Tiền ảo

Tiền mã hóa là một hình thức đơn vị tiền tệ số hoặc ảo có thể chuyển trực tiếp từ người này đến người khác qua Internet. Tiền mã hóa mang đến những lợi ích sau cho thương nhân:

 • Giao dịch nhanh chóng
 • Phí xử lý thấp
 • Không có yêu cầu bồi hoàn
 • Giao dịch địa phương và quốc tế
 • Chuyển đổi thanh toán thành mọi đơn vị tiền tệ pháp định như USD hoặc CAD.

Tiền điện tử có nhiều biến động hơn các đơn vị tiền tệ truyền thống. Hãy hỏi kế toán viên về cách tốt nhất để xử lý thanh toán bằng tiền điện tử.

Để chấp nhận tiền điện tử, bật một hoặc nhiều phương thức thanh toán bổ sung sau đây từ trang Thanh toán trong mục Cài đặt của trang quản trị Shopify:

 • Solana Pay chấp nhận USDC và cung cấp chương trình khách hàng thân thiết tích hợp sẵn cho khách hàng. Solana Pay quyết toán giao dịch trong chưa đến một giây bất kể số tiền nhỏ đến đâu. Để được hỗ trợ, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • Crypto.com chấp nhận hơn 20 loại tiền điện tử trong đó có Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Để được hỗ trợ thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • BitPay chấp nhận 14 loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum và Dogecoin được quyết toán bằng đồng USD. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • DePay chấp nhận token có tính thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung, ví dụ như Solana, Ethereum, Polygon và Base. DePay là cổng thanh toán ngang hàng sử dụng hợp đồng thông minh để chuyển đổi nhanh. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • OpenNode chấp nhận Bitcoin và Bitcoin Lightning được quyết toán bằng Bitcoin hoặc tiền pháp định. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • Strike chấp nhận Bitcoin Lightning thanh toán bằng USD. Để được hỗ trợ thêm, tham khảo hướng dẫn thiết lập của Strike.

 • Lunu chấp nhận Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, BNB, XRP và TRX quyết toán bằng đồng USD, EUR, GBP hoặc hơn 70 đơn vị tiền tệ pháp định khác. Lunu có trụ sở tại châu Âu. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • Bit2Me Commerce chấp nhận nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Tether, v.v. Bit2Me có trụ sở tại Tây Ban Nha và cho phép chuyển đổi sang tiền pháp định ngay lập tức. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

 • IBEX Pay chấp nhận Bitcoin Lightning có văn phòng tại Hoa Kỳ, Mexico, El Salvador, Guatemala và quyết toán vào ngày tiếp theo bằng tiền pháp định. Để được trợ giúp thêm, tham khảo các hướng dẫn thiết lập này.

Sau khi bật phương thức thanh toán hỗ trợ tiền điện tử, bạn có thể chấp nhận mọi loại tiền điện tử được dịch vụ của phương thức thanh toán đó hỗ trợ.

Bạn có thể vẫn bị tính phí giao dịch bên thứ ba đối với các khoản thanh toán được xử lý qua những cổng này. Tham khảo gói Shopify của cửa hàng để biết số tiền phí phải trả.

Bật cổng bổ sung không ảnh hưởng đến cổng hiện tại. Nếu bạn gặp vấn đề với việc đăng ký hoặc khoản thanh toán bằng cổng tiền điện tử, bạn có thể liên hệ với kênh hỗ trợ dành cho cổng tiền điện tử đó.

Do thời gian xử lý lâu hơn, giao dịch bằng tiền điện tử có thể gây ra tình trạng bán quá số hàng trong đợt giảm giá chớp nhoáng. Sử dụng phương thức thanh toán trực tiếp như Shopify Payments để có hiệu suất giảm giá chớp nhoáng tốt nhất.

Không có khoản hoàn tiền tự động nào dành cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử qua Shopify. Bạn cần hoàn tiền khoản thanh toán theo cách thủ công qua cổng thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí