จัดการบัญชี Shopify Credit ของคุณ

ในหน้า Shopify Credit ของ Shopify admin คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมบัญชีผู้ใช้ ดูใบแจ้งยอด และชำระเงินได้

การตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป

Shopify Credit จะถอนยอดค้างชำระตามใบแจ้งยอดจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติตามวันครบกําหนดการชำระเงินในแต่ละเดือน คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในวันครบกําหนดการชำระเงิน

ใบแจ้งยอดของคุณจะออกในวันที่ 1 ของเดือนปฏิทิน และจะมีการถอนเงินโดยอัตโนมัติเพื่อชำระเงินในวันทำการที่ 2 ของเดือน หากวันที่ 2 ของเดือนตรงกับวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุด เงินดังกล่าวจะถูกถอนในวันทำการของธนาคารในสหรัฐฯ วันถัดไป ตัวอย่างเช่น หากวันที่ 2 ของเดือนเป็นวันอาทิตย์ เงินจะถูกถอนในวันจันทร์ที่ 3

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนการชำระเงินครั้งถัดไปและวันครบกําหนดได้ใน Shopify admin

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในกล่อง "สรุปบัญชีผู้ใช้" ให้ดูที่ส่วน "การชำระเงินที่กำหนดไว้ครั้งถัดไป"

การชำระเงินด้วยตนเอง

ในช่วงการแจ้งยอด คุณสามารถทำการชำระเงินสำหรับยอดคงเหลือเมื่อใดก็ได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. ในกล่อง "สรุปบัญชีผู้ใช้" ให้คลิกที่ "ทำการชำระเงิน"
 3. เลือกจํานวนเงินการชำระเงินโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการจ่ายยอดคงเหลือเต็มจํานวน ให้เลือกจํานวนเงินที่มีตัวบ่งชี้ "ยอดคงเหลือปัจจุบัน"
  • หากต้องการจ่ายเงินต่างจากยอดคงเหลือเต็มจำนวน ให้เลือก "อื่นๆ" จากนั้นป้อนจํานวนเงินที่ต้องการจ่าย
 4. ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารถูกต้อง

 5. ตรวจสอบรายละเอียดของการชำระเงินในส่วน "ข้อมูลสรุป" จากนั้นคลิก "ส่ง"

การชำระเงินอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการเพื่อดำเนินการและแสดงในบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit

การดูใบแจ้งยอดรายเดือนของ Shopify Credit

คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การเงิน > เครดิต
 2. คลิก "ใบแจ้งยอดรายเดือน"
 3. เลือกใบแจ้งยอดที่ต้องการดู ใบแจ้งยอดจะเปิดในแท็บใหม่

เปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงินของคุณ

การชำระเงินสำหรับบัตรธุรกิจ Shopify Credit จะมาจากบัญชีที่เชื่อมต่อกับบัญชี Shopify Payments ของคุณหากต้องการเปลี่ยนบัญชีที่คุณใช้กับ Shopify Credit ให้เปลี่ยนบัญชีธนาคารที่คุณใช้กับ Shopify Payments

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี