Markedsføring med Shop-appen

Bruk Shops markedsføringsfunksjoner for å engasjere Shop-kundene. Du kan varsle kundene om spesialkampanjer og andre tilbud ved å publisere en Shop-oppdatering, eller konfigurere et etterkjøpstilbud for å gi returnerende kunder en rabatt.

Send en butikkoppdatering

Nå ut til nye kunder og engasjer følgere på Shop på nytt med en tilpasset oppdatering som promoterer nye produkter, samlinger eller tilbud.

Publiser en oppdatering

Send oppdateringer til kunder i Shop-appen fra administrator. Bare personale med personaltillatelsene Markedsføring kan publisere Shop-oppdateringer.

Husk følgende vurderinger før du publiserer en oppdatering:

 • Som en oppdatering på e-post eller SMS, kan ikke Shop-oppdateringer redigeres eller slettet etter at de er publisert.
 • For å promotere en samling må samlingen være tilgjengelig på Shop og inneholde minst ett godkjent produkt.
 • Sørg for at bildefilene dine oppfyller følgende krav:
  • Bildefiler må være på 15 MB eller mindre.
  • Bildene må være i PNG- eller JPG-format.
  • De foreslåtte målene for bilder er 335 x 250 piksler.

Du kan velge enten Samling eller Shop-butikk som publikumsmål. Dette valget avgjør hvor kunden omdirigeres når de samhandler med oppdateringen i feeden sin.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Markedsføringsverktøy og klikk deretter på Publiser oppdatering.

 5. Velg et av følgende alternativer under Publikumsvalg:

  • For å promotere en samling velger du Samling, og søker eller blar deretter gjennom til samlingen du vil sende.
  • For å promotere en generell butikkoppdatering velger du Shop-butikk, og klikker deretter på Velg bilde for å laste opp et bilde som brukes i oppdateringen.
 6. Skriv inn meldingen din i feltet Melding. Det er en maksimumsgrense på 75 tegn.

 7. Klikk på Publiser oppdatering.

 8. Meldingen kan ikke slettes eller redigeres når oppdateringen er publisert. Klikk på tilbakepilen for å gå tilbake til forrige trinn, eller på Publiser oppdatering for å bekrefte og sende oppdateringen.

Oppdater analyse

Siden med Shop-oppdateringsindeksen viser en oversikt over nøkkelinformasjon om innlegg, inkludert hvorvidt oppdateringen er publisert eller ikke, og antall visninger oppdateringen har fått i Shop-appen. Oppdaterte data fra Shop kan være forsinket med inntil 9 timer.

Automasjonskampanjer for etterkjøpsmarkedsføring

Hvis du har Selg med Shop aktivert i Shop-kanalen kan du opprette et etterkjøpstilbud som gir returnerende kunder en rabatt i appen som kan brukes i butikken din.

Rabattilbudet vises i Shop-appen inntil noen av følgende betingelser er oppfylt:

 • Alle betingelsene for rabattkoden er oppfylt, for eksempel en grense på én bruk per kunde.
 • Rabattkoden har utløpt eller er slettet.
 • Automasjonen er deaktivert eller slettet.

Tilgjengelige rabatter du kan tilby kundene inkluderer:

 • gratis frakt
 • fast beløp
 • prosentandel

Når du oppretter betingelser for rabatten, kan du ikke begrense rabattkoden til å bare gjelde for bestemte kunder, kundegrupper, samlinger eller produkter.

Opprett en automasjon for etterkjøpstilbud

For å opprette en automatisk med et etterkjøpstilbud må du aktivere automasjonen med en rabattkode. For nøyaktig sporingsinformasjon må du opprette en rabattkode som bare brukes til én automasjon av et etterkjøpstilbud. Du kan når som helst endre rabattkoden så lenge automasjonen er aktiv.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk Shop fra siden Apper og salgskanaler.
 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Markedsføringsverktøy og klikk deretter på Opprett automasjon.

 5. Fullfør en av følgende:

  • Hvis du ikke har satt opp en rabattkode, klikker du Opprett en rabattkode.
  • Hvis du vil bruke en eksisterende rabattkode, klikker du på Bla gjennom i Rabatt-seksjonen og velger rabattkoden du vil bruke.
 6. Valgfritt: For å unngå beskjæring av bilder, bør du bruke et bannerbilde som er 933 ganger 480 piksler, og som ikke inneholder koden i teksten.

 7. Klikk på Publiser. Hvis du vil lagre et utkast, klikker du på Fullfør senere.

Når en automasjon er opprettet, kan du bruke Shop-kanalen til å vise ytelsesberegninger. Disse beregningene vises på 30 dagers løpende basis, og inkluderer informasjon om:

 • hvem som mottok tilbudet
 • antall bestillinger gjort med rabattkoden
 • antall salg knyttet til tilbudet

Disse beregningene finnes ikke på Markedsføring-siden i Shopify-administrator.

Rediger, deaktiver eller slett en eksisterende rabattkode for etterkjøp

Når du har opprettet en automasjon for etterkjøpstilbud, kan du redigere, deaktivere eller slette automasjonen.

Hvis du deaktiverer eller sletter en automasjon for etterkjøpstilbud mens det finnes en aktiv rabattkode som ikke er brukt av en kunde, kan kunden fortsatt bruke rabattkoden med mindre du går inn i Shopify-administrator og sletter rabattkoden.

Hvis en kunde har en aktiv rabattkode fra et etterkjøpstilbud som de ikke har brukt blir ikke tilbudet oppdatert hvis du redigerer det, og de vil ikke motta nye etterkjøpstilbud.

Når du sletter en automatisering, nullstilles ytelsesberegningene for automasjoner for etterkjøpstilbudet.

Pausede etterkjøpstilbudautomasjoner

En etterkjøpstilbudsautomasjon settes automatisk på pause hvis noe av følgende oppstår:

 • Rabattkoden er slettet.
 • Rabattkoden har utløpt.
 • Det er valgt en rabattype som ikke støttes.
 • Du oppfyller ikke forhandlerkravene.

Hvis kampanjen med etterkjøpstilbudet settes på pause, mottar du en e-post som ber deg om å opprette en ny rabattkode for å legge til automasjonen i Shop-kanalen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis