Administrer POS-personale etter lokalisasjon

Du kan tilordne bestemte utsalgssteder til hvert personalmedlem, slik at de bare har tilgang til disse lokalisasjonene med en personal-PIN-kode. Standardlokalisasjonene som er tilordnet et personalmedlem avhenger av om du legger dem til gjennom Shopify POS-appen eller Shopify POS-kanalen i Shopify-administrator. Hvis du legger til personalmedlemmet gjennom Shopify POS-appen, blir de bare tilordnet lokalisasjonen for den POS-enheten. Hvis du legger dem til gjennom Shopify POS-kanalen i Shopify-administrator, blir de tilordnet alle utsalgssteder.

Du kan redigere og tilordne utsalgssteder ved hjelp av personalprofilvisningen.

Krav

 • POS-lokalisasjonene må bruke Shopify POS Pro.
 • Du må bruke Shopify POS versjon 9.0 eller nyere.

Justere utsalgssteder som er tilordnet et personalmedlem

Standardlokalisasjonene som er tilordnet et personalmedlem avhenger av om du legger dem til gjennom Shopify POS-appen eller Shopify POS-kanalen i Shopify-administrator. Hvis du legger til personalmedlemmet gjennom Shopify POS-appen, blir de bare tilordnet lokalisasjonen for den POS-enheten. Hvis du legger dem til gjennom Shopify POS-kanalen i Shopify-administrator, blir de tilordnet alle utsalgssteder.

Hvis du vil tilordne alle lokalisasjoner til et personalmedlem, kan du velge Alle lokalisasjoner i Lokalisasjoner-seksjonen i personalprofilen. Du kan også oppheve valget av alle lokalisasjoner som er tilordnet et personalmedlem for å fjerne tilgangen til lokalisasjoner.

Trinn:

 1. Klikk på Point of Sale> Personale fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på navnet til personalmedlemmet du vil redigere.
 3. Klikk på Rediger i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Velg lokalisasjonene du ønsker at personalmedlemmet skal ha POS-tilgang til i vinduet Velg lokalisasjoner.
 5. Klikk på Ferdig.

Massehandlinger

Du kan bruke massehandlinger fra personalsiden i Point of Sale-salgskanalen for å tilordne lokalisasjoner til POS-personalet.

Tilordne lokalisasjoner

Trinn:

 1. Klikk på Point of Sale> Personale fra Shopify-administrator.
 2. Velg personalmedlemmene du vil tilordne til lokalisasjoner.
 3. Klikk på Tilordne lokalisasjoner.
 4. Bruk listen over lokalisasjoner i vinduet Tilordne lokalisasjoner for å velge hvilke lokalisasjoner du vil tilordne til personalmedlemmet du har valgt. Bare Shopify POS Pro-lokalisasjoner er tilgjengelig og vil vises.
 5. Klikk på Ferdig.

Filtrering

Du kan bruke personalsiden i Point of Sale-salgskanalen for å filtrere personallisten etter lokalisasjon:

Filtrer personallisten

Du kan bruke plasseringer til å filtrere POS-personallisten:

 1. Klikk på Point of Sale> Personale fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på knappen for søk og filtrering.
 3. Klikk på Legg til filter for å velge Plassering.
 4. Velg plasseringen du ønsker å filtrere personallisten etter.

Lagre et filtrert søk

Hvis du ofte søker med de samme filterne, kan du lagre et egendefinert filter for POS-personale:

 1. Klikk på Point of Sale> Personale fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på knappen for søk og filtrering.
 3. Klikk på Legg til filter for å velge en Plassering.
 4. Velg plasseringen du ønsker å filtrere personallisten etter.
 5. Klikk på Lagre som.
 6. Legg inn et navn på filteret i vinduet Lagre visningen som.
 7. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis