สถานะสินค้าคงคลังสำหรับเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

สถานะสินค้าคงคลังจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าสินค้าจริงในคลังของคุณอยู่ที่ใดและจะสามารถขายสินค้านั้นได้หรือไม่ จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify อาจแตกต่างจากจํานวนที่แสดงในแอปเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN)

เข้าถึงสถานะสินค้าคงคลัง SFN

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Fulfillment Network

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง

 5. จํานวนสินค้าคงคลังในแต่ละสถานะสินค้าคงคลังจะแสดงในคอลัมน์ของตาราง

 6. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่สินค้าเพื่อดูสถานะสินค้าคงคลังแบบละเอียด

การคาดการณ์สินค้าคงคลัง

คุณสามารถดูได้ว่ามีการคาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของคุณจะอยู่ได้นานเพียงใด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณติดตามสินค้าได้เมื่อคุณต้องการเติมสินค้าคงคลังของคุณ

พบสินค้าคงคลังตามการคาดการณ์โดยพิจารณาจากช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมาของยอดขายและฤดูกาล สร้างการคำนวณขึ้นโดยการนำสินค้าคงคลังที่มีอยู่มาหารด้วยยอดขายเฉลี่ยที่คาดไว้รายสัปดาห์ สินค้าคงคลังในการถ่ายโอนภายในจะนับรวมกับสินค้าคงคลังที่มีอยู่เนื่องจากจะขายได้เร็วๆ นี้ รายละเอียดจะปรากฏในส่วนการคาดการณ์ ในแท็บสินค้าคลงคลัง

ขั้นตอน:

 1. คลิกแท็บ “สินค้าคงคลัง
 2. คลิก "สินค้า" เพื่อดูสถานะสินค้าคงคลังโดยละเอียด
 3. ในส่วนจำนวนสัปดาห์ของการจัดหา ให้ตรวจสอบจำนวนสัปดาห์ของสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย คุณสามารถจัดเรียงตามจำนวนสัปดาห์ของการจัดหา
 4. คลิก "ดูกราฟการคาดการณ์" เพื่อดูประวัติยอดขายของคุณโดยละเอียด

กราฟการคาดการณ์ ประกอบด้วย:

 • การคำนวณการคาดการณ์ - สมการที่แสดงจำนวนสินค้าคงคลังของคุณและวิธีการคำนวณเพื่อหาจำนวนสัปดาห์ของการจัดหา
 • สินค้าที่ขายได้เฉลี่ยรายสัปดาห์ - ค่าเฉลี่ยของสินค้าที่ขายได้ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 • ยอดขายที่คาดการณ์ไว้โดยเฉลี่ยรายสัปดาห์ - ค่าโดยประมาณซึ่งอิงตามสินค้าที่ขายโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์และฤดูกาล ซึ่งพิจารณา 12 สัปดาห์ถัดไปจากนี้
 • ประมาณการการจัดหาปัจจุบัน - ประมาณการของระยะเวลาที่สินค้าคงคลังของคุณจะขายหมดตามยอดขายที่คุณคาดการณ์ไว้

คุณสามารถปรับการคาดการณ์ของคุณได้โดยคลิก "ปรับการคาดการณ์" และทำตามขั้นตอนใน คำสั่งซื้อที่คาดการณ์ไว้

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังระหว่างแอป SFN กับส่วนผู้ดูแล Shopify

เนื่องจากแอป SFN และส่วนผู้ดูแล Shopify มีวิธีคํานวณจํานวนสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน จึงอาจมีแสดงจํานวนสินค้าคงคลังที่คลาดเคลื่อน สาเหตุทั่วไปที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของสินค้าคงคลังจะมีดังต่อไปนี้:

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังเนื่องจากความล่าช้าในการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณได้กำหนดค่าความล่าช้าในการจัดการสินค้าไว้ จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจสูงกว่าจํานวนที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าคงคลังถูกเปลี่ยนเป็นสถานะ “ดำเนินการแล้ว” ในส่วนผู้ดูแล Shopify เมื่อมีการสร้างการสั่งซื้อ แต่สินค้าคงคลังในแอป SFN จะยังคงอยู่ในสถานะ “มีอยู่” จนกว่าความล่าช้าในการจัดการสินค้าจะสิ้นสุดลง เมื่อการล่าช้าในการจัดการสินค้าสิ้นสุดลง สินค้าคงคลังจะ “ไม่พร้อมใช้งาน“ ในแอป SFN และสถานะจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการจัดการสินค้า

ความแตกต่างของสินค้าคงคลังเนื่องจากการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง

หากสินค้าคงคลังอยู่ในสถานะการถ่ายโอนภายในในขั้นตอนการปรับสมดุลสินค้าคงคลัง จํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจต่ำกว่าจํานวนที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify เนื่องจากสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลสินค้าคงคลังนั้นยังไม่สามารถนำมาขายได้ และจํานวนสินค้าคงคลังที่แสดงในแอป SFN อาจมีจำนวนต่ำกว่าที่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify

คำจำกัดความของสถานะสินค้าคงคลัง SFN

เครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify จะใช้สถานะต่อไปนี้เพื่อจัดกลุ่มสินค้าคงคลังของคุณ:

ความหมายของแต่ละสถานะสินค้าคงคลัง SFN
สถานะสินค้าคงคลัง ความหมาย
พร้อมจำหน่าย สินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย ไม่พร้อมใช้งาน

สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่าย

ในหน้าสินค้า คุณสามารถเข้าถึงสถานะแบบละเอียดมากขึ้นสำหรับสินค้าคงคลังไม่พร้อมจำหน่ายได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี