การเพิ่มและตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร

หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคาร ขั้นแรกคุณต้องป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ จากนั้นจึงยืนยันบัญชี

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหรือแทนที่ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ลงใน Shopify และคลิก เริ่มการตรวจสอบยืนยัน แสดงว่าคุณอนุญาตให้ Shopify และตัวแทนฝากและถอนเงินจำนวนเล็กน้อยจากบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้เครือข่ายสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและชำระใบเรียกเก็บเงิน

Shopify จะฝากเงินจำนวนเล็กน้อยสองจำนวน (น้อยกว่า $1.00 USD) เข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ หลังจากที่เงินฝากเหล่านี้ปรากฏในบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถดำเนินการยืนยันบัญชีธนาคารของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การเรียกเก็บเงิน

 2. ในส่วนรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

 3. เพิ่มหรือแทนที่บัญชีธนาคาร:

  • หากต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ให้คลิกเพิ่มวิธีการชำระเงิน
  • หากต้องการแทนที่บัญชีธนาคารให้คลิกปุ่ม … ที่อยู่ถัดจากบัญชีธนาคาร จากนั้นคลิก “แทนที่
 4. หากจำเป็น ในส่วนของประเภทวิธีการชำระเงินให้เลือกบัญชีธนาคาร

 5. ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยัน

 6. ป้อนชื่อเจ้าของร้านค้า แล้วกำหนดประเภทบัญชีเป็นส่วนบุคคลหรือธุรกิจ

 7. คลิกที่เริ่มการตรวจสอบยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับเงินฝากแล้ว คุณจะต้องยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนวิธีการชำระเงินให้คลิกยืนยันการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
 2. ป้อนจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณสองรายการ
 3. หากคุณต้องการทำให้บัญชีที่ตรวจสอบยืนยันแล้วเป็นวิธีการชำระเงินหลักของคุณ ให้เลือกทำให้บัญชีธนาคารนี้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของฉัน
 4. คลิกตรวจสอบยืนยันเสร็จสมบูรณ์

การยืนยันสำเร็จ

เมื่อตรวจสอบยืนยันสำเร็จแล้ว บัญชีธนาคารของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนการชำระเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify

การตรวจสอบยืนยันที่ไม่สำเร็จ

หากการตรวจสอบล้มเหลว ข้อความจะปรากฏเหนือบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวซึ่งระบุว่าการตรวจสอบไม่สำเร็จ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหรือลบบัญชีธนาคารที่ล้มเหลวได้ คุณควรติดต่อธนาคารของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนที่จะพยายามยืนยันอีกครั้ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี