Shopify Gönderim Ağı için envanter durumları

Envanter durumları, envanterinizin fiziksel olarak nerede olduğunu ve satılabilir olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. Shopify yöneticisinde gösterilen envanter miktarı, Shopify Gönderim Ağı (SFN) uygulamasında görüntülenen miktardan farklı olabilir.

SFN envanter durumlarına erişme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Shopify Fulfillment Network seçeneğine tıklayın.

 3. Uygulamayı aç'a tıklayın.

 4. Envanter sekmesine tıklayın.

 5. Her envanter durumundaki envanter miktarı, tablonun sütunlarında görüntülenir.

 6. İsteğe bağlı: Ayrıntılı envanter durumunu görüntülemek için bir ürüne tıklayın.

SFN uygulaması ile Shopify yöneticiniz arasındaki envanter farklılıkları

SFN uygulaması ve Shopify yöneticisi envanter miktarlarını farklı şekillerde hesapladığı için farklı envanter miktarları görüntülenebilir. Envanter farklılıklarının yaygın nedenleri şunlardır:

Gönderim gecikmesi nedeniyle oluşan envanter farklılıkları

Yapılandırılmış bir gönderim gecikmeniz varsa SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı, Shopify yöneticinizde görüntülenen envanter miktarından daha yüksek olabilir. Bu çelişkinin nedeni, bir sipariş oluşturulduğunda Shopify yöneticisinde envanterin durumu İşlendi olarak değiştirilirken SFN uygulamasındaki envanterin, gönderim gecikmesi sona erinceye kadar Kullanılabilir durumda kalmasıdır. Gönderim gecikmesi sona erdiğinde SFN uygulamasında envanterin durumu Kullanılamıyor olarak, gönderimin durumu ise Gönderim devam ediyor olarak değişir.

Envanter dengeleme nedeniyle oluşan envanter farklılıkları

Envanter, envanter dengelemenin parçası olarak Dahili aktarım durumdaysa SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı, Shopify yöneticisinde görüntülenen envanter miktarından daha düşük olabilir. Envanter dengelemenin parçası olan envanter satılmaya uygun olmadığından SFN uygulamasında görüntülenen envanter miktarı Shopify yöneticinizdekinden daha düşük olabilir.

SFN envanter durumu tanımları

Shopify Gönderim Ağı, envanterinizi gruplandırmak için aşağıdaki durumları kullanır:

SFN envanter durumlarının tanımları
Envanter durumu Tanım
Gelen

SFN gönderim merkezine nakil halinde olan envanterdir. Bu envanter, gönderim merkezi envanteri teslim alana ve durum Mevcut olarak değiştirilene kadar satışa açık değildir.

Ürün sayfasında, gelen envanter durumuyla ilgili daha fazla ayrıntıya erişebilirsiniz.

 • Gelen aktarım: Gelen aktarımın parçası olarak gelen envanterdir.
 • Gelen iade: İadenin parçası olarak gelen envanterdir.
Elde mevcut SFN gönderim merkezinde bulunan ve Mevcut veya Kullanım dışı durumlarında olan toplam envanterdir.
Mevcut Satılmaya uygun envanterdir.
Unavailable (Kullanım dışı)

Satılmaya uygun olmayan envanterdir.

Ürün sayfasında, daha ayrıntılı kullanım dışı envanter durumuna erişebilirsiniz.

 • Gönderim devam ediyor: Satılan envanterdir.
 • Dahili aktarım: Envanter dengelemenin parçası olarak gönderim merkezinden başka bir gönderim merkezine taşınan envanterdir.
 • Yeniden işlenen: Gönderime hazır olması için denetlenen ve yeniden paketlenen envanterdir.
 • Hasarlı: Hasar gören ve atılmayı veya size geri gönderilmeyi bekleyen envanterdir.
 • Geri gönderilen: Size gönderilen envanterdir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene