Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub posiadasz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz wykonać następujące czynności z poziomu kanału Punkt sprzedaży swojego panelu administracyjnego Shopify:

 • Zmiana adresu e-mail i danych kontaktowych pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Zmiana roli POS każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Zmiana PIN-u dla każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Odbieranie dostępu do Punktu sprzedaży pracownikom z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.

Tylko właściciel sklepu może zarządzać własnymi danymi kontaktowymi, rolą POS i kodem PIN.

Jeśli pracownik ma dostęp do panelu administracyjnego Shopify, tylko on może edytować swoje dane kontaktowe.

Zmień informacje o pracowniku (aplikacja Shopify POS)

Informacje o pracowniku możesz zmienić w dowolnym z niżej wymienionych miejsc:

 • aplikacja POS
 • kanał Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify
 • ustawienia Użytkownicy i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify

Zmień informacje o pracowniku z poziomu aplikacji POS

 1. W Shopify POS naciśnij , a następnie opcję Pracownicy.
 2. Naciśnij nazwisko pracownika.
 3. W przypadku pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS w sekcji DANE KONTAKTOWE naciśnij opcję Edytuj, a następnie wprowadź nowe dane kontaktowe pracownika.
 4. Aby ponownie przypisać rolę POS, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji DOSTĘP DO APLIKACJI POS naciśnij opcję Edytuj, a następnie wybierz inną rolę.
  2. Naciśnij Zapisz.
 5. Aby zmienić kod PIN, wykonaj następujące czynności:

  1. W sekcji ZABEZPIECZENIA naciśnij Edytuj.
  2. Naciśnij opcję Generuj nowy PIN lub wprowadź nowy kod PIN.
  3. Naciśnij Zapisz.

Zmień informacje o pracowniku z poziomu kanału Punkt sprzedaży

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij nazwisko pracownika.

 6. Wprowadź nowe dane kontaktowe pracownika.

 7. Aby ponownie przypisać rolę POS, w sekcji ROLA POS wybierz inną rolę.

 8. Aby zmienić kod PIN, w sekcji PIN kliknij opcję Generuj losowy PIN lub wprowadź kod PIN. Zadbaj o to, by pracownik znał nowy PIN.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień informacje o pracowniku w ustawieniach Użytkownicy i uprawnienia

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie Użytkownicy i uprawnienia.
 2. Kliknij nazwisko pracownika.
 3. Wprowadź nowe dane kontaktowe pracownika.
 4. Aby ponownie przypisać rolę POS, w sekcji ROLA POS wybierz inną rolę.
 5. Aby zmienić kod PIN, w sekcji PIN kliknij opcję Generuj losowy PIN lub wprowadź kod PIN. Zadbaj o to, by pracownik znał nowy PIN.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przeszukuj i filtruj listę pracowników

Możesz przeszukiwać i filtrować listę pracowników z poziomu aplikacji POS lub w kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Szukaj i filtruj w aplikacji POS

Możesz wyszukać określonego pracownika, wpisując jego nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu w polu Szukaj pracowników. Ponadto możesz filtrować listę pracowników, naciskając jedną lub kilka ról POS.

Szukaj i filtruj w kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify

Możesz wyszukać określonego pracownika, wpisując jego nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu w polu wyszukiwania. Ponadto możesz filtrować listę pracowników według poziomu dostępu (np. panel administracyjny), roli POS lub przypisanej lokalizacji. Możesz zaznaczyć jedną lub więcej reguł filtrowania i połączyć reguły filtrowania: rolę POS i lokalizację.

Możesz na przykład przefiltrować listę pracowników, aby wyświetlić tylko tych pracowników, którzy mają rolę POS Współpracownik i określoną lokalizację POS.

Usuń pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz usunąć pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

Usuń pracownika z poziomu aplikacji POS

 1. W Shopify POS naciśnij , a następnie opcję Pracownicy.
 2. Naciśnij nazwisko pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 3. Naciśnij opcję Usuń pracownika.

Usuń pracownika z poziomu kanału Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Kliknij nazwisko pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

 6. Kliknij opcję Usuń pracownika.

Wykonaj tę samą czynność dla wielu pracowników

Możesz zastosować następujące czynności do wielu pracowników jednocześnie w kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify:

 • Przypisz role POS.
 • Przypisz lokalizacje.
 • Przyznanie uprawnienia do Punktu sprzedaży pracownikom z kontami z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

W poniższym przykładzie ta sama rola POS jest przypisywana do kilku pracowników jednocześnie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Pracownicy.

 5. Zaznacz pole obok nazwiska każdego pracownika, którego rolę POS chcesz przypisać.

 6. Kliknij opcję Przypisz rolę POS, a następnie kliknij rolę, którą chcesz przypisać do wszystkich wybranych pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo