Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub posiadasz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz wykonać następujące czynności z poziomu kanału Punkt sprzedaży swojego panelu administracyjnego Shopify:

 • Zmiana adresu e-mail i danych kontaktowych pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Zmiana roli POS każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Zmiana PIN-u dla każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Odbieranie dostępu do Punktu sprzedaży pracownikom z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.

Tylko właściciel sklepu może zarządzać własnymi danymi kontaktowymi, rolą POS i kodem PIN.

Jeśli pracownik ma dostęp do panelu administracyjnego Shopify, tylko on może edytować swoje dane kontaktowe.

Zmień informacje o pracowniku (aplikacja Shopify POS)

Przeszukuj i filtruj listę pracowników

Usuń pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz usunąć pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

Wykonaj tę samą czynność dla wielu pracowników

Możesz zastosować następujące czynności do wielu pracowników jednocześnie w kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify:

 • Przypisz role POS.
 • Przyznanie uprawnienia do Punktu sprzedaży pracownikom z kontami z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

W poniższym przykładzie ta sama rola POS jest przypisywana do kilku pracowników jednocześnie.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 1. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 2. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 3. Kliknij Pracownicy.

 4. Zaznacz pole obok nazwiska każdego pracownika, którego rolę POS chcesz przypisać.

 5. Kliknij opcję Przypisz rolę POS, a następnie kliknij rolę, którą chcesz przypisać do wszystkich wybranych pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo