och klicka sedan på Nästa.
 6. Ange din leveransinformation.
 7. Klicka på Bekräfta och ersätt kort.

När du klickar på Bekräfta och ersätt kort annulleras ditt ej levererade kort och ett nytt kort beställs.

Aktivera ett fysiskt Shopify Credit-företagskort

När du får ditt fysiska kort måste det aktiveras innan du kan använda det. Du kan aktivera ditt kort här eller följa stegen nedan.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på det fysiska kortet.
 4. Klicka på Aktivera kort.
 5. Ange de sista fyra siffrorna på ditt fysiska Shopify Credit-företagskort och klicka sedan på Bekräfta.

När du klickar på Bekräfta aktiveras ditt kort och kan användas för både onlinetransaktioner och fysiska transaktioner.

Visa information om virtuellt kort

Du kan se information om ditt virtuella kort i din Shopify-administratör. Varje kortinnehavare kan endast se sin egen virtuella kortinformation. Den primära kortinnehavaren kan inte se det virtuella kortnumret för en sekundär kortinnehavare.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på det virtuella kortet.
 4. Klicka på Visa nummer.

Länka ditt Shopify Credit-företagskort till en virtuell plånbok

Om du inte länkade ditt kort till en plånbok såsom Apple Wallet eller Google Pay när du konfigurerade ditt Shopify Credit-konto, kan du göra det när som helst.

Steg:

 1. Se dina Shopify Credit-företagskorts nummer genom att göra något av följande:

 2. Följ anvisningarna från din plånboksapp för att lägga till ditt kort.

Ersätt ett Shopify Credit-företagskort

Du kan beställa ett nytt företagskort för Shopify Credit om det behövs. Varje kortinnehavare kan bara ha ett virtuellt kort och ett fysiskt kort. Om du beställer ett ersättningskort annulleras ditt nuvarande Shopify Credit-företagskort. Den primära kortinnehavaren kan begära ett ersättningskort till sig själv eller till en sekundär kortinnehavare.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på det kort som du vill annullera och ersätta.
 4. Klicka på Mer och sedan på Avbryt och ersätt.
 5. Välj en orsak till att du annullerar och ersätter ditt Shopify Credit-företagskort och klicka sedan på Nästa.
 6. Ange din leveransinformation.
 7. Klicka på Bekräfta och ersätt kort.

Spärra ditt Shopify Credit-företagskort

Om ditt kort tappas bort eller kommer i orätta händer kan du låsa kortet för att förhindra att det används. Den primära kortinnehavaren kan låsa ett kort som tillhör en sekundär kortinnehavare. Sekundära kortinnehavare kan endast låsa och låsa upp sina egna kort. En sekundär användare kan låsa upp sitt kort även om den primära kortinnehavaren låser kortet.

Om du vill ta bort åtkomsten till ett kort permanent kan du ta bort en sekundär kortinnehavare eller ändra den månatliga utgiftsgränsen till USD 0.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på kortet som du vill låsa.
 4. Klicka på Lås kort.
 5. Klicka på Spärra kort för att bekräfta.

När du har fastställt kortets status gör du något av följande:

 • Om ditt kort har hittats, eller om du har fastställt att det inte har utsatts för risk, kan du låsa upp ditt kort. Klicka på kortet på sidan Hantera kort och sedan på Lås upp kort.
 • Om du inte hittar ditt kort eller har fastställt att det har utsatts för risk, kan du annullera och ersätta ditt kort.

Bestrida en debitering

Om du är den primära kortinnehavaren kan du bestrida en avgift på ditt Shopify Credit-konto baserat på följande:

 • bedrägliga
 • ej mottagen
 • duplicera
 • varor som inte är som beskrivits
 • tjänst som inte är som beskriven
 • avbruten
 • andra skäl

Mer information om hur du kan bestrida en debitering på Shopify Credit-kontot.

Uppdatera information om din Shopify Credit-kortinnehavare

Om information såsom faktureringsadress eller telefonnummer har ändrats kan du uppdatera kortinnehavarens uppgifter från din Shopify-admin. Du kan inte ha olika uppgifter för kortinnehavare för dina virtuella och fysiska kort. Om du ändrar dina uppgifter för kortinnehavare gäller dina ändringar för båda korten. En kortinnehavare kan bara ändra sina egna kortinnehavaruppgifter.

Av säkerhetsskäl kan du behöva autentisera ditt konto innan du går vidare.

Steg:

 1. Gå till Ekonomi > Credit i din Shopify-admin.
 2. Klicka på Hantera kort.
 3. Klicka på antingen ditt virtuella eller fysiska kort.
 4. Klicka på Visa uppgifter om kortinnehavare.
 5. Klicka på Redigera.
 6. Ange din uppdaterade information.
 7. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis