Oprettelse af en tvist for en debitering på din Shopify Credit-konto

Som Shopify-shopejer er det vigtigt, at du har overblikket over dine finansielle transaktioner, herunder dem på din Shopify Credit-konto. Hvis du oplever en transaktion, som du mener, er forkert, har du muligheden for at oprette en tvist for den.

Forstå forskellen mellem en tvist og en refusion

En tvist opstår, når du identificerer en fejl eller et problem med en specifik debitering på din konto, hvor du erklærer, at enten var faktureringen forkert, eller forhandleren overholdt ikke de aftale servicevilkår. Dette kan være forkerte faktureringsbeløb, varer eller tjenester, der ikke blev leveret, eller utilfredshed med kvaliteten af varer eller tjenester. I tvistprocessen bestrider du formelt debiteringen via Shopify Credit (kortudsteder), som derefter undersøger sagen og mægler med forhandleren for at løse problemet.

Til forskel fra dette er en refusion en ligetil anmodning, der foretages direkte med forhandleren om returnering af penge for et køb. Refusioner skyldes typisk, at du ændrer planer, ikke er tilfreds med købet eller en beslutning om at returnere varerne baseret på returpolitikken. I modsætning til tvister involverer refusioner ikke kortudstederen i de indledende faser, og de håndteres direkte mellem dig og sælgeren.

Den vigtigste forskel er måden, løsningen foretages på. Tvister involverer et mellemled (kortudstederen) og er baseret på påstande om faktureringsfejl eller manglende opfyldelse af servicevilkårene. Refusioner er direkte transaktioner med sælgeren, der er baseret på politikker om kundetilfredshed eller returneringer, uden at der sættes spørgsmålstegn ved legitimiteten af selve den indledende transaktion.

Kvalificering til oprettelse af en tvist for en debitering på firmatkortet for din Shopify Credit-konto

Før du påbegynder en tvist, er det vigtigt, at du forstår kvalificeringskriterierne:

 • Transaktionsstatus: Der kan kun oprettes tvister for registrerede transaktioner.
 • Tidsramme: Tvister skal indsendes senest 60 dage efter den dato, hvor transaktionen blev registreret.
 • Kategorier for tvister: Kvalificerede tvister kan inddeles i specifikke kategorier.

Du kan kun oprette en tvist for et køb. Der kan ikke oprettes tvister for refusioner.

Kvalificerede tvistkategorier for Shopify Credit-korttransaktioner

Du kan oprette en tvist for en debitering på din Shopify Credit-konto af følgende årsager:

 • annulleret
 • dupliker
 • svigagtig
 • Produkterne var ikke som beskrevet
 • ikke modtaget
 • Tjenesten var ikke som beskrevet
 • Andre årsager

Kompromitterede Shopify Credit-firmatkort

Hvis du mener, at dit Shopify Credit-firmakort er blevet kompromitteret, mistet, stjålet eller brugt svigagtigt, skal du annullere kortet og bestille et nyt, så snart du opdager det.

Få mere at vide om, hvordan du erstatter eller låser dit Shopify Credit-firmatkort.

Mulige handlinger før tvist

Før du opretter en tvist for en debitering, skal du overveje at kontakte forhandleren og at gennemgå transaktionsoplysningerne:

 • Kontakt forhandleren: I mange tilfælde kan der hurtigt findes en løsning, hvis man kontakter forhandleren direkte. Overvej at forsøge at løse problemet med forhandleren, før du opretter en tvist. Hvis du har brug for et transaktions-id, skal du kontakte Shopify Support.
 • Gennemgå transaktionsoplysningerne: Du skal sikre dig, at transaktionen er blevet registreret, og bekræfte, at transaktionsdatoen er inden for den tidsramme, der kvalificerer den til en tvist (ikke ældre end 60 dage).

Bestrid en debitering

 1. Tilgå din konto: Fra din Shopify-administrator går du til Finans > Credit.
 2. Identificer transaktionen: I afsnittet Transaktioner skal du finde den transaktion, du vil oprette en tvist for, og klikke på den for at se de detaljerede oplysninger.
 3. Evaluér og indhent dokumentation: Indsaml relevant dokumentation, der støtter din sag. For eksempel kvitteringer, korrespondance med forhandleren, bevis på returnering og tjenesteaftaler.
 4. Kontakt Shopify Support: Tag kontakt til en Shopify-supportrådgiver, og angiv detaljer om transaktionen, tvistårsagen og yderligere bevis, der er påkrævet af Shopify.
 5. Indsend din tvist: Bekræft, at alle oplysninger er nøjagtige, og bed Shopify Support om at indsende din tvist.

Sådan annullerer du en tvist

Hvis du ønsker at annullere en tvist, har du 24 til 48 timer fra oprettelsen af tvisten, og indtil du kan anmode om at annullere tvisten. Når tvisten er blevet annulleret, kan du ikke på et senere tidspunkt forsøge at oprette en tvist for denne transaktion igen.

Tidslinje for afgørelsesprocessen og endelige afgørelser

Det kan tage op til 90 dage at afgøre en tvist, afhængigt af kompleksiteten og de detaljer, der dikteres af netværksregler (f.eks. Visa).

Når du har indsendt din tvist, gennemgås den af Shopify Credits bankpartnere. Du modtager opdateringer via mail angående status og resultat for tvistundersøgelsen. Hvis tvisten afgøres til din fordel, justeres din konto i overensstemmelse hermed.

Den afgørelse, der foretages ved afslutningen af tvistprocessen, er endelig.

Sådan forstår du de forskellige typer korttvister

Den følgende tabel kategoriserer forskellige typer korttvister, beskriver hver tvisttype, opridser den påkrævede dokumentation, der kan være påkrævet i behandlingen, og giver eksempler på situationer, hvor tvister er accepterede eller ikke accepterede.

Tvisttype Beskrivelse af tvisttype Påkrævet dokumentation Eksempler på accepterede tvister Eksempler på ikke accepterede tvister
Svigagtig Debiteringer, foretaget uden kortindehavers samtykke.
 • Forklaring (påkrævet): Beskrivelse af transaktionen, og hvorfor der oprettes en tvist.
 • Yderligere dokumentation: Relevante dokumenter, som f.eks. kortopgørelser og tracking af returlevering, i PDF- eller JPEG-format.
Transaktion, som ikke kan genkendes, på opgørelse. Tvist for en transaktion, du har glemt.
Ikke modtaget Varer eller tjenester, som er betalt, men ikke leveret som aftalt.
 • Produkttype (påkrævet)
 • Produktbeskrivelse (påkrævet)
 • Forventet den (påkrævet)
 • Forklaring: Angiv, om produktet blev leveret for sent.
 • Yderligere dokumentation: Screenshots af mails eller sms-beskeder.
Betalt for et produkt, der aldrig blev leveret. Tvist for en forsinkelse, hvor leveringen blev foretaget.
Dupliker Samme transaktion er debiteret mere end én gang.
 • Indsend nøjagtigt én af følgende:
  • Kvittering for kontantkøb: Kvittering for kontanttransaktionen.
  • Checkbillede: Billede af begge sider på checken.
  • Oprindelig transaktion: Token, der viser den første transaktion.
To identiske debiteringer, der fremgår på en opgørelse. Debiteringer for to lignende transaktioner, der er foretaget med vilje.
Produktet var ikke som beskrevet Varerne, der blev modtaget, var forskellige fra det, der blev beskrevet på købstidspunktet.
 • Modtaget (påkrævet)
 • Returneringsstatus (påkrævet): Resultatet af forsøget på returnering
 • Returneret (påkrævet)
 • Returbeskrivelse (påkrævet): Detaljer for returprocessen.
 • Forklaring (påkrævet)
 • Yderligere dokumentation: Screenshots af korrespondance.
Den modtagede vare er en anden farve, model eller størrelse end det, der blev bestilt. Tvist oprettet, fordi køberen fortryder eller ændrer mening, efter at varen er modtaget som beskrevet.
Tjenesten var ikke som beskrevet Den leverede tjeneste er forskellige fra det, der blev købt.
 • Modtaget (påkrævet)
 • Annulleret (påkrævet)
 • Annulleringsårsag (påkrævet)
 • Forklaring (påkrævet)
 • Yderligere dokumentation: Screenshots af korrespondance.
Tjenesten er væsentlig anderledes end den kvalitet eller det indhold, der blev annonceret. Klagerne over tjenesten er baseret på subjektive oplevelser, som shopejeren ikke lovede.
Annulleret Debiteringer for tjenester eller varer blev annulleret i henhold til shopejerens politikker.
 • Produkttype (påkrævet)
 • Produktbeskrivelse (påkrævet)
 • Forventet dato (påkrævet)
 • Overholdelse af annulleringspolitikken (påkrævet)
 • Annulleret (påkrævet)
 • Annulleringsårsag (påkrævet)
 • Returneret
 • Status for returnering
 • Forklaring
 • Yderligere dokumentation: Screenshots af korrespondance
Debiteret, efter at ordren var blevet annulleret i henhold til annulleringspolitikken. Tvist oprettet, efter at tjenesten eller produktet er blevet annulleret uden for annulleringsperioden i politikken.
Andre Tvist, der ikke hører under standardkategorier.
 • Produkttype (påkrævet)
 • Produktbeskrivelse (påkrævet)
 • Forklaring (påkrævet)
 • Yderligere dokumentation: Screenshots af korrespondance
Uventede debiteringer uden en tydelig beskrivelse eller kategori. Ikke relevant, da den anden tvistkategori dækker et bredt spektrum. Hver sag skal gennemgås specifikt.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis