Administrer dine Shopify Credit-firmakort

Når du begynder at bruge Shopify Credit, får du et virtuelt kort, der automatisk er aktiveret og klar til brug. Du kan bruge dette kort til at foretage onlinekøb for din virksomhed. Hvis du har brug for at foretage fysiske køb for din virksomhed, kan du bestille et fysisk Shopify Credit-firmakort.

Den primære kortindehaver kan føje sekundære kortindehavere til sin Shopify Credit-konto. Sekundære kortindehavere har adgang til kreditgrænsen og får deres egne kort, de kan foretage køb med. Hver kortindehaver kan kun have ét virtuelt kort og ét fysisk kort.

Anmod om et fysisk Shopify Credit-firmakort

Hvis du ikke bestilte et fysisk kort under opsætningen af din Shopify Credit-konto, kan du bestille et via Shopify-administrator.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på Bestil fysisk kort.
 4. Angiv dine leveringsoplysninger.
 5. Klik på Afgiv ordre.

Når du har bestilt dit fysiske kort, kan du gennemgå kortets leveringsstatus og forventede leveringsdato ved at gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren og derefter klikke på Administrer kort.

Genbestil et fysisk Shopify Credit-firmakort

Hvis du har bestilt et fysisk kort, og der er et problem med leveringen af kortet, kan du bestille et nyt kort.

Gennemgå kortets leveringsstatus for at sikre at dets leveringsdato ikke har ændret sig, inden du bestiller et nyt kort. Gennemgå leveringsstatussen ved at gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren og derefter klikke på Administrer kort.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på det fysiske kort.
 4. Klik på Bestil nyt kort.
 5. Vælg Kortet er ikke modtaget, og klik derefter på Næste.
 6. Angiv dine leveringsoplysninger.
 7. Klik på Bekræft og erstat kort.

Når du klikker på Bekræft og erstat kort, vil dit ikke-leverede kort blive annulleret, og der vil blive bestilt et nyt kort.

Aktivér et fysisk Shopify Credit-firmakort

Når du modtager dit fysiske kort, skal du aktivere det inden brug. Du kan aktivere kortet her eller ved at følge nedenstående trin.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på det fysiske kort.
 4. Klik på Aktivér kort.
 5. Angiv de sidste fire cifre på dit fysiske Shopify Credit-firmakort, og klik derefter på Bekræft.

Når du klikker på Bekræft, aktiveres dit kort, og du kan bruge det til transaktioner både online og fysisk.

Se oplysninger om virtuelt kort

Du kan se oplysningerne om dit virtuelle kort i Shopify-administratoren. Kortindehavere kan kun se sine egne virtuelle kortoplysninger. Den primære kortindehaver kan ikke se kortnumre, der tilhører sekundære kortindehavere.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på det virtuelle kort.
 4. Klik på Vis numre.

Knyt dit Shopify Credit-firmakort til en virtuel tegnebog

Hvis du ikke knyttede dit kort til en tegnebog, som f.eks. Apple Wallet eller Google Pay, under opsætningen af din Shopify Credit-konto, kan du gøre det når som helst.

Trin:

 1. Du kan se dine Shopify Credit-firmakortnumre ved at gøre et af følgende:

 2. Følg vejledningen fra tegnebogsappen for at tilføje dit kort.

Erstat et Shopify Credit-firmakort

Du kan bestille et nyt Shopify Credit-firmakort, hvis det bliver nødvendigt. Hver kortindehaver kan kun have ét virtuelt kort og ét fysisk kort. Hvis du bestiller et erstatningskort, annulleres dit aktuelle Shopify Credit-firmakort. Den primære kortindehaver kan anmode om erstatningskort til sig selv eller en sekundær kortindehaver.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på det kort, du vil annullere og erstatte.
 4. Klik på Mere, og klik derefter på Annuller og erstat.
 5. Vælg en årsag til, at dit Shopify Credit-firmakort skal annulleres og erstattes. Klik derefter på Næste.
 6. Angiv dine leveringsoplysninger.
 7. Klik på Bekræft og erstat kort.

Spær dit Shopify Credit-firmakort

Hvis du mister dit kort, eller det bliver kompromitteret, kan du spærre kortet, så det ikke kan bruges. Den primære kortindehaver kan spærre kort, der tilhører en sekundær kortindehaver. Sekundære kortindehavere kan kun spærre og annullere spærringer af deres egne kort. En sekundær bruger kan annullere spærringen af sit kort, selv hvis den primære kortindehaver spærrer kortet.

Hvis du vil fjerne adgangen til et kort permanent, kan du fjerne en sekundær kortindehaver eller ændre den månedlige forbrugsgrænse til 0 USD.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på det kort, du vil spærre.
 4. Klik på Spær kort.
 5. Klik på Spær kort for at bekræfte.

Når du er blevet klar over status for kortet, skal du gøre et af følgende:

 • Hvis dit kort er blevet fundet, eller du har fundet ud af, at det ikke er blevet kompromitteret, kan du ophæve spærringen af kortet. Klik på kortet på siden Administrer kort, og klik derefter på Ophæv spærring af kort.
 • Hvis du ikke kan finde dit kort, eller du har fundet ud af, at det er blevet kompromitteret, kan du annullere og erstatte kortet.

Bestrid en debitering

Hvis du er den primære kortindehaver, kan du bestride en debitering på din Shopify Credit-konto af følgende årsager:

 • svigagtig
 • ikke modtaget
 • dupliker
 • Produkterne var ikke som beskrevet
 • Tjenesten var ikke som beskrevet
 • annulleret
 • Andre årsager

Få mere at vide om, hvordan du opretter en tvist for en debitering på din Shopify Credit-konto.

Opdater dine Shopify Credit-kortindehaveroplysninger

Hvis nogle af dine oplysninger, såsom din faktureringsadresse eller dit telefonnummer, har ændret sig, kan du opdatere dine kortindehaveroplysninger i Shopify-administrator. Du kan ikke have forskellige kortindehaveroplysninger for dit virtuelle kort og dit fysiske kort. Hvis du ændrer dine kortindehaveroplysninger, vil ændringerne gælde for begge kort. Det er kun den enkelte kortindehaver, der kan ændre sine egne kortindehaveroplysninger.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du muligvis godkende din konto, inden du fortsætter.

Trin:

 1. Gå til Finans > Credit i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Administrer kort.
 3. Klik på dit virtuelle eller fysiske kort.
 4. Klik på Se oplysninger om kortindehaver.
 5. Klik på Rediger.
 6. Angiv dine opdaterede oplysninger.
 7. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis