Zarządzanie posiadaczami kart

Główny posiadacz karty do konta Shopify Credit może dodawać dodatkowych posiadaczy kart z kont pracowników powiązanych z ich sklepem Shopify.

Dodatkowy posiadacz karty ma domyślnie dostęp do wirtualnej karty i w razie potrzeby może zamówić kartę fizyczną.

Dodaj dodatkowego posiadacza karty

Gdy zaprosisz pracownika, który ma zostać dodatkowym posiadaczem karty, musi on zaakceptować zaproszenie i wykonać konfigurację dodatkowego posiadacza karty w ciągu 14 dni. Jeśli pracownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu 14 dni, możesz ponownie wysłać zaproszenie.

Gdy zaprosisz pracownika, który ma zostać dodatkowym posiadaczem karty, możesz wybrać miesięczny limit wydatków dla tego dodatkowego posiadacza karty. Możesz w każdej chwili zmienić miesięczny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty w swoim panelu administracyjnym Shopify. Miesięczny limit wydatków jest resetowany w pierwszym dniu kalendarzowym każdego miesiąca.

Jeśli w danej chwili całkowity dostępny kredyt na koncie Shopify Credit jest mniejszy niż dostępny limit miesięcznych wydatków dodatkowego posiadacza karty, dodatkowy posiadacz karty nie może wydać kwoty większej od pozostałego dostępnego kredytu.

Na przykład, jeśli pozostały dostępny kredyt wynosi 500 USD, a miesięczny dostępny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty wynosi 1000 USD, może on wydać tylko 500 USD.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. W sekcji Posiadacze kart kliknij opcję Dodaj.
 4. Wybierz pracownika, którego chcesz dodać jako dodatkowego posiadacza karty.
 5. Opcjonalnie: Jeśli chcesz, aby miesięczny limit wydatków dla dodatkowego posiadacza karty był mniejszy niż maksymalna kwota kredytu, wprowadź wartość miesięcznego limitu wydatków. W przeciwnym razie nie wypełniaj tego pola.
 6. Kliknij opcję Dodaj dodatkowego posiadacza karty.

Zaproszony pracownik musi zaakceptować zaproszenie i zakończyć konfigurację, zanim zacznie korzystać z karty.

Zaakceptuj zaproszenie, aby zostać dodatkowym posiadaczem karty

Gdy główny posiadacz karty wyśle Ci zaproszenie, aby zostać dodatkowym posiadaczem karty, musisz ukończyć konfigurację dodatkowego posiadacza karty. Dopiero wtedy możesz zacząć posługiwać się firmową kartą kredytową z obowiązkiem spłaty w całości.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz aktywowane uwierzytelnianie dwuetapowe (2SA) dla swojego konta. Uwierzytelnianie 2SA jest wymagane do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji Shopify Credit, więc jeśli nie korzystasz jeszcze z 2SA, najpierw skonfiguruj uwierzytelnianie 2SA dla swojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Dołącz teraz.
 3. Sprawdź swoje dane osobowe, aby się upewnić, że są poprawne, a następnie kliknij opcję Prześlij.
 4. Jeśli nie skonfigurowano uwierzytelniania dwuetapowego dla Twojego konta, kliknij opcję Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe.
 5. Opcjonalnie: Dodaj numer wirtualnej karty firmowej do mobilnego portfela. Jeśli chcesz pominąć ten krok, kliknij opcję Pomiń to zadanie.

  1. Kliknij opcję Wyświetl numery kart, aby wyświetlić numer karty, datę ważności i CVV.
  2. Dodaj informacje o karcie do mobilnego portfela, a następnie kliknij opcję Następne zadanie.
 6. Opcjonalnie: Zamów fizyczną kartę firmową Shopify Credit. Jeśli chcesz pominąć ten krok, kliknij opcję Pomiń to zadanie.

  1. Wprowadź informacje o wysyłce, a następnie kliknij opcję Następny krok.
  2. Kliknij opcję Zamów kartę fizyczną.
 7. Kliknij opcję Zakończ konfigurację.

Zmień miesięczny limit wydatków dla dodatkowych posiadaczy karty

Główny posiadacz karty może w każdej chwili zmienić miesięczny limit wydatków dla dodatkowego posiadacza karty. Jeśli zmienisz miesięczny limit wydatków na kwotę mniejszą od bieżącego limitu wydatków dodatkowego posiadacza karty, wówczas nie będzie on mógł dokonać żadnych dodatkowych zakupów w takim miesiącu.

Jeśli w danej chwili pozostały dostępny kredyt na koncie Shopify Credit jest mniejszy niż dostępny miesięczny limit wydatków dla dodatkowych posiadaczy kart, wówczas dodatkowy posiadacz karty nie może wydać kwoty wyższej od pozostałej dostępnej kwoty kredytu.

Na przykład, jeśli pozostały dostępny kredyt wynosi 500 USD, a miesięczny dostępny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty wynosi 1000 USD, może on wydać tylko 500 USD.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. W sekcji Posiadacze kart kliknij posiadacza karty, dla którego chcesz edytować miesięczny limit wydatków.
 4. W sekcji Miesięczny limit wydatków kliknij opcję Edytuj.
 5. Wprowadź wartość nowego miesięcznego limitu wydatków, a następnie kliknij Zapisz.

Ponowne wysłanie zaproszenia do dodatkowego posiadacza karty

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. W sekcji Posiadacze kart kliknij pracownika, do którego chcesz ponownie wysłać zaproszenie.
 4. Kliknij opcję Wyślij ponownie zaproszenie.

Usuń dodatkowego posiadacza karty

Jeśli dezaktywujesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart, takie karty są automatycznie blokowane i nie można ich użyć. Jeśli reaktywujesz konto tego pracownika, jego karty zostaną automatycznie odblokowane i ponownie będzie można z nich korzystać.

Jeśli usuniesz ze sklepu konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart, takie karty zostaną anulowane i nie będzie można ich użyć.

Możesz także usunąć dodatkowego posiadacza karty bez dezaktywacji lub usuwania jego konta pracownika.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse > Kredyt.
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami.
 3. W sekcji Posiadacze kart kliknij posiadacza karty, którego chcesz usunąć.
 4. Kliknij &hellip, a następnie kliknij opcję Usuń posiadacza karty.
 5. Kliknij Usuń posiadacza karty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo