Zarządzaj swoim kontem Shopify Credit

Na stronie Credit w panelu administracyjnym Shopify możesz wyświetlić aktywność na koncie, przeglądać swoje zestawienia i dokonywać płatności.

Sprawdzenie szczegółów kolejnej płatności automatycznej

Saldo zaległości na wyciągu jest automatycznie pobierane z podłączonego konta bankowego co miesiąc w terminie płatności. Nie musisz podejmować żadnych działań w dniu płatności.

Wyciąg jest wystawiany pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, po którym następuje 25-dniowy okres karencji przed terminem płatności. Oznacza to, że zaległe saldo na wyciągu musi zostać spłacone 25 dni po zakończeniu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

Środki są automatycznie pobierane w każdym terminie płatności. Jeśli 25. dzień miesiąca przypada w weekend lub święto, płatność jest pobierana w następnym dniu roboczym w USA. Na przykład, jeśli 25. dzień miesiąca to niedziela, płatność jest pobierana w poniedziałek, 26. dnia miesiąca.

Kwotę następnej płatności i termin płatności możesz sprawdzić w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W polu Podsumowanie konta zapoznaj się z sekcją Następna zaplanowana płatność.

Dokonaj ręcznej płatności

Jeśli jesteś głównym posiadaczem karty, możesz w każdej chwili dokonać ręcznej płatności na poczet salda zadłużenia. Płatności dokonane w ciągu 25-dniowego okresu karencji zostaną zaliczone na poczet ostatniego salda na wyciągu. Wszelkie zaległe kwoty na koniec okresu karencji zostaną automatycznie pobrane z połączonego konta bankowego.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. W polu Podsumowanie konta kliknij opcję Dokonaj płatności.
 3. Wybierz kwotę płatności, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Aby zapłacić kwotę należną z ostatniego wyciągu, wybierz kwotę ze wskaźnikiem Saldo wyciągu.
  • Aby spłacić saldo w całości, wybierz kwotę oznaczoną jako Saldo bieżące.
  • Aby zapłacić inną kwotę niż całkowite saldo, wybierz opcję Inne, a następnie wprowadź kwotę do zapłaty.
 4. Sprawdź podłączone konto bankowe, aby upewnić się, że jest prawidłowe.

 5. Przejrzyj szczegóły płatności w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij opcję Prześlij.

Rozliczenie i wyświetlenie płatności na koncie Shopify Credit zajmuje zazwyczaj 3 dni robocze. Jeśli jednak płatność zostanie zainicjowana pod koniec dnia, może ona zostać przetworzona dopiero następnego dnia, co spowoduje opóźnienie w jej zaksięgowaniu na Twoim koncie Shopify Credit.

Wyświetlanie miesięcznych zestawień Shopify Credit

Jeśli jesteś głównym posiadaczem karty lub masz konto pracownika z uprawnieniem Wyświetl wszystkie aktywności na koncie Shopify Credit oraz Zarządzaj ustawieniami płatności , możesz wyświetlić swoje zestawienia miesięczne dla konta. Dodatkowi posiadacze karty nie mogą przeglądać miesięcznych zestawień.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zestawienia miesięczne.
 3. Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienia otwierają się w nowej karcie.

Zmień konto dla wypłat

Płatności na Twoją firmową kartę Shopify Credit są pobierane z konta, które jest podłączone do Twojego konta Shopify Payments. Aby zmienić konto, z którego korzystasz z Shopify Credit, zmień konto bankowe wykorzystywane z Shopify Payments.

Niepowodzenie w dokonaniu pełnej płatności

Gdy nie uda Ci się dokonać pełnej płatności, uruchamia się szereg czynności, które wpływają na status konta i procesy płatności:

 1. Zaległości i blokada karty: Niedokonanie pełnej płatności powoduje powstanie zaległości i blokadę karty obciążeniowej Shopify. Oznacza to, że nie będą przetwarzane dalsze automatyczne płatności na poczet pełnego salda, co będzie miało wpływ na status Twojego konta. Nie możesz również dokonywać zakupów za pomocą zablokowanej karty.
 2. Proces ręcznej płatności i naprawy: Pomimo stanu zaległości, nadal możesz dokonywać ręcznych płatności w celu zainicjowania procesu naprawczego. Dokonując płatności ręcznych, możesz spłacić zadłużenie i spowodować odblokowanie konta.
 3. Pobieranie zaległych należności: Shopify inicjuje pobieranie zaległych należności, odejmując odpowiednie kwoty od sumy Twojej dziennej sprzedaży. Proces ten obejmuje spłaty dzienne, w przypadku których część przychodów ze sprzedaży jest wykorzystywana na spłatę zadłużenia.
 4. Płatności automatyczne oparte na sprzedaży dziennej: Płatności automatyczne są obliczane na podstawie dziennego wolumenu sprzedaży. Odliczany procent różni się w zależności od tego, czy korzystasz z finansowania Shopify Capital czy nie:

  • Jeśli nie korzystasz z Shopify Capital, odejmuje się 20% dziennej kwoty sprzedaży.
  • Jeśli masz aktywne finansowanie Shopify Capital, odejmuje się 13% dziennej kwoty sprzedaży.
 5. Odblokowanie konta i wznowienie płatności: Po spłacie całości zadłużenia konto Shopify Credit jest odblokowywane i przywracany jest normalny harmonogram płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo