จัดการนามบัตร Shopify Credit ของคุณ

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Shopify Credit คุณจะได้รับบัตรเสมือนที่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้บัตรนี้ในการซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณได้ หากคุณต้องซื้อสินค้าสำหรับธุรกิจจากหน้าร้าน คุณสามารถสั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริงได้

การขอบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริง

หากคุณไม่ได้สั่งซื้อบัตรฉบับจริงเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit คุณสามารถสั่งซื้อได้จาก Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิก "สั่งซื้อบัตรฉบับจริง"
 3. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 4. คลิก "สั่งซื้อ"

หลังจากที่คุณสั่งซื้อบัตรฉบับจริงแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งของบัตรและวันที่จัดส่งโดยประมาณได้โดยไปที่ Shopify admin และไปยัง "การเงิน > เครดิต" จากนั้นคลิกที่บัตรฉบับจริงในส่วน "บัตรของคุณ"

สั่งซื้อนามบัตร Shopify Credit ฉบับจริงซ้ำ

หากคุณได้สั่งซื้อบัตรฉบับจริงและเกิดปัญหาในการจัดส่งบัตร คุณสามารถสั่งซื้อบัตรใบใหม่ได้

ก่อนที่จะสั่งซื้อใหม่ โปรดตรวจสอบสถานะการจัดส่งของบัตรเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนวันที่จัดส่งตรวจสอบสถานะการจัดส่งโดยไปที่ Shopify admin และไปยัง "การเงิน > เครดิต" แล้วคลิกที่บัตรฉบับจริงในส่วน "บัตรของคุณ"

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกที่บัตรฉบับจริง
 3. คลิก "สั่งซื้อบัตรใหม่"
 4. เลือก ไม่ได้รับบัตร จากนั้นคลิกที่ ถัดไป
 5. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 6. คลิก "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร"

เมื่อคุณคลิกที่ "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร" บัตรที่ส่งไม่ถึงคุณจะถูกยกเลิกและบัตรใบใหม่จะถูกสั่งซื้อ

เปิดใช้งานนามบัตร Shopify Credit ฉบับจริง

เมื่อคุณได้รับบัตรฉบับจริง คุณต้องเปิดใช้งานบัตรก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ คุณสามารถเปิดใช้งานบัตรของคุณได้ที่นี่ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกที่บัตรฉบับจริง
 3. คลิกเปิดใช้งานบัตร
 4. ป้อนตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริง จากนั้นคลิก "ถัดไป"
 5. ป้อนหมายเลขรหัสประจำตัวสี่หลัก (PIN) สำหรับบัตรของคุณ
 6. คลิกถัดไป
 7. ป้อน PIN ของคุณอีกครั้ง จากนั้นคลิกยืนยัน

เมื่อคุณคลิกที่ "ยืนยัน" บัตรของคุณจะถูกเปิดใช้งานและสามารถใช้งานได้สำหรับทั้งธุรกรรมออนไลน์และธุรกรรมหน้าร้าน

การดูข้อมูลบัตรเสมือน

คุณสามารถดูข้อมูลของบัตรเสมือนผ่าน Shopify admin ได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วนบัตรของคุณ ให้คลิกที่บัตรเสมือน
 3. คลิก "แสดงตัวเลข"

การเชื่อมโยงบัตรธุรกิจ Shopify Credit เข้ากับกระเป๋าเงินเสมือน

หากคุณไม่ได้เชื่อมโยงบัตรเข้ากับกระเป๋าเงิน เช่น Apple Wallet หรือ Google Pay ขณะที่คุณตั้งค่าบัญชี Shopify Credit คุณสามารถเชื่อมโยงบัตรได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. ดูหมายเลขบัตรธุรกิจ Shopify Credit ของคุณได้โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 2. ปฏิบัติตามคําแนะนําจากแอปกระเป๋าเงินเพื่อเพิ่มบัตร

การเปลี่ยนบัตรธุรกิจ Shopify Credit

คุณสามารถสั่งซื้อบัตรธุรกิจ Shopify Credit ใหม่ได้หากจำเป็น ร้านค้าแต่ละร้านสามารถมีบัตรเสมือนและบัตรจริงได้ชนิดละใบ การสั่งซื้อบัตรทดแทนจะยกเลิกบัตรธุรกิจ Shopify Credit ปัจจุบันของคุณ

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกบัตรที่คุณต้องการยกเลิกและเปลี่ยน
 3. คลิกที่ "เพิ่มเติม" จากนั้นคลิก "ยกเลิกและแทนที่"
 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกและการเปลี่ยนบัตรธุรกิจ Shopify Credit จากนั้นคลิก "ถัดไป"
 5. ป้อนข้อมูลการจัดส่งของคุณ
 6. คลิก "ยืนยันและเปลี่ยนบัตร"

การรีเซ็ต PIN ของบัตรธุรกิจ Shopify Credit

หากคุณลืม PIN หรือคิดว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์เข้าถึง PIN ของคุณ คุณสามารถรีเซ็ต PIN บัตรธุรกิจ Shopify Credit ฉบับจริงได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกที่บัตรฉบับจริง
 3. คลิกที่ "เพิ่มเติม" จากนั้นคลิก "รีเซ็ต PIN"
 4. ป้อน PIN 4 หลัก จากนั้นคลิกถัดไป
 5. ป้อน PIN ของคุณอีกครั้ง จากนั้นคลิกยืนยัน

การล็อกบัตรธุรกิจ Shopify Credit

หากบัตรของคุณสูญหายหรือถูกละเมิด คุณสามารถล็อกบัตรเพื่อป้องกันการใช้งานได้

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกบัตรที่คุณต้องการล็อก
 3. คลิก ล็อกบัตร
 4. คลิก "ล็อกบัตร" เพื่อยืนยัน

หลังจากที่คุณตรวจสอบสถานะบัตรแล้ว ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากมีการพบบัตรของคุณ หรือคุณมั่นใจว่าบัตรไม่ถูกละเมิด คุณสามารถปลดล็อกบัตรได้ คลิกที่บัตรในส่วน "บัตรของคุณ" จากนั้นคลิก "ปลดล็อกบัตร"
 • หากคุณไม่พบบัตรหรือมั่นใจว่าบัตรถูกละเมิด คุณสามารถยกเลิกและเปลี่ยนบัตรได้

โต้แย้งการเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถโต้แย้งการเรียกเก็บเงินบัตรธุรกิจ Shopify Credit ของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • การฉ้อโกง
 • ไม่ได้รับ
 • ทำซ้ำ
 • สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบาย
 • บริการไม่ตรงตามคำอธิบาย
 • ยกเลิกแล้ว
 • เหตุผลอื่นๆ

ส่งอีเมลถึง support-credit@shopify.com เพื่อโต้แย้งการเรียกเก็บเงินบัตรธุรกิจ Shopify Credit ของคุณ ในอีเมล ให้ระบุหลักฐานและข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การอัปเดตข้อมูลผู้ถือบัตร Shopify Credit

หากข้อมูล เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถอัปเดตรายละเอียดผู้ถือบัตรได้จากส่วน Shopify admin ข้อมูลผู้ถือบัตรสำหรับบัตรเสมือนและบัตรจริงไม่สามารถแตกต่างกันได้ หากคุณเปลี่ยนรายละเอียดผู้ถือบัตร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับบัตรทั้งสองใบ

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจต้องยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนดําเนินการต่อ

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในส่วน "บัตรของคุณ" ให้คลิกที่บัตรเสมือนหรือบัตรฉบับจริง
 3. คลิกดูรายละเอียดผู้ถือบัตร
 4. คลิกแก้ไข
 5. ป้อนข้อมูลที่อัปเดตแล้ว
 6. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี