การเปิดใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments

การใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments เป็นวิธีสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่รวดเร็ว ง่ายดาย และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า โดยใช้ข้อมูลการชำระเงินและการจัดส่งที่เคยบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ Amazon ของตน

การใช้ Amazon Pay ด้วย Shopify Payments ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อที่ดำเนินการด้วย Amazon Pay ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินอย่างปลอดภัยจาก Amazon Pay

สิทธิ์การใช้งาน

หากต้องการใช้ Amazon Pay ด้วย Shopify Payments คุณจะต้องดำเนินกิจการอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเปิดใช้งาน Shopify Payments ด้วย โปรดดูข้อตกลงและนโยบายลูกค้าของ Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

เปิดใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments

หากคุณต้องการเริ่มใช้ Amazon Pay คุณสามารถเปิดใช้งานผ่าน Shopify Payments ได้ หากต้องการใช้ Amazon Pay ด้วย Shopify Payments ร้านค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • ต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • ขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • เปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว
 • มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายลูกค้าของ Amazon

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. เลือก Amazon Pay ในส่วน กระเป๋าเงิน
 4. คลิกบันทึก

หลังจากคุณยินยอมที่จะให้ร้านค้า Shopify ของคุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ขายที่ใช้การชำระเงินของ Amazon แล้ว Amazon Pay จะปรากฏขึ้นเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินที่พร้อมให้บริการในส่วน Shopify Payments

คุณไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ขาย Amazon Pay ใน Amazon Seller Central เพื่อจัดการธุรกรรมและการรายงานใหม่ แต่ธุรกรรมและการรายงานใหม่ทั้งหมดสำหรับ Amazon Pay ด้วย Shopify Payments จะได้รับการจัดการในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและอยู่ภายใต้การกำหนดราคา Shopify Payments ของคุณแทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Pay ใน Shopify Payments

การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกของ Amazon Pay

ระบบไม่รองรับการผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกของ Amazon Pay อีกต่อไป และไม่สามารถติดตั้งได้หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถติดตั้งการผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกของ Amazon Pay ได้

หากคุณใช้การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกของ Amazon Pay ธุรกรรมที่ประมวลผลผ่าน Amazon Pay คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากผู้ให้บริการภายนอกขึ้นอยู่กับแผน Shopify ของร้านค้าและภูมิภาคของคุณ ไม่สามารถใช้งาน Buy with Prime ร่วมกับการผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกของ Amazon Pay ได้

เมื่อใช้การผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอก คุณจะได้รับการชำระเงินจาก Amazon แทนการชำระเงินผ่าน Shopify Payments

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ให้บริการภายนอกและวิธีการรับชำระเงิน หากต้องการความช่วยเหลือจาก Amazon โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือ Amazon Pay

ปิดใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ในส่วน กระเป๋าเงิน ให้ยกเลิกการเลือก Amazon Pay
 4. ในกล่องโต้ตอบ ปิดใช้งาน Amazon Pay ให้คลิก "ปิดใช้งาน"
 5. คลิกที่ “บันทึก

รับการชำระเงิน

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments การชำระเงินของคุณสำหรับธุรกรรม Amazon Pay จะได้รับการชำระเงินผ่าน Shopify Paymentsคุณจะไม่ได้รับรายละเอียดการชำระเงินหรือธุรกรรมจาก Amazon อีกต่อไป

หลังจากที่จัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยใช้ Amazon Pay แล้ว คุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของคุณในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ครั้งถัดไป คุณสามารถดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับรายการใดรายการหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละธุรกรรมที่รวมอยู่ในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับยอดชำระเงินผ่านการชำระเงินของ Shopify

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการของ Amazon Pay ที่คุณเรียกเก็บเงินจากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน

การกำหนดราคา

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Amazon Pay ด้วย Shopify Payments แล้ว ข้อตกลงการกำหนดราคา Amazon Pay ปัจจุบันของคุณจะไม่มีผลอีกต่อไป แต่ธุรกรรม Amazon Pay ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการกำหนดราคา Shopify Payments ของคุณแทน ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรม Amazon Pay

ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Amazon Pay แล้ว ลูกค้าที่มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้ Amazon Pay ในการชำระเงินได้ ขั้นตอนการชำระเงินจะฝังอยู่ในหน้าการชำระเงินตามค่าเริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ลูกค้าที่เลือกใช้ Amazon Pay สามารถเข้าถึงที่อยู่ที่จัดส่งและข้อมูลการชำระเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ Amazon ของตน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อด้วยการชำระเงินแบบเร่งด่วน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและการจัดส่งจะแบ่งปันกับ Shopify ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินแบบเร่งด่วน

การจัดการคำร้อง

คำร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อบน Amazon Pay ที่ขัดต่อการรับประกัน A-to-z จะได้รับการจัดการโดย Amazon หากคุณได้รับอีเมลข้อพิพาทจาก Amazon คุณมีเวลาเจ็ดวันในการตอบกลับอีเมลโดยตรงหรือกรอกแบบฟอร์มการแสดงตนใน Amazon Sell Central พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็น คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ขาย Amazon ของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี