จัดการนามบัตร Shopify Credit ของคุณ

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Shopify Credit คุณจะได้รับบัตรเสมือนที่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้บัตรนี้ในการซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณได้ หากคุณต้องซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจจากหน้าร้าน คุณสามารถสั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริงได้

ผู้ถือบัตรหลักสามารถเพิ่มผู้ถือบัตรรองไปยังบัญชี Shopify Credit ของตนได้ บัตรรองมีสิทธิ์เข้าถึงบัตรเครดิตและมีบัตรของตนเองเพื่อให้ purchaeses ด้วย ผู้ถือบัตรแต่ละใบจะมีบัตรเสมือนได้เพียงใบเดียวและบัตรหนึ่งใบเท่านั้น

การขอบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริง

หากคุณไม่ได้สั่งซื้อบัตรฉบับจริงเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit คุณสามารถสั่งซื้อได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกสั่งซื้อบัตรฉบับจริง
 4. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 5. คลิก "สั่งซื้อ"

หลังจากที่คุณสั่งซื้อบัตรฉบับจริงแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของบัตรและวันที่จัดส่งโดยประมาณได้โดยไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify และไปยัง การเงิน > เครดิต จากนั้นคลิก “จัดการบัตร

การสั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริงซ้ำ

หากคุณได้สั่งซื้อบัตรฉบับจริงและเกิดปัญหาในการจัดส่งบัตร คุณสามารถสั่งซื้อบัตรใบใหม่ได้

ก่อนที่จะสั่งซื้อใหม่ โปรดตรวจสอบสถานะการจัดส่งของบัตรเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนวันที่จัดส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งโดยไปที่ส่วนผู้ดูแล Shopify และไปยัง การเงิน > เครดิต แล้วคลิก “จัดการบัตร

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกบัตรฉบับจริง
 4. คลิก "สั่งซื้อบัตรใหม่"
 5. เลือก “ไม่ได้รับบัตร” จากนั้นคลิกที่ “ถัดไป
 6. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 7. คลิก "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร"

เมื่อคุณคลิกที่ "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร" บัตรที่ส่งไม่ถึงคุณจะถูกยกเลิกและบัตรใบใหม่จะถูกสั่งซื้อ

การเปิดใช้งานบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริง

เมื่อคุณได้รับบัตรฉบับจริง คุณต้องเปิดใช้งานบัตรก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ คุณสามารถเปิดใช้งานบัตรของคุณได้ที่นี่ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกบัตรฉบับจริง
 4. คลิกเปิดใช้งานบัตร
 5. ป้อนตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรจริงสำหรับธุรกิจจาก Shopify Credit แล้วคลิก “ยืนยัน

เมื่อคุณคลิก “ยืนยัน” บัตรของคุณจะเปิดใช้งานซึ่งคุณสามารถใช้บัตรได้ทั้งธุรกรรมแบบออนไลน์และธุรกรรมหน้าร้าน

การดูข้อมูลบัตรเสมือน

คุณสามารถดูข้อมูลของบัตรเสมือนผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ผู้ถือบัตรแต่ละรายสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลบัตรเสมือนของตนเองเท่านั้น ผู้ถือบัตรหลักไม่สามารถดูหมายเลขบัตรเสมือนของผู้ถือบัตรรองได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกบัตรเสมือน
 4. คลิก "แสดงตัวเลข"

การเชื่อมโยงบัตรธุรกิจ Shopify Credit เข้ากับกระเป๋าเงินเสมือน

หากคุณไม่ได้เชื่อมโยงบัตรเข้ากับกระเป๋าเงิน เช่น Apple Wallet หรือ Google Pay ขณะที่คุณตั้งค่าบัญชี Shopify Credit คุณสามารถเชื่อมโยงบัตรได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. ดูหมายเลขบัตรธุรกิจ Shopify Credit ของคุณได้โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. ปฏิบัติตามคําแนะนําจากแอปกระเป๋าเงินเพื่อเพิ่มบัตร

การเปลี่ยนบัตรธุรกิจ Shopify Credit

คุณสามารถสั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ใหม่ได้หากจำเป็น ผู้ถือบัตรแต่ละใบจะมีบัตรเสมือนได้เพียงใบเดียวและบัตรหนึ่งใบเท่านั้น การสั่งซื้อบัตรทดแทนจะยกเลิกบัตรธุรกิจ Shopify Credit ปัจจุบันของคุณ ผู้ถือบัตรหลักสามารถขอเปลี่ยนบัตรด้วยตนเองหรือผู้ถือบัตรรองได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกบัตรที่คุณต้องการยกเลิกและเปลี่ยน
 4. คลิกที่ "เพิ่มเติม" จากนั้นคลิก "ยกเลิกและแทนที่"
 5. เลือกเหตุผลในการยกเลิกและการเปลี่ยนบัตรธุรกิจ Shopify Credit จากนั้นคลิก "ถัดไป"
 6. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 7. คลิก "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร"

การล็อกบัตรธุรกิจ Shopify Credit

หากบัตรของคุณสูญหายหรือถูกละเมิด คุณสามารถล็อกบัตรเพื่อป้องกันการใช้งานได้ ผู้ถือบัตรหลักสามารถล็อกบัตรที่เป็นของผู้ถือบัตรรองได้ ผู้ถือบัตรรองสามารถล็อกและปลดล็อกได้เฉพาะบัตรของตนเองเท่านั้น ผู้ใช้รองสามารถปลดล็อกบัตรของตนได้แม้ว่าผู้ถือบัตรหลักจะล็อกบัตร

หากต้องการลบสิทธิ์เข้าถึงบัตรอย่างถาวร คุณสามารถลบผู้ถือบัตรรองหรือเปลี่ยนขีดจํากัดค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกบัตรที่คุณต้องการล็อก
 4. คลิก ล็อกบัตร
 5. คลิก "ล็อกบัตร" เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณตรวจสอบสถานะบัตรแล้ว ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากคุณพบบัตรแล้วหรือพิจารณาแล้วว่าบัตรยังไม่ถูกละเมิด คุณสามารถปลดล็อกบัตรได้ คลิกที่บัตรในส่วน “บัตรของคุณ” จากนั้นคลิก “ปลดล็อกบัตร
 • หากคุณไม่พบบัตรหรือมั่นใจว่าบัตรถูกละเมิด คุณสามารถยกเลิกและเปลี่ยนบัตรได้

โต้แย้งข้อ

หากคุณเป็นผู้ถือบัตรหลัก คุณสามารถโต้แย้งการเรียกเก็บเงินจากบัญชี Shopify Credit ของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • การฉ้อโกง
 • ไม่ได้รับ
 • ทำซ้ำ
 • สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย
 • บริการไม่ตรงตามคำอธิบาย
 • ยกเลิกแล้ว
 • เหตุผลอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีโต้แย้งการเรียกเก็บเงินในบัญชี Shopify Credit ของคุณ

การอัปเดตข้อมูลผู้ถือบัตร Shopify Credit

หากข้อมูล เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดผู้ถือบัตรได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ข้อมูลผู้ถือบัตรสำหรับบัตรเสมือนและบัตรจริงไม่สามารถแตกต่างกันได้ หากคุณเปลี่ยนรายละเอียดผู้ถือบัตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับบัตรทั้งสองใบ ผู้ถือบัตรแต่ละรายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะรายละเอียดผู้ถือบัตรของตนเองเท่านั้น

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิกที่ “จัดการบัตร
 3. คลิกที่บัตรเสมือนหรือบัตรฉบับจริงของคุณ
 4. คลิกดูรายละเอียดผู้ถือบัตร
 5. คลิกแก้ไข
 6. ป้อนข้อมูลที่อัปเดตแล้ว
 7. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี