Shopify Gönderim Ağı için envanter durumları

Envanter durumları envanterinizi, fiziksel olarak nerede olduğunu ve satılıp satılamayacağını gösteren gruplara ayırmanıza yardımcı olur. Shopify Gönderim Ağı, envanterinizi gruplandırmak veya depolamak için aşağıdaki durumları kullanır:

  • Elde Mevcut - Shopify Gönderim Ağı gönderim merkezlerinde fiziksel olarak bulunan envanterdir. Elde mevcut olan envanter, işlenen ve mevcut envanteri içerir.
  • Gelen: Shopify Gönderim Ağı gönderim merkezine nakil olan envanterdir. Bu envanter, bir gönderim merkezi tarafından alınıncaya ve Kullanılabilir duruma geçinceye kadar satışa sunulmaz.
  • Gönderilmesi Bekleniyor: Gönderim geciktirmeniz nedeniyle işlenmemiş veya bir gönderim merkezine gönderilmemiş envanterdir.
  • Paketleme ve Kargo: Gönderim merkezinde bir siparişe atanmış envanterdir.
  • Rezerve : Satılmadan hariç tutulan envanterdir.
  • Kullanılabilir - Yeni siparişlere dağıtılmak için kullanılabilir olan envanterdir.

Kullanılabilir envanter, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır:

Mevcut - Gönderim Bekliyor - Paketleme ve Kargo - Rezerve = Kullanılabilir

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene