เยอรมนี

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ KassenSichV ฉบับใหม่ กฎข้อบังคับนี้จะมีผลกับผู้ค้าปลีกทั้งหมดในประเทศเยอรมนีที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าด้วยตนเองและมีเครื่องบันทึกเงินสดแบบดิจิทัลที่รับชำระเงินเงินสด ภายใต้กฎข้อบังคับนี้ ผู้ขายจะต้องเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเงินสดอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค (TSE) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบบัญชี

คุณสามารถใช้ แอป TSE (KassenSichV) ได้จาก Shopify App Store เพื่อช่วยให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของ TSE

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี