Bắt đầu

Nếu được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thẻ phi vật lý có thể sử dụng ngay sau khi thiết lập tài khoản Shopify Credit. Điều kiện hợp lệ để sử dụng Shopify Credit tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh chứ không phải điểm tín dụng của bạn.

Để biết bạn có đủ điều kiện đăng ký Shopify Credit hay không, kiểm tra trang quản trị Shopify.

Nếu đủ điều kiện thì bạn có thể đăng ký Shopify Credit.

Yêu cầu của Shopify Credit

Để có thể sử dụng Shopify Credit, bạn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

 • Bạn phải có tài khoản Shopify Payments để sử dụng Shopify Credit.
 • Shopify Credit sử dụng cùng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Shopify Balance bạn đã kết nối với Shopify Payments. Nếu bạn cần thay đổi tài khoản bạn dùng với Shopify Credit, hãy thay đổi tài khoản ngân hàng bạn sử dụng với Shopify Payments.
 • Tài khoản Shopify Payments phải có một chủ sở hữu duy nhất.
 • Bạn chỉ có một chủ cửa hàng cho doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu không thể đăng ký sử dụng Shopify Credit.
 • Chủ cửa hàng phải có địa chỉ cá nhân thực tế tại Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico (các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ).
 • Yêu cầu xác thực hai bước (2SA) để truy cập tất cả tính năng của Shopify Credit.
 • Yêu cầu phải có số an sinh xã hội (SSN) Hoa Kỳ hợp lệ để thiết lập tài khoản Shopify Credit. SSN chỉ được dùng để xác minh danh tính. Điểm tín dụng của bạn không bị ảnh hưởng.
 • Cửa hàng của bạn phải ở Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ.

Đây chưa phải danh sách yêu cầu đầy đủ và tiêu chí bổ sung có thể áp dụng để xác định tính đủ điều kiện.

Đăng ký Shopify Credit và thiết lập tài khoản của bạn

Nếu đủ điều kiện đăng ký Shopify Credit thì bạn cần gửi đơn đăng ký để được phê duyệt thì mới có thể mở tài khoản và nhận quyền truy cập vào hạn mức tín dụng.

Đăng ký Shopify Credit

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Áp dụng ngay.
 3. Xem lại thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin chính xác, sau đó nhấp vào Xác minh.
 4. Nhập mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Xác nhận.
 5. Xem kỹ lại các thỏa thuận.
 6. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký.

Sau khi gửi đơn đăng ký, nếu được phê duyệt thì tài khoản Shopify Credit và thẻ doanh nghiệp phi vật lý của bạn sẽ được tạo. Để truy cập tài khoản và bắt đầu sử dụng thẻ, hãy hoàn tất thiết lập tài khoản.

Hoàn tất thiết lập tài khoản

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Kiểm tra xem bạn đã kích hoạt 2SA cho tài khoản hay chưa. Bạn phải có 2SA thì mới có thể truy cập vào tất cả tính năng của Shopify Credit, nên nếu bạn chưa sử dụng 2SA, hãy nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
 3. Xem lại và nắm được cách ghi nợ thanh toán và xem lại thông tin tài khoản ngân hàng đã kết nối. Đây cũng là tài khoản ngân hàng được kết nối với tài khoản Shopify Payments của bạn.
 4. Không bắt buộc: Thêm số danh thiếp ảo vào ví điện tử. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhấp vào Xem số thẻ để hiển thị số thẻ, ngày hết hạn và CVV của thẻ.
  2. Thêm thông tin thẻ cho ví điện tử.
 5. Không bắt buộc: Yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhập thông tin vận chuyển.
  2. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ vật lý.
 6. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí