Een betaling op je Shopify Credit-account betwisten

Als Shopify-merchant is het belangrijk om toezicht te houden op je financiële transacties, inclusief die op je Shopify Credit-account. Als je een transactie tegenkomt die volgens jou onjuist is, kun je deze betwisten.

Het verschil tussen een geschil en een terugbetaling

Een geschil ontstaat wanneer je een fout of probleem vaststelt met een specifieke betaling op je account, waarbij je verklaart dat de facturering onjuist was of dat de verkoper de overeengekomen servicevoorwaarden niet heeft nageleefd. Het kan gaan om gevallen van onjuiste factuurbedragen, ontevredenheid over de kwaliteit van goederen of services, of niet-bezorging van goederen of services. Het geschilproces houdt in dat je de betaling formeel betwist via Shopify Credit (kaartuitgever), die vervolgens het geschil onderzoekt en bemiddelt met de verkoper om het probleem op te lossen.

Een terugbetaling daarentegen is een rechtstreekse aanvraag aan de verkoper om geld terug te geven voor een aankoop, meestal omdat je plannen zijn veranderd, je ontevreden bent over de aankoop of je hebt besloten de goederen terug te sturen op basis van het retourbeleid. In tegenstelling tot geschillen is de kaartuitgever in eerste instantie niet betrokken bij een terugbetaling en handel je deze rechtstreeks met de verkoper af.

Het belangrijkste verschil zit hem in de aard van de oplossing. Geschillen hebben betrekking op een tussenpersoon (de kaartuitgever) en zijn gebaseerd op claims over factureringsfouten of het niet nakomen van de servicevoorwaarden. Terugbetalingen zijn rechtstreekse transacties met de verkoper op basis van het beleid voor klanttevredenheid of het retourbeleid, zonder de legitimiteit van de initiële transactie zelf in vraag te stellen.

In aanmerking komen voor het betwisten van een betaling op je zakelijke Shopify Credit-cardaccount

Voordat je een geschil start, is het belangrijk dat je de criteria om in aanmerking te komen begrijpt:

 • Transactiestatus: je kunt alleen geboekte transacties betwisten.
 • Tijdsbestek: dien geschillen in binnen 60 dagen na de datum waarop de transactie is geboekt.
 • Geschillencategorieën: in aanmerking komende geschillen vallen in specifieke categorieën.

Je kunt alleen aankopen betwisten. Terugbetalingen kun je niet betwisten.

Categorieën voor in aanmerking komende geschillen voor Shopify Credit-kaarttransacties

Je kunt een betaling op je Shopify Credit-account betwisten vanwege de volgende redenen:

 • geannuleerd
 • dupliceren
 • frauduleus
 • goederen niet zoals beschreven
 • niet ontvangen
 • service niet zoals beschreven
 • andere redenen

Gecompromitteerde zakelijke Shopify Credit-cards

Als je denkt dat je zakelijke Shopify Credit-kaart is gecompromitteerd, is verloren, is gestolen of frauduleus is gebruikt, annuleer je de kaart onmiddellijk zodra je dit ontdekt en bestel je een nieuwe.

Hier vind je informatie over hoe je je zakelijke Shopify Credit-card kunt vervangen of blokkeren.

Acties voorafgaand aan geschillen

Voordat je een betaling betwist, kun je contact opnemen met de verkoper en de transactiegegevens bekijken:

 • Neem contact op met de verkoper: In veel gevallen kan rechtstreeks contact opnemen met de verkoper leiden tot een snellere oplossing. Overweeg om te proberen het probleem met de verkoper op te lossen voordat je een geschil indient. Neem contact op met Shopify Support als je een transactie-ID nodig hebt.
 • Controleer de transactiegegevens: controleer of de transactie is geboekt en of de transactiedatum binnen het in aanmerking komende venster voor geschillen valt (niet ouder dan 60 dagen).

Een betaling betwisten

 1. Toegang tot je account: ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Credit.
 2. Identificeer de transactie: zoek in de sectie Transacties de transactie die je wil betwisten en klik erop om gedetailleerde informatie te bekijken.
 3. Evalueer en verzamel documentatie: verzamel relevante documentatie die je claim ondersteunt, bijvoorbeeld bonnen, correspondentie met de verkoper, bewijs van retour en serviceovereenkomsten.
 4. Neem contact op met Shopify Support: Neem contact op met een Shopify Support-adviseur en geef gegevens over de transactie, de reden voor het geschil en eventueel aanvullend bewijsmateriaal dat Support nodig heeft.
 5. Dien je geschil in: Bevestig dat alle informatie juist is en vraag Shopify Support om je geschil in te dienen.

Een geschil annuleren

Als je een geschil wil annuleren, heb je 24 tot 48 uur de tijd nadat het geschil is aangemaakt om een aanvraag in te dienen om het geschil te annuleren. Nadat het geschil is geannuleerd, kun je niet meer proberen deze transactie op een later tijdstip te betwisten.

Tijdlijn oplossing en definitieve beslissingen

Het kan tot 90 dagen duren om geschillen op te lossen, afhankelijk van de complexiteit en de bijzonderheden die worden bepaald door netwerkregels (bijvoorbeeld Visa).

Nadat je het geschil hebt ingediend, wordt het gecontroleerd door de bankpartners van Shopify Credit. Je ontvangt per e-mail updates over de status en uitkomst van het onderzoek. Als het geschil in jouw voordeel wordt opgelost, wordt je account dienovereenkomstig aangepast.

De beslissing aan het einde van de geschillenprocedure is definitief.

Verschillende typen kaartgeschillen

In de volgende tabel categoriseren we verschillende typen kaartgeschillen, beschrijven we elk type geschil, schetsen we de vereiste documentatie die nodig kan zijn voor verwerking en geven we voorbeelden van situaties waarin geschillen aanvaardbaar of onaanvaardbaar zijn.

Type geschil Beschrijving van het type geschil Vereiste documentatie Voorbeelden van aanvaardbare geschillen Voorbeelden van onaanvaardbare geschillen
Frauduleus bedrag Betalingen die zijn gedaan zonder toestemming van de kaarthouder.
 • Uitleg (vereist): beschrijving van de transactie en waarom je deze betwist.
 • Aanvullende documentatie: relevante documenten, zoals kaartafschriften en de tracking van retourzendingen, in PDF- of JPEG-indeling.
Een transactie die je niet herkent op het afschrift. Geschil over een transactie die je bent vergeten.
Niet ontvangen Goederen of services waarvoor je hebt betaald, maar die niet zijn bezorgd zoals overeengekomen.
 • Producttype (vereist).
 • Productbeschrijving (vereist).
 • Verwacht op (vereist).
 • Uitleg: geef aan of het product te laat aankwam.
 • Aanvullende documentatie: schermafbeeldingen van e-mails of sms'en.
Betaald voor een product dat nooit is bezorgd. Geschil voor vertraging wanneer de bezorging heeft plaatsgevonden.
Dupliceren Dezelfde transactie die meerdere keren is afgeschreven.
 • Dien precies een van de volgende documenten in:
  • bon voor contant geld: bon voor de transactie met contant geld;
  • afbeelding cheque: afbeelding van beide zijden van de cheque;
  • oorspronkelijke transactie: token met de eerste transactie.
Twee identieke betalingen op een afschrift. Betalingen voor twee soortgelijke transacties die bewust zijn gedaan.
Goederen niet zoals beschreven De ontvangen artikelen zijn anders dan beschreven op het moment van aankoop.
 • Ontvangen op (vereist).
 • Retourstatus (vereist): resultaat van de retourpoging.
 • Geretourneerd op (vereist).
 • Beschrijving retour (vereist): gegevens over het retourproces.
 • Uitleg (vereist).
 • Aanvullende documentatie: schermafbeeldingen van correspondentie.
Het ontvangen artikel heeft een andere kleur, model of maat dan het bestelde artikel. Geschil vanwege spijt van de koper of verandering van gedachten na ontvangst van het artikel zoals beschreven.
Service niet zoals beschreven De geleverde service is anders dan wat je hebt gekocht.
 • Ontvangen op (vereist).
 • Geannuleerd op (vereist).
 • Reden van annulering (vereist)
 • Uitleg (vereist).
 • Aanvullende documentatie: schermafbeeldingen van correspondentie.
De service wijkt aanzienlijk af van de geadverteerde kwaliteit of content. Serviceklachten gebaseerd op subjectieve ervaringen die niet zijn beloofd door de merchant.
Geannuleerd Betalingen voor services of goederen die zijn geannuleerd volgens het beleid voor merchants.
 • Producttype (vereist).
 • Productbeschrijving (vereist).
 • Verwacht op datum (verplicht)
 • Naleving annuleringsbeleid (vereist)
 • Geannuleerd op (vereist).
 • Reden van annulering (vereist).
 • Geretourneerd op.
 • Retourstatus
 • Uitleg
 • Aanvullende documentatie: schermafbeeldingen van correspondentie.
Betaald na annulering van de bestelling in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden. Geschil na annulering van de service of het product buiten het bestek van het annuleringsbeleid.
Anders Geschillen die niet in de standaardcategorieën passen.
 • Producttype (vereist).
 • Productbeschrijving (vereist).
 • Uitleg (vereist).
 • Aanvullende documentatie: schermafbeeldingen van correspondentie.
Onverwachte betalingen zonder transparante beschrijving of categorie. Niet van toepassing aangezien de categorie voor andere geschillen een breed spectrum bestrijkt en elk geval een specifieke controle vereist.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis