Shopify Gönderim Ağı için envanter durumları

Envanter durumları, envanterinizin fiziksel olarak nerede olduğunu ve satılabilir olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Shopify yöneticisinde gösterilen envanter miktarı, Shopify Gönderim Ağı (SFN) uygulamasında görüntülenen miktardan farklı olabilir.

SFN envanter durumlarına erişme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Shopify Fulfillment Network seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Envanter sekmesine tıklayın.

 5. Her envanter durumundaki envanter miktarı, tablonun sütunlarında görüntülenir.

 6. İsteğe bağlı: Ayrıntılı envanter durumunu görüntülemek için bir ürüne tıklayın.

Envanter tahmini

Mevcut envanterinizin kaç hafta dayanacağına dair bir tahmin görebilirsiniz. Bu, envanteri ne zaman yenilemeniz gerektiğini takip etmenize yardımcı olabilir.

Envanter öngörüsü, satış ve sezonluk son 5 haftayı alarak bulunur. Hesaplama, kullanılabilir envanterin beklenen haftalık ortalama satışlara bölünmesiyle yapılır. Dahili aktarımlardaki envanter, yakında satılabilir hale geleceğinden mevcut envantere eklenir. Ayrıntılar, Envanter sekmesindeki Tahmin bölümünde görünür.

Adımlar:

 1. Envanter sekmesine tıklayın.
 2. Ayrıntılı envanter durumunu görüntülemek için bir ürüne tıklayın.
 3. Weeks of supply (Tedarik haftası) kullanılabilir envanterin kaç hafta yeteceğini gözden geçirin. Weeks of supply'a (Tedarik haftası) göre sırlama yapabilirsiniz.
 4. Satışlarınızın ayrıntılı geçmişini görmek için View forecast graph'ye (Tahmin grafiğini görüntüle) tıklayın.

Tahmin grafiği şunları içerir:

 • Forecast calculation (Tahmin hesaplaması): Envanter miktarlarınızı ve kaç hafta yeteceğini bulmak için hesaplamanın nasıl yapıldığını gösteren bir denklem.
 • Average weekly items sold (Bir haftada satılan ortalama ürün sayısı): Son 5 haftadaki ürün satışlarınızın ortalaması.
 • Average weekly expected sales (Bir haftada satılması beklenen ortalama ürün sayısı): Bir haftada sattığınız ortalama ürün sayısına ve sezona dayalı bir tahmin Bu hesaplama, sonraki 12 haftayı temel alır.
 • Current supply estimate (Mevcut tedarik tahmini): Beklenen satışlarınıza göre, envanterinizdeki ürünlerin ne kadar sürede satılacağına dair tahmin.

Tahminlerinizi, Adjust forecast'e (Tahminleri düzenle) tıklayarak ve expected orders'da (beklenen siparişlerde) yer alan adımları takip ederek ayarlayabilirsiniz.

SFN uygulaması ile Shopify yöneticiniz arasındaki envanter farklılıkları

SFN uygulaması ve Shopify yöneticisi envanter miktarlarını farklı şekillerde hesapladığı için farklı envanter miktarları görüntülenebilir. Envanter farklılıklarının yaygın nedenleri şunlardır:

Gönderim gecikmesi nedeniyle oluşan envanter farklılıkları

Yapılandırılmış bir gönderim gecikmeniz varsa SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı, Shopify yöneticinizde görüntülenen envanter miktarından daha yüksek olabilir. Bu çelişkinin nedeni, bir sipariş oluşturulduğunda Shopify yöneticisinde envanterin durumu İşlendi olarak değiştirilirken SFN uygulamasındaki envanterin, gönderim gecikmesi sona erinceye kadar Kullanılabilir durumda kalmasıdır. Gönderim gecikmesi sona erdiğinde SFN uygulamasında envanterin durumu Kullanılamıyor olarak, gönderimin durumu ise Gönderim devam ediyor olarak değişir.

Envanter dengeleme nedeniyle oluşan envanter farklılıkları

Envanter, envanter dengelemenin parçası olarak Dahili aktarım durumdaysa SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı, Shopify yöneticisinde görüntülenen envanter miktarından daha düşük olabilir. Envanter dengelemenin parçası olan envanter satılmaya uygun olmadığından SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı Shopify yöneticinizdekinden daha düşük olabilir.

SFN envanter durumu tanımları

Shopify Gönderim Ağı, envanterinizi gruplandırmak için aşağıdaki durumları kullanır:

SFN envanter durumlarının tanımları
Envanter durumu Tanım
Mevcut Satılmaya uygun envanterdir. Unavailable (Kullanım dışı)

Satılmaya uygun olmayan envanterdir.

Ürün sayfasında, daha ayrıntılı kullanım dışı envanter durumuna erişebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene