Quản lý thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Khi bắt đầu sử dụng Shopify Credit, bạn sẽ được cấp thẻ phi vật lý tự động kích hoạt và sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể dùng thẻ này để mua hàng trực tuyến cho doanh nghiệp của mình. Nếu cần mua hàng trực tiếp cho doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý.

Chủ thẻ chính có thể thêm chủ thẻ phụ vào tài khoản Shopify Credit của mình. Chủ thẻ phụ có quyền truy cập vào hạn mức tín dụng và được cấp thẻ riêng để mua sắm. Mỗi chủ thẻ chỉ được có một thẻ phi vật lý và một thẻ vật lý.

Shopify Credit nằm trong mạng lưới Visa. Bạn có thể sử dụng thẻ thanh toán Shopify Credit tại bất kỳ thương nhân hoặc doanh nghiệp không bị cấm nào chấp nhận giao dịch Visa.

Yêu cầu thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý

Nếu không yêu cầu mở thẻ vật lý khi thiết lập tài khoản Shopify Credit thì bạn có thể yêu cầu mở thẻ vật lý trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ vật lý.
 4. Nhập thông tin vận chuyển.
 5. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ.

Sau khi yêu cầu mở thẻ vật lý, bạn có thể kiểm tra trạng thái giao và ngày giao thẻ dự kiến bằng cách truy cập trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Tín dụng, sau đó nhấp vào Quản lý thẻ.

Yêu cầu mở lại thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý

Nếu bạn đã yêu cầu mở thẻ thực và có vấn đề xảy ra trong quá trình giao thẻ thì bạn có thể yêu cầu mở thẻ mới.

Trước khi yêu cầu lại, hãy xem lại trạng thái giao thẻ để đảm bảo ngày giao thẻ không thay đổi. Xem lại trạng thái giao thẻ bằng cách truy cập trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Tín dụng, sau đó nhấp vào Quản lý thẻ.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ vật lý.
 4. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ mới.
 5. Chọn Thẻ không nhận được rồi nhấp vào Tiếp.
 6. Nhập thông tin vận chuyển.
 7. Nhấp vào Xác nhận và thay thẻ.

Khi bạn nhấp vào Xác nhận và thay thẻ, thẻ chưa được giao của bạn sẽ bị hủy và thẻ mới sẽ được mở.

Kích hoạt thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý

Khi nhận được thẻ vật lý, bạn phải kích hoạt thẻ rồi mới có thể sử dụng. Bạn có thể kích hoạt thẻ tại đây hoặc làm theo các bước bên dưới.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ vật lý.
 4. Nhấp vào Activate card (Kích hoạt thẻ).
 5. Nhập bốn chữ số cuối của thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý, sau đó nhấp vào Xác nhận.

Khi nhấp vào Xác nhận, bạn sẽ kích hoạt thẻ và có thể dùng thẻ cho cả giao dịch trực tuyến và trực tiếp.

Xem thông tin thẻ phi vật lý

Bạn có thể xem thông tin thẻ phi vật lý trên trang quản trị Shopify. Mỗi chủ thẻ chỉ có thể xem thông tin thẻ phi vật lý của mình. Chủ thẻ chính không thể xem số thẻ phi vật lý của chủ thẻ phụ.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ phi vật lý.
 4. Nhấp vào Hiển thị số.

Liên kết thẻ doanh nghiệp Shopify Credit với ví điện tử

Nếu chưa liên kết thẻ với ví như Apple Wallet hoặc Google Pay khi thiết lập tài khoản Shopify Credit thì bạn có thể liên kết bất cứ lúc nào.

Bước:

 1. Xem số thẻ doanh nghiệp Shopify Credit của bạn bằng một trong những cách sau:

 2. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng ví để thêm thẻ.

Thay thế thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Bạn có thể yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit mới nếu cần. Mỗi chủ thẻ chỉ được có một thẻ phi vật lý và một thẻ vật lý. Nếu yêu cầu mở thẻ thay thế, thẻ doanh nghiệp Shopify Credit hiện tại của bạn sẽ bị hủy. Chủ thẻ chính có thể yêu cầu mở thẻ thay thế cho chính mình hoặc chủ thẻ phụ.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ bạn muốn hủy và thay thế.
 4. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Hủy và thay thế.
 5. Chọn lý do hủy và thay thẻ doanh nghiệp Shopify Credit, sau đó nhấp vào Tiếp.
 6. Nhập thông tin vận chuyển.
 7. Nhấp vào Xác nhận và thay thẻ.

Khóa thẻ doanh nghiệp Shopify Credit

Nếu thẻ của bạn bị mất hoặc xâm phạm, bạn có thể khóa thẻ để ngăn người khác sử dụng thẻ. Chủ thẻ chính có thể khóa thẻ thuộc sở hữu của chủ thẻ phụ. Chủ thẻ phụ chỉ có thể khóa và mở khóa thẻ của riêng họ. Người dùng phụ có thể mở khóa thẻ của họ ngay cả khi chủ thẻ chính khóa thẻ đó.

Để xóa vĩnh viễn quyền truy cập vào thẻ, bạn có thể xóa chủ thẻ phụ hoặc thay đổi hạn mức chi tiêu hằng tháng thành 0 USD.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ bạn muốn khóa.
 4. Nhấp vào Khóa thẻ.
 5. Nhấp vào Khóa thẻ để xác nhận.

Sau khi xác định trạng thái của thẻ, thực hiện một trong những cách sau:

 • Nếu bạn đã tìm thấy thẻ hoặc chắc chắn rằng thẻ chưa bị xâm phạm thì bạn có thể mở khóa thẻ. Nhấp vào thẻ trên trang Quản lý thẻ, sau đó nhấp vào Mở khóa thẻ.
 • Nếu không tìm được thẻ hoặc xác định rằng thẻ đã bị xâm phạm, bạn có thể hủy và thay thẻ.

Khiếu nại về một khoản phí

Nếu là chủ thẻ chính thì bạn có thể khiếu nại về một khoản phí trong tài khoản Shopify Credit của mình vì những lý do sau:

 • gian lận
 • chưa nhận được
 • sao chép
 • hàng hóa không giống mô tả
 • dịch vụ không giống mô tả
 • đã bị hủy
 • lý do khác

Tìm hiểu thêm về cách khiếu nại một khoản phí trên tài khoản Shopify Credit.

Cập nhật thông tin chủ thẻ Shopify Credit

Nếu những thông tin như địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại có thay đổi thì bạn có thể cập nhật chi tiết chủ thẻ trên trang quản trị Shopify. Thông tin chủ thẻ không được khác nhau giữa thẻ vật lý và thẻ phi vật lý. Nếu bạn thay đổi chi tiết chủ thẻ thì thay đổi sẽ áp dụng cho cả hai loại thẻ. Mỗi chủ thẻ chỉ có thể thay đổi chi tiết chủ thẻ của mình.

Vì lý do bảo mật, có thể bạn sẽ cần xác thực tài khoản trước khi tiếp tục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Quản lý thẻ.
 3. Nhấp vào thẻ phi vật lý hoặc thẻ vật lý.
 4. Nhấp vào Xem thông tin chủ thẻ.
 5. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa).
 6. Nhập thông tin đã cập nhật.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xử lý giao dịch Shopify Credit bị từ chối

Giao dịch trên thẻ Shopify Credit có thể bị từ chối vì nhiều lý do. Sau đây là những lý do thường gặp khi giao dịch bị từ chối:

 • Vượt quá giới hạn chi tiêu: Kiểm tra giới hạn chi tiêu hiện tại trong mục Tín dụng của trang quản trị Shopify để đảm bảo giao dịch không vượt quá giới hạn chi tiêu hiện tại của bạn.
 • Doanh nghiệp hoặc hoạt động bị hạn chế: Việc cố gắng mua hàng từ doanh nghiệp hoặc đối với các hoạt động bị hạn chế theo điều khoản của Shopify Credit sẽ khiến giao dịch bị từ chối.

Nguồn tài liệu giúp bạn quản lý tài khoản Shopify Credit

Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tài khoản Shopify Credit và tìm hiểu cụ thể về giao dịch thẻ, hãy tham khảo các nguồn tài liệu sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí