Zarządzanie pracownikami Punktu sprzedaży

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub posiadasz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz wykonać następujące czynności z poziomu kanału Punkt sprzedaży swojego panelu administracyjnego Shopify:

 • Zmiana adresu e-mail i danych kontaktowych pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Zmiana roli POS każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Zmiana PIN-u dla każdego pracownika z dostępem do Punktu sprzedaży.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.
 • Odbieranie dostępu do Punktu sprzedaży pracownikom z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.

Tylko właściciel sklepu może zarządzać własnymi danymi kontaktowymi, rolą POS i kodem PIN.

Jeśli pracownik ma dostęp do panelu administracyjnego Shopify, tylko on może edytować swoje dane kontaktowe.

Zmień informacje o pracowniku (aplikacja Shopify POS)

Przeszukuj i filtruj listę pracowników

Usuń pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS

Jeśli jesteś właścicielem sklepu lub masz uprawnienie Zarządzaj pracownikami Punktu sprzedaży, możesz usunąć pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

Wykonaj tę samą czynność dla wielu pracowników

Możesz zastosować następujące czynności do wielu pracowników jednocześnie w kanale Punkt sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify:

 • Przypisz role POS.
 • Przyznanie uprawnienia do Punktu sprzedaży pracownikom z kontami z dostępem do panelu administracyjnego Shopify.
 • Usuwanie pracownika z dostępem tylko do aplikacji POS.

W poniższym przykładzie ta sama rola POS jest przypisywana do kilku pracowników jednocześnie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji KANAŁY SPRZEDAŻY kliknij Punkt sprzedaży > Pracownicy.

 2. Zaznacz pole obok nazwiska każdego pracownika, którego rolę POS chcesz przypisać.

 3. Kliknij opcję Przypisz rolę POS, a następnie kliknij rolę, którą chcesz przypisać do wszystkich wybranych pracowników.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo